Dela och granska filer (klassisk upplevelse)

Se även

INNAN DU BÖRJAR! Se om skärmen som visas nedan matchar ditt produktgränssnitt. I så fall har du vårt nya och mer intuitiva gränssnitt. Se hur du delar filer med den nya upplevelsen och hur du granskar filer med den nya upplevelsen. I annat fall läser du vidare.

../_images/new-ui-file.png

Acrobat Reader har en omfattande uppsättning funktioner och verktyg för att dela och granska filer. Med funktionerna för delning och granskning kan du:

 • Dela skrivskyddade filer eller dela filer för granskning så att mottagare kan kommentera och markera i dem.

 • Dela en PDF-länk till en fil med andra.

 • Skicka en kopia av en fil till andra.

 • Spara en kopia av den delade filen för att ändra den.

 • Få tillgång till användargränssnitt och funktioner för delning som är identiska för datorer, webben och mobila enheter.

 • Synkronisera filer mellan alla anslutna enheter.

 • Skapa, delta i och hantera granskningar.

Dela en PDF-fil

För att dela filer som lagras i molnet måste din enhet vara ansluten till internet. Så här delar du PDF-filer:

 1. Öppna en PDF-fil och tryck på delningsikon.

 2. I listan över senast använda filer eller på någon annan plats kan du också trycka på overflowicon > Dela för den fil du vill dela.

  ../_images/share-document-link-dialog.png
 1. I dialogrutan Dela dokumentlänk som öppnas väljer du önskat delningsalternativ och slutför arbetsflödet.

Dela via e-post

 1. Öppna en PDF-fil och tryck på delningsikon.

 2. I dialogrutan Dela dokumentlänk som öppnas trycker du på ikonen för e-postappen som du vill använda.

 3. På e-postsidan som öppnas anger du en eller flera e-postadresser och skriver vid behov ett meddelande till mottagaren.

 4. Tryck på sendarrowicon.

  ../_images/share-email-compose.png

Dela via direktinbjudan

 1. Öppna en PDF-fil och tryck på delningsikon.

 2. I dialogrutan Dela dokumentlänk som öppnas trycker du på Bjud in andra.

 3. Dialogrutan Dela med andra öppnas, och där anger du mottagarnas e-postadresser.

  ../_images/invite-others-dialog.png
 1. Om du vill kan du trycka på ämnesraden och/eller meddelandets textruta för att redigera dem.

 2. Om du vill kan du aktivera Tillåt kommentarer så att mottagarna kan lägga till kommentarer och anteckningar. En fil är skrivskyddad när knappen Tillåt kommentarer är inaktiverad.

 3. Om du vill ställa in en tidsgräns för filer som delas för granskning trycker du på kugghjulsikon > Ställ in tidsgräns. Ange ett datum och tryck på Ställ in tidsgräns.

 4. Tryck på Skicka.

Filen överförs automatiskt till Adobe molnlagring. Dokumentmottagarna kan komma åt filen via webben samt från datorn eller mobilen. Alla delade filer i en fillista är markerade med en sharedfilelisticon-ikon.

Dela en PDF med @mention-taggen

För att dela en PDF med någon direkt:

 1. Öppna en PDF och tryck på editicon > Kommentar.

 2. I det nedre verktygsfältet trycker du först på commenticon och sedan på dokumentet som du vill kommentera.

 3. Skriv @ i anteckningsfältet som visas och välj sedan en användare i den visade listan över användare.

 4. Skriv ett meddelande till användaren och tryck sedan på Publicera.

Filen delas då med de nämnda användarna och ett bekräftelsemeddelande visas.

Kommentar

De som tar emot en PDF kan också använda @mention-taggen för att bjuda in icke-samarbetspartners till att granska dokumentet. Om din organisation eller dokumentavsändaren har angett delningsbegränsningar kan mottagarna emellertid inte lägga till icke-samarbetspartners till en dokumentgranskning. Om mottagare försöker lägga till icke-samarbetspartner till ett begränsat dokument visas meddelandet som du ser nedan. När du lägger till personer utanför din organisation i ett icke-begränsat dokument aviseras de tillagda personerna via en daglig sammanfattning.

../_images/at-mention-restriction.png

Skicka en filkopia

Du kan också skicka en kopia av filen. Så här gör du:

 1. Öppna en PDF-fil och tryck på delningsikon.

 2. I listan över senast använda filer eller på någon annan plats kan du också trycka på overflowicon > Dela för den fil du vill dela.

 3. I dialogrutan Dela med andra trycker du på Skicka en kopia.

 4. I dialogrutan som öppnas väljer du önskat delningsalternativ och följer processen.

Användarna kan spara tid och leverera filen på fler sätt om du delar en kopia av filen. Du kan till exempel skicka en fil som en e-postbilaga.

../_images/send-a-copy-dialog.png

När du skickar en kopia av filen via e-post får mottagarna även en länk till Acrobat Reader-appen. Om de inte har appen installerad på sin enhet leder länken dem till Play Store eller Galaxy Store.

../_images/send-a-copy-app-link.png

Lägg till personer i en delad fil

Med Acrobats Premium-prenumeration kan filägare dela en redan delad fil med fler personer. Du kan bjuda in fler personer till ett delat dokument på något av de två följande sätten:

 • Lägga till personer via Dela

  1. Öppna den delade filen och tryck på delningsikon.

  2. I dialogrutan som öppnas väljer du önskat delningsalternativ och slutför arbetsflödet.

  ../_images/shared-file-share-dialog.png
  1. Om du vill lägga till personer direkt i den delade filen trycker du på Bjud in andra.

  2. I dialogrutan Dela med andra anger du namn eller e-postadress för de personer du vill lägga till.

  3. Tryck på Skicka.

  ../_images/shared-file-add-people.png

  Obs:Du kan inte ändra det meddelande som du skickade med den ursprungliga delningen.

 • Skicka direktinbjudan via @mention-taggen

  1. Logga in på ditt konto om du inte redan är inloggad.

  2. Öppna en delad PDF-fil. Direktinbjudan till andra användare kan bara skickas för PDF-filer som har delats av dig.

  3. I det nedre verktygsfältet trycker du först på commenticon och sedan på dokumentet som du vill kommentera.

  4. I anteckningsfältet som visas skriver du @ och väljer sedan en användare i kontaktlistan.

  5. Skriv ett meddelande till användaren och tryck sedan på Publicera.

  ../_images/mention-user.png

  När inbjudan har skickats ser du bekräftelsemeddelandet som visas nedan.

  ../_images/other-user-invited.png

De tillagda personerna får ett e-postmeddelande och ingår i listan Personer för den delade filen.

Spara en kopia av delade filer

Du kan spara en kopia av delade filer tillsammans med eventuella granskningskommentarer. Så här gör du:

 1. Öppna en fil från Adobe molnlagring.

 2. Tryck på overflowicon > Spara en kopia.

 3. Välj en målplats bland de tillgängliga alternativen och tryck på Spara.

  ../_images/saveacopy.png

Ändra delade filer

Du kan ändra en delad fil på något av de två följande sätten:

 • Ta bort filens delning, redigera den enligt önskemål och dela den sedan igen med mottagarna.

 • Spara en kopia av den delade filen och ändra den sedan.

Så här ändrar du en delad fil genom att skapa en kopia:

 1. Tryck på en fil från listan över delade filer för att öppna den.

 2. Tryck på overflowicon > Redigera PDF i den övre menyn. Du kan också trycka på editicon > Redigera PDF.

 3. I dialogrutan som öppnas trycker du på Skapa en kopia. En kopia av filen skapas och öppnas i verktygsläget.

  ../_images/modify_shared_file.png

Kommentar

Endast filägare kan skapa en kopia och ändra den. Mottagare av delade filer kan inte ändra delade filer.

Granska filer

Med granskningsfunktionen kan du lägga till kommentarer och anteckningar, redigera kommentarer, svara på kommentarer och få aviseringar vid aktivitet i dina trådar. Så här granskar du filer:

 1. Klicka på länken i e-postmeddelandet med granskningsinbjudan du får. Den öppnar automatiskt granskningsdokumentet i Acrobat Reader.

 2. Logga in med ditt Adobe-ID om du inte redan är inloggad. Du måste logga in på ditt konto för få åtkomst till granskningsfiler.

 3. Använd det nedre verktygsfältet för att lägga till en kommentar, lägga till en kommentar i en markering eller svara på eller ta bort kommentarer efter behov.

  ../_images/review-toolbar.png

Dokumentet sparas automatiskt och alla granskare kan se dina kommentarer. Du kan granska filerna även när du är offline. Appen sparar dina kommentarer och synkroniserar dem till dokumentet när du har en anslutning.

Arbeta med textkommentarer

En kommentarsikon commenticon3 visar att en textkommentar finns i det delade dokumentet. Acrobat tilldelar automatiskt en unik färg till varje granskare av ett dokument. Om du vill visa, svara på eller redigera en kommentar trycker du på kommentarsikonen. Då visas panelen för redigering av kommentarer längst ner.

../_images/commentpanel-new.png

Du kan använda panelen för redigering av kommentarer för att:

 • Svara på en textkommentar

  För att svara på en kommentar:

  1. Tryck på commenticon3 för en kommentar. Eller tryck på kommentaren som du vill svara på från listan av kommentarer.

  2. Skriv ditt svar i panelen för redigering av kommentarer och tryck på Svara.

 • Omnämn en specifik granskare

  När du svarar på en kommentar kan du använda taggen @mention för att referera till någon direkt. Dokumentavsändare kan också direkt bjuda in fler personer med @mention-taggen. Så här använder du taggen:

  1. Skapa en ny kommentar eller svara på en kommentar.

  2. Tryck på aticon och välj ett namn från listan över granskare.

  3. Avsluta din kommentar och tryck på Publicera.

  Ett meddelande skickas då till den namngivna användaren om att användaren har omnämnts eller bjudits in för att granska ett dokument.

 • Ta bort dina egna kommentarer

  Granskningsdokumentets ägare kan ta bort alla kommentarer. Andra granskare kan dock bara ta bort sina egna kommentarer. Om du vill ta bort en kommentar trycker du på den kommentar du vill ta bort. Tryck sedan på raderingsikon i kommentarspanelen.

 • Redigera dina egna kommentarer

  Granskare kan bara redigera sina egna kommentarer. Redigera en kommentar genom att trycka på den för att öppna kommentarsredigeringspanelen. Tryck sedan på overflowicon > Redigera svar.

 • Öppna listan med kommentarer

  Så här öppnar du listan med kommentarer:

  • Från kommentarsredigeringspanelen trycker du på bulleticon.

  • Du kan också trycka på overflowicon > Kommentarer i det övre menyfältet.

 • Navigera genom kommentarer

  När dokument innehåller ett stort antal kommentarer kan du använda navigeringsverktygen.

  • Bläddra upp och ned i kommentarerna i kommentarslistan.

  • Från en specifik kommentar, bläddra vänster och höger genom kommentarerna.

 • Filtrera kommentarer

  Du kan filtrera kommentarerna efter tidsram, granskare och om kommentaren har lästs eller åtgärdats. Så här gör du:

  1. Tryck på filtericon.

  2. Tryck på valfritt filter.

  3. Klicka på Använd.

  ../_images/filters.png

  När du använder filter visas ett filterfält överst med antalet valda filter och en Rensa-knapp. Tryck på Rensa för att ta bort alla filter.

  ../_images/filterbar.png

Arbeta med röstkommentarer

Ett dokument kan också innehålla röstkommentarer som indikeras av voicecomment. Du kan lyssna på, besvara eller radera en röstkommentar.

För att lyssna på eller besvara en röstkommentar.

 1. Tryck på voicecomment för att interagera röstkommentaren. I listan över kommentarer kan du också trycka på kommentaren som du vill lyssna på.

 2. I röstkommentarspanelen som öppnas väljer du någon av de följande åtgärderna:

  • För att lyssna på röstkommentaren, tryck på playicon

  • För att svara på röstkommentaren, tryck på voicereply och skriv sedan ditt meddelande. När det är klart trycker du på Svara

  • För att radera röstkommentaren, tryck på trash

../_images/voice-comment.png

Visa meddelanden

Meddelanden skickar dig aviseringar om förfrågningar och/eller meddelanden i realtid från avsändaren. Beroende på dina inställningar så kan aviseringar även visas på din enhets startskärm.

Visa de senaste aviseringarna genom att trycka på bellalerticon. Den visar listan med följande två typer av meddelanden:

 • Begäranden: Dessa är åtgärdsobjekt som till exempel direktmeddelanden och begäranden om filgranskning.

 • Meddelanden: Dessa är vanliga meddelanden.

  ../_images/notifications.png

Hantera granskningar

Du får aviseringar från Acrobat när granskare visar och kommenterar dina filer. Du kan också övervaka och spåra granskningar aktivt online eller via en dator.

När du har delat en fil kan du spåra och hantera delningen. Du kan:

 • Skicka ett meddelande till granskarna. Meddelanden tas emot som aviseringar.

 • Visa listan med granskare.

 • Lägg till granskare.

 • Sluta dela filer och ta bort granskningar.

Du kan hantera en granskning genom att klicka på overflowicon från ett öppet dokument. Det öppnar granskningsdialogrutan, som visas nedan.

../_images/managereview.png

Lägg till granskare

De som äger granskningsfilen kan när som helst lägga till granskare till en öppen delning/granskning.

Från valfri fillista (Start, Filer, ett sökresultat).

 1. Tryck på overflowicon.

 2. Tryck på Personer.

 3. I dialogrutan som öppnas trycker du på Lägg till.

 4. Ange e-postadressen till den person du vill lägga till och tryck på bakåtknappen när du är klar.

Visa granskningsmeddelandet

Så här granskar du det ursprungliga meddelandet som du skickade med fildelningen:

 1. Öppna den delade filen från Hem, Delat eller Sökresultat.

 2. Tryck på overflowicon.

 3. Tryck på Meddelande.

Sluta dela en fil

Så här slutar du att dela en fil:

 1. I listan med filer i Hem, Delat eller i sökresultatet trycker du på overflowicon.

 2. Du kan också öppna filen och trycka på overflowicon.

 3. Tryck på Sluta dela fil.

 4. Tryck på Sluta dela igen för att bekräfta.

Om du slutar dela en fil begränsas åtkomsten till den filen för alla användare.

Ta bort en delning eller granskning

Det är bara granskningsfilens ägare som kan ta bort filen. Så här gör du:

 1. I listan med filer i Hem, Delat eller i sökresultatet trycker du på overflowicon.

 2. Tryck på Ta bort.

 3. Tryck på Ta bort igen för att bekräfta.

Kommentar

Om du tar bort delnings- och granskningsbehörigheter så tas inte filen bort.

Rapportera missbruk

Granskare kan rapportera missbruk om en annan granskare bryter mot Adobes användningsvillkor:

 1. Tryck på overflowicon.

 2. Tryck på Rapportera missbruk.

 3. Välj en webbläsare för att öppna formuläret för rapportering av missbruk.

 4. Fyll i de efterfrågade uppgifterna i formuläret Rapportera missbruk.

 5. Tryck på Rapportera missbruk.

  ../_images/report-abuse.png

Ta bort dig själv från en granskning

Så här tar du bort dig själv från en granskning:

 1. Tryck på overflowicon.

 2. Tryck på Ta bort mig.

 3. Tryck på Ta bort mig igen för att bekräfta att du vill ta bort dig själv från granskningen.