PDF'leri değiştirme

Ayrıca bkz.

BAŞLAMADAN ÖNCE!Aşağıda gösterilen ekranın ürün arabiriminizle eşleşip eşleşmediğine bakın. Eşleşiyorsa klasik deneyimi kullanıyorsunuz demektir. Klasik deneyimi kullanarak PDF'leri değiştirme hakkında bilgi edinin. Cevabınız hayır ise okumaya devam edin.

../_images/aa-old-ui.png

PDF'ye metin ekleyin

 1. Alt araç çubuğundan Metin'e dokunun.

Belge, alt araç çubuğunun metin rengi ve metin boyutu seçme araçlarının görüntülendiği "Metin ekle" modunda açılır.

../_images/add-text-mode.png
 1. Metin rengini seçmek için:

 1. Renk paletini ve metin boyutu çubuğunu etkinleştirmek için colorpicker öğesine dokunun.

 2. colorpicker öğesine ve ardından paletten herhangi bir renge dokunun.

../_images/text-color.png
 1. Metin boyutunu değiştirmek için:

 1. Metin boyutu çubuğunu açmak için textsize öğesine dokunun.

 2. Boyut çubuğunu istediğiniz metin boyutuna sürükleyin.

 1. Belgede metin eklemek istediğiniz yere dokunun.

 2. Görüntülenen metin kutusuna metni girin ve metni eklemek için belgeye dokunun.

 3. Metin kutusunu yeniden boyutlandırmak için köşe tutamaçlarını gereken şekilde sürükleyin.

 4. Metin kutusunu farklı bir konuma taşımak için metin kutusunu basılı tutun ve sürükleyin.

 5. Daha fazla metin eklemek için belgeye tekrar dokunun ve yukarıdaki adımları izleyin.

 6. İşiniz bittiğinde, "Metin ekle" modundan çıkmak için sol üst köşedeki < simgesine dokunun.

Boş bir alana hızlıca metin eklemek için:

 1. Metin eklemek istediğiniz boş alana dokunun.

 2. Açılan menüden Metin'e dokunun.

 3. Metin kutusuna metninizi girin ve metni eklemek için başka bir yere dokunun.

../_images/add-text-menu-blank.png

Eklenen metni düzenlemek, değiştirmek veya silmek için:

 1. Metne dokunun.

 2. Açılan iletişim kutusunda, gerekirse aşağıdaki işlemlerden birini veya birkaçını gerçekleştirin:

  • Metni silmek için undo öğesine dokunun

  • Metin rengini değiştirmek için colorpicker öğesine dokunun ve ardından başka bir renk seçin.

  • Metin boyutunu değiştirmek için textsize öğesine dokunun ve ardından kaydırıcıyı istediğiniz boyuta sürükleyin.

  • Metni düzenlemek için overflow > Yorumu düzenle'ye dokunun**. Ardından metni düzenleyin ve yeni metni girmek için > öğesine dokunun.

  • Eklenen metne bir yanıt eklemek için Yanıtla alanına dokunun ve bir yanıt ekleyin. Yanıtı girmek için sendarrow öğesine dokunun.

../_images/text-edit.png

Not

"Metin düzenleme" iletişim kutusu, belgeye eklenen tüm metinler ve yorumlar arasında gezinmenizi sağlar. Belgedeki tüm metinlere ve yorumlara erişmek ve bunları gerektiği gibi değiştirmek için < ve > oklarını kullanın.

PDF'deki metni düzenleme

PDF'yi yalnızca Adobe Acrobat Premium veya Adobe Acrobat Pro aboneliğiniz varsa düzenleyebilirsiniz.

 1. editpdf > PDF Düzenle'ye dokunun.

PDF'yi düzenleme modunda açar.

 1. Düzenlemek istediğiniz metne dokunun. Seçimi gerektiği gibi ayarlamak için seçim kutusunun tutamaçlarını hareket ettirin.

../_images/edit-pdf-2.png
 1. Açılan menüde Metni düzenle'ye dokunun.

 2. Düzenleme bölmesinde metni gereken şekilde düzenleyin ve Kaydet'e dokunun.

../_images/edit-pdf-1.png
 1. Değişikliklerinizi iptal etmek için üstteki çubuktan X öğesine dokunun.

 2. PDF'nizdeki bazı metinleri hızla düzenlemek için:

 1. Düzenlemek istediğiniz metne dokunun.

 2. Açılan menüde Metni düzenle'ye dokunun.

 3. Açılan düzenleme bölmesinde metni gereken şekilde düzenleyin ve Kaydet'e dokunun.

../_images/edit-text-context-menu.png

Metni silme

PDF'nizdeki metni yalnızca Adobe Acrobat Premium veya Adobe Acrobat Pro aboneliğiniz varsa silebilirsiniz.

PDF'nizden metin silmek için:

 1. editpdf > PDF Düzenle'ye dokunun.

PDF'yi düzenleme modunda açar.

 1. Silmek istediğiniz metne dokunun. Seçimi gerektiği gibi ayarlamak için seçim kutusunun tutamaçlarını hareket ettirin.

../_images/delete-text.png
 1. Açılan menüde Sil'e dokunun.

Seçili metin silinir. Üst menüden |undo| seçeneğine dokunarak silinen metni geri yükleyebilirsiniz.

Görüntü düzenleme

Acrobat Reader uygulamasının geçerli sürümü PDF'de görüntü düzenlemeyi desteklemez.

Görüntü ekleme

PDF'ye yalnızca Adobe Acrobat Premium veya Adobe Acrobat Pro aboneliğiniz varsa görüntü ekleyebilirsiniz.

PDF'ye yeni görüntü eklemek için:

 1. editpdf > PDF Düzenle'ye dokunun.

  PDF'yi düzenleme modunda açar.

 1. Alt araç çubuğundan addimage Görüntü ekle'ye dokunun. Belgede görüntüyü eklemek istediğiniz boş alana dokunun.

../_images/add-image.png
 1. Görüntü ekle panelinden, aşağıdaki iki işlemden birini gerçekleştirin:

  1. Fotoğraflardan ekle: İstenirse fotoğraflara erişime izin verin. Son kullanılan görüntü galerisi açılır. Seçim yapmak için buradan bir görüntüye dokunabilirsiniz. Diğer uygulamalardan görüntü seçmek için üst panelde görüntülenen uygulama simgelerinden birine dokunun ve dilediğiniz görüntüyü seçin.

   ../_images/photos-permission.png
  2. Kameradan ekle'ye dokunun: Kameraya erişim izni vermeniz istenirse dilediğiniz onay seçeneğini belirleyin. Ardından, kamerayı görüntüye odaklayın ve yakalama simgesine dokunun. İstediğiniz görünümü ayarladıktan sonra Tamam'ı seçin.

   ../_images/camera-permissions.png

Eklenen görüntüyü değiştirmek için:

 1. Görüntüye dokunun ve gerektiği gibi aşağıdaki işlemlerden birini veya birkaçını gerçekleştirin:

 • Görüntüyü taşımak için istediğiniz konuma sürükleyin.

 • Görüntüyü yeniden boyutlandırmak için mavi köşe tutamaçlarını gerektiği gibi sürükleyin.

 • Görüntüyü silmek için sil öğesine dokunun

 • Görüntüyü döndürmek için alt menüden rotateleft veya rotateright öğelerine dokunun.

  ../_images/image-delete-rotate.png

Çizim yapma

Çizim yapmak için:

 1. Alt araç çubuğundan çiz öğesine dokunun

Dosyayı, alt araç çubuğunun Görüntü rengi ve Görüntü çizgisi genişliğini seçmek için araçları görüntülediği "Görüntü ekle" modunda açar.

"Görüntü ekle" moduna hızlı erişim için belgede boş bir alana ve ardından görüntülenen menüde Çiz'e dokunun.

../_images/draw-context-menu-blank.png
 1. Çizim rengini değiştirmek için:

  1. Renk paletini etkinleştirmek için colorpicker öğesine dokunun.

  2. colorpicker öğesine tekrar dokunun ve ardından palette herhangi bir renge dokunun.

 2. Görüntü satırı genişliğini değiştirmek için:

  1. Çizgi genişliği seçiciyi açmak için textsize öğesine dokunun.

  2. İstediğiniz genişlik çubuğuna dokunun.

../_images/drawing-line-width.png
 1. Görüntü çizgisi rengini ve genişliğini seçtikten sonra belgeye dokunun ve bir görüntü çizmek için tek parmakla sürükleyin.

  Not: Belgede gezinmek ve gerektiğinde görüntüler çizmek için 2 parmakla kaydırmayı kullanabilirsiniz.

 2. Bir adımı geri almak için üst menüden undo öğesine dokunun.

 3. "Görüntü ekle" modundan çıkmak için üst menüden < öğesine dokunun.

Çizim değiştirmek veya silmek için:

 1. image simgesine dokunun.

 2. Açılan iletişim kutusunda gerektiği gibi aşağıdaki işlemleri gerçekleştirin:

 • Görüntü rengini değiştirmek için şu öğeye dokunun:colorpicker

 • Görüntü çizgisi genişliğini değiştirmek için textsize öğesine dokunun

 • Görüntüyü silmek için sil öğesine dokunun

 • Görüntüye yorum eklemek için Yorum ekle alanına dokunun ve mesajınızı yazın. İşiniz bittiğinde sağ üst köşeden > öğesine dokunun.

 • Bir görüntüye yanıt eklemek için overflow > Yanıtla'ya dokunun ve ardından bir yanıt ekleyin.

  ../_images/drawing-reply.png

Yorumlarla ek açıklamalar ekleme

 1. Alt araç çubuğundan vurgula öğesine dokunun

  PDF'yi Vurgulama, altını çizme, üstünü çizme ve renk seçici araçlarını görüntüleyen Vurgulama modunda açar.

 2. Alt araç çubuğundan, aşağıdaki araçlardan birine gerektiği gibi dokunun:

  • vurgula metni vurgulamak için.

  • altını çiz metnin altını çizmek için.

  • üstü çizili metnin üstünü çizmek için.

 3. Ekran rengini doğrulamak için colorpicker simgesini kontrol edin. Rengi değiştirmek için colorpicker öğesine dokunun ve ardından renk paletinden bir renge dokunarak seçin.

 4. Vurgulamak/altını çizmek/üstünü çizmek istediğiniz metnin üzerine sürükleyin.

 5. Açılan metin büyüteç aracını kullanarak seçiminizi doğrulayabilirsiniz.

  ../_images/highlight-text.png

  Seçilen ek açıklamayla metni, belirlediğiniz renkle işaretler.

  ../_images/highlighted-text.png

Birkaç satırı hızlı bir şekilde vurgulamak, bu satırların altını veya üstünü çizmek için:

 1. İşaretlemek istediğiniz metne dokunun ve ardından satırları seçmek için tutamaçları sürükleyin.

 2. Görüntülenen menüde, aşağıdaki işlemlerden birini gerektiği gibi yapın:

 • Metin vurgulamak için vurgula öğesine dokunun.

 • Metnin altını çizmek için altını çiz öğesine dokunun.

 • Metnin üstüne çizmek için üstü çizili öğesine dokunun.

Vurgulama/altını çizme/üstünü çizme işlemlerini değiştirmek veya yorum eklemek için:

 1. İşaretli metne dokunun.

 2. Açılan iletişim kutusunda, gerekirse aşağıdaki işlemlerden birini veya birkaçını gerçekleştirin:

 • Vurgulama, altını çizme veya üstünü çizme işleminin rengini değiştirmek için colorpicker öğesine ve seçmek istediğiniz renge dokunun.

 • Ek açıklamayı yanıtlamak için overflow > Yanıtla'ya dokunun ve yanıtınızı girin.

 • Ek açıklamaya yorum eklemek için "Yorum ekle"’ alanına dokunun ve yorumunuzu girin.

 • Ek açıklamayı silmek için şu öğeye dokunun:sil

Yorum listesini görüntüleme

PDF'nizdeki yorumların listesini görüntülemek için:

 1. Üst çubuktan commentslist öğesine dokunun.

  PDF'deki tüm yorumların listesi açılır.

  ../_images/comments-list.png
 1. Bir yorumu yanıtlamak için Yanıtla'ya dokunun.

 2. Bir yorumu düzenlemek içinoverflow> Yorumu düzenle'ye dokunun.

 3. Bir yorumu silmek için sil öğesine dokunun

Sesli yorum ekleme

Mobil ekranda yazmak istemiyor veya bir belgeye yorum eklemenin daha hızlı bir yolunu arıyorsanız Acrobat Reader uygulamasının yeni "Sesli yorum" özelliğini kullanabilirsiniz. Bu özellik mesajınızı kaydetmenize ve belgeye yorum olarak göndermenize olanak tanır.

Not

Sesli yorumlar özelliği, inceleme için paylaşılan dosyalarda şu anda desteklenmemektedir. Sesli yorumlar içeren bir belgeyi paylaşmak için bunları dosyadan kaldırmalı ve ardından dosyayı inceleme için göndermelisiniz.

Belgenizde bir veya daha fazla yorum yayınlamak için:

 1. Belgeyi açın ve ardından alttaki araç çubuğundan Yorum Yap'ı seçin.

 2. voicecomments öğesini seçin ve ardından sesli yorum eklemek istediğiniz yere dokunun.

../_images/voice-comment-6.png
 1. Sesli yorumunuzu kaydetmek için voicecomments öğesini seçin.

 2. Kayıt iletişim kutusu görüntülendiğinde mesajınızı kaydetmeye başlayın. Tamamlandığında kaydı durdurmak için voicestop öğesini seçin.

../_images/voice-comment-4.png
 1. Kaydınızı önizlemek için oynat düğmesine dokunabilir ve istediğiniz kaydı aldıktan sonra yorumunuzu göndermek için sendarrow öğesini seçebilirsiniz.

 2. Kaydedilen mesajı silmek için sil öğesine dokunun

  ../_images/voice-comment-4.png

  Sesli yorum aşağıda gösterildiği gibi yayınlanır. Daha fazla yorum eklemeye devam etmek için yorum eklemek istediğiniz yere dokunun ve mesajlarınızı kaydedin.

  ../_images/voice-comment-8.png
 1. Eklenen yorumu değiştirmek için yorum simgesine dokunun ve aşağıdaki işlemlerden birini gerektiği gibi yapın:

  • Farklı bir konuma taşımak için simgeyi sürükleyin.

  • Eklenen yorumu dinlemek için voicecomments öğesine dokunun.

  • Sesli yorumu yanıtlamak için Yanıtla alanına dokunun ve mesajınızı yazın.

  • Sesli yorumu silmek için >|sendarrow| Sil öğesine dokunun.

  ../_images/voice-comment-7.png

Boş bir alana hızlı bir şekilde sesli yorum göndermek için:

 1. Sesli yorum göndermek istediğiniz yere dokunun ve menüden Metin ve sesli yorum'u seçin.

../_images/voice-comment-1.png
 1. Yorum ekle iletişim kutusunda, voicecomments öğesini seçin ve ardından mesajınızı kaydetmeye başlayın.

../_images/voice-comment-2.png
 1. İşlemi tamamladıktan sonra kaydı durdurmak için voicestop öğesini seçin.

 2. Kaydı önizleyin ve ardından yorumunuzu göndermek için sendarrow öğesini seçin.

PDF'de sayfaları organize etme

PDF'nizin sayfalarını yalnızca Adobe Acrobat Premium veya Adobe Acrobat Pro aboneliğiniz varsa silebilirsiniz.

Sayfaları organize etmek için:

 1. moretools Daha fazla araç > organize et Sayfaları organize et'e dokunun.

../_images/organize.png
 1. Seçmek için bir veya daha fazla sayfaya dokunun ve ardından aşağıdaki işlemlerden herhangi birini gerektiği gibi gerçekleştirin:

  • Sayfaları döndürmek için: rotateleft veya rotateright öğesine dokunun.

  • Sayfaları yeniden sıralamak için: Bir sayfaya uzun basın, ardından yeni bir konuma sürükleyin.

  • Sayfaları silmek için: sendarrow Sil öğesine dokunun ve işlemi onaylayın.

  • Sayfa yerleştirmek için: ekleme simgesine dokunun, ardından başka bir dosya mı yoksa boş bir sayfa mı ekleyeceğinizi seçin. Ardından önce veya sonra seçeneğini belirleyin. Uygulama dosyayı otomatik olarak kaydeder.

  • Sayfaları ayıklamak için: extract öğesine dokunun. Ayıklanan sayfalar, aygıtınıza otomatik olarak "<dosya adı> dosyasından sayfalar" şeklinde kaydedilir.

Bir PDF'deki sayfaları kırpma

PDF'nizin sayfalarını yalnızca Adobe Acrobat Premium veya Adobe Acrobat Pro aboneliğiniz varsa kırpabilirsiniz.

Bir sayfayı kırpmak için:

 1. moretools Daha fazla araç > Sayfaları kırp'a dokunun.

../_images/crop-pdf.png
 1. Kırpma çerçevesini istediğiniz gibi ayarlamak için seçim tutamaçlarını sürükleyin.

  • Kırpma ayarlarını PDF'nin tüm sayfalarına uygulamak için Tüm sayfala'a dokunarak açık konuma getirin.

  • Ayarları uygulamak için Kaydet'e dokunun.

  • Kırpma ayarlarını sıfırlamak için Sıfırla'ya dokunun.

PDF'yi Adobe Bulut Depolama Alanına kaydetme

Aşağıdaki dosyalar otomatik olarak kaynak bulut konumuna kaydedilir:

 • Buluttan indirdikten sonra güncellediğiniz bir dosya.

 • Paylaşım, inceleme, dosya birleştirme, PDF olarak dışa aktarma ve çeşitli Adobe bulut depolama alanı özellikleri gerektiren bir dosya.

Bir dosyayı Adobe bulut depolama alanına kaydetmek için üst menüden overflow > Adobe bulut depolama alanına kaydet'e dokunun.

Dosyanın bir kopyası Adobe bulut depolama alanına kaydedilir.

PDF'nin bir kopyasını kaydetme

Dosyalarınızın bir kopyasını Adobe bulut depolamaya veya desteklenen herhangi bir 3. taraf depolama alanına kaydedebilirsiniz. Acrobat, paylaşılan ve incelenecek dosyaların bir kopyasını yorumlarıyla birlikte kaydetmenize olanak tanır.

PDF'nizin bir kopyasını kaydetmek için:

 1. Üst menüden overflow > Bir kopyasını kaydet'e dokunun.

 2. Bir konum seçin.

 3. Kaydet'e dokunun.