Hantera filer och mappar

Filhantering

Kombinera filer

Om du prenumererar på Adobe Premium eller Adobe Acrobat Pro kan du sammanfoga upp till 12 filer till en enda PDF-fil. Du kan också kombinera filer från valfri integrerad filplats, såsom Dropbox eller Drive.

Så här kombinerar du filer:

 1. I det nedre verktygsfältet trycker du på moretools > Kombinera filer.

  ../_images/combine-1.png
 1. På sidan som öppnas trycker du på Lägg till filer.

  ../_images/combine-2.png
 2. Välj en filplats och tryck sedan på en eller flera filer som du vill kombinera.

  ../_images/combine-3.png
 3. På sidan som visas bekräftar du filerna som du vill kombinera och trycker sedan på Kombinera.

Den kombinerade filen laddas automatiskt upp till Adobes molnlagring.

Observera följande begränsningar när du kombinerar filer:

 • Du kan inte kombinera filer som delats för granskning.

 • Du måste logga in på Adobe molnlagring.

 • Du behöver en Internetanslutning.

 • En Acrobat Reader-prenumeration behövs.

Se även

Vi lanserade nyligen en ny och mer intuitiv produktupplevelse. Använder du fortfarande vårt klassiska gränssnitt? Se hur du kan Kombinera filer.

Byt namn på filer

Så här byter du namn på filer:

 1. I en valfri fillista trycker du på overflowicon för filen som du vill byta namn på.

  ../_images/rename.png
 1. Tryck på renameicon Byt namn.

 2. I dialogrutan Byt namn anger du ett namn.

 3. Tryck på Klar.

../_images/rename-dialog.png

Flytta filer

Acrobat har bara stöd för att flytta molnlagringsfiler. Så här flyttar du filer:

 1. Tryck på Filer > Adobes molnlagring i fillistan.

 2. Tryck på overflowicon till höger om en fil.

 3. Tryck på moveicon.

 4. Tryck på en ny plats.

 5. Tryck på Flytta.

Kommentar

Du kan inte flytta delade filer.

Duplicera filer

Acrobat har endast stöd för duplicering av lokala filer (på din enhet). Så här duplicerar du filer:

 1. Tryck på Filer > På den här enheten.

 2. Tryck på overflowicon till höger om en fil.

 3. Tryck på duplicateicon.

Filen dupliceras automatiskt med samma namn och en (1). Du kan byta namn på filen som vilken annan fil som helst.

Ta bort filer

Så här tar du bort filer:

 1. Tryck på overflowicon till höger om en fil i fillistan.

 2. Tryck på raderingsikon.

 3. Tryck på OK för att bekräfta åtgärden.

Ta bort från listan över nyliga

Startvyn visar dina senast visade filer i kronologisk ordning. Så här tar du bort en fil från listan över senast använda filer:

 1. Tryck på overflowicon för filen som du vill ta bort från listan över senast använda filer.

 2. Tryck på clearsigicon Ta bort från senaste.

 3. För att bekräfta åtgärden trycker du på Radera fil i dialogrutan som visas.

../_images/removefromrecent.png

Rensa listan över senaste filer

Så här rensar du hela listan över senaste filer:

 1. Tryck på Hem.

 2. I det övre högra hörnet trycker du på overflowicon.

../_images/clear-recent.png
 1. Tryck på Rensa senaste.

 2. I dialogrutan trycker du på Rensa för att bekräfta åtgärden.

../_images/clear-recent-dialog.png

Spara filer till molnet

Molnbaserade filer sparas automatiskt till molnet efter att du har gjort en ändring. Lokala filer måste överföras genom att trycka på savetocloudicon

Så här sparar du en lokal fil till molnet:

 1. Gå till sidan filikon Filer.

 2. Tryck på På den här enheten.

 3. Tryck på overflowicon till höger om en fil.

 4. Tryck på savetocloudicon.

Mapphantering

Acrobat har stöd för mapphantering för Adobe molnlagring och Dropbox.

I vyn Filer > Adobes molnlagring trycker du påoverflowicon till höger om en valfri mapp för att byta namn på den eller ta bort den.

../_images/foldermenu.png

Byt namn på mappar

I vyn Filer > Adobes molnlagring:

 1. Tryck på overflowicon.

 2. Tryck på renameicon.

 3. Skriv ett namn.

 4. Tryck på Klar.

Ta bort mappar

I vyn Filer > Adobes molnlagring:

 1. Tryck på overflowicon.

 2. Tryck på raderingsikon.

 3. Tryck på OK för att bekräfta åtgärden.

Skapa en ny mapp

Så här skapar du en ny mapp i Adobes molnlagring från vyn Filer > Adobes molnlagring:

 1. Tryck på Filer > Adobes molnlagring..

 2. I det övre högra hörnet trycker du på overflowicon.

../_images/new-folder.png
 1. I menyn trycker du på Ny mapp.

 2. I dialogrutan Skapa en mapp anger du ett mappnamn och trycker på Klart.

../_images/create-folder.png