Sdílení a recenze

Acrobat Reader vám umožňuje sdílet soubory pouze pro čtení nebo pro společnou recenzi. Ke sledování a správě sdílených souborů můžete použít pokročilé funkce sdílení. Můžete dělat následující:

 • Sdílet soubory pouze pro zobrazení nebo sdílet soubory pro recenzování, aby příjemci mohli komentovat soubory a označovat je poznámkami.

 • Získat přístup k vlastnostem a funkcím pro sdílení, které jsou obdobné napříč stolní počítače, webová rozhraní i mobilními zařízení.

 • Získat synchronizované soubory napříč všemi připojenými zařízeními.

 • Vytvářet recenze, podílet se na nich a spravovat je.

 • Dostat upozornění na poznámky od recenzentů spolu s podporou pro značky @zmínění.

 • V režimu poznámek můžete používat funkce Posun, Zvětšení nebo Rolování.

Tagy sdílení a recenze

V seznamu souborů aplikace Acrobat lze poznat, zda je soubor sdílen k recenzi nebo je pouze ke čtení. Ikona ikona seznamu sdílených souborů u souboru značí, že je sdílen za účelem přidávání poznámek nebo pouze k zobrazení, zatímco ikona PDF značí, že soubor není sdílen.

Pokud není otevřen žádný dokument, můžete zobrazit všechny své sdílené soubory v zobrazení Sdílené. Postup:

 1. Klepnutím na ikonu ikona seznamu sdílených souborů zobrazíte své sdílené soubory.

 2. Klepněte na možnost Sdíleno vámi, abyste zobrazili soubory sdílené vámi, a na možnost Sdíleno ostatními, abyste zobrazili soubory sdílené ostatními.

../_images/sharedtabs.png

Zahájení sdílení nebo recenze

Sdílet soubory a spravovat sdílení můžete z mobilního zařízení, počítače a webu. Při účasti recenzentů obdržíte nabízená oznámení. Zahájení sdílení:

 1. Otevřete PDF a klepněte na možnost ikona menu v horní nabídce.

 2. Případně u jakéhokoli souboru v seznamu souborů klepněte na ikonu ikona menu > ikona sdílení Sdílet.

 3. V dialogovém okně Sdílet s ostatními, které se otevře, přidejte 1 nebo více e-mailových adres.

 4. Můžete klepnout na řádek předmětu či textové pole zprávy a začít s úpravami.

 5. Chcete-li příjemcům povolit přidávání poznámek a anotací, aktivujte možnost Povolit poznámky. Soubory s vypnutými poznámkami jsou pouze ke čtení.

 6. Termín dokončení recenze můžete nastavit klepnutím na ikonu ikona ozubeného kola > Nastavit termín. Nastavte datum a klepněte na tlačítko <.

 7. Klepněte na možnost Odeslat.

Soubor se automaticky nahraje do služby Document Cloud. Příjemci dokumentu mohou získat přístup k souboru z webu i z počítače nebo telefonu.

../_images/startreview.png

Můžete také sdílet odkaz na soubor vytvořením odkazu. Chcete-li tak učinit, postupujte podle výše uvedených kroků a zahajte sdílení. V dialogovém okně Sdílet s ostatními klepněte na možnost Získat odkaz. V dialogovém okně, které se otevře, klepněte na možnost Vytvořit odkaz. V otevřeném dialogovém okně vyberte požadovanou možnost sdílení a pokračujte v procesu.

Ukládání kopií sdílených souborů

Můžete uložit kopii sdíleného souboru včetně poznámek k recenzi, jsou-li tam nějaké. Postup:

 • Otevřete sdílený soubor ze služby Document Cloud.

 • Klepněte na ikonu ikona menu v horním panelu.

 • Klepněte na možnost Uložit kopii.

 • Ze zobrazených možností vyberte cíl a klepněte na odkaz Uložit.

../_images/savedestinations.png

Úprava sdílených souborů

Soubor, který byl sdílen pro recenzi, nelze upravit. Můžete však vytvořit kopii libovolného sdíleného souboru a poté jej upravit. Úprava sdílených souborů:

 1. Klepnutím na soubor v seznamu sdílených souborů jej otevřete.

 2. Na dolním panelu nástrojů klepněte na možnost ikona menu > Upravit PDF.

 3. V dialogovém okně, které se otevře, klepněte na možnost Vytvořit kopii. Vytvoří se kopie souboru, která se otevře v režimu nástroje.

../_images/modify_shared_file.png

Recenzování souborů

Funkce recenze vám umožňuje přidávat poznámky a anotace, upravovat poznámky, odpovídat na ně a přijímat upozornění, když dojde k aktivitě u poznámek ve vašem vláknu. Postup recenzování souborů:

 1. V e-mailu s pozvánkou k recenzi, který obdržíte, klikněte na odkaz. Dokument k recenzi se automaticky otevře v aplikaci Acrobat Reader.

 2. Přihlaste se pomocí svého Adobe ID, pokud ještě nejste přihlášeni. Přihlášení vám umožní kdykoli upravovat nebo odstraňovat poznámky.

 3. Používejte dolní panel nástrojů pro zvýraznění textu, přeškrtnutí, podtržení, kreslení, přidání poznámky, vyplnění a podepsání nebo úpravu souboru PDF.

Dokument se automaticky ukládá a vaše poznámky si mohou prohlížet všichni recenzenti. Soubory lze recenzovat i v režimu offline. Aplikace ukládá vaše poznámky a po navázání připojení je synchronizuje s dokumentem.

../_images/review-toolbar.png

Práce s poznámkami

Zkontrolovaný dokument může obsahovat poznámky, zvýrazněný text s poznámkami, přeškrtnutý text, podtržený text nebo ručně nakreslené značky. Ikona poznámky ikona poznámky3 označuje poznámku ke sdílenému dokumentu. Acrobat automaticky přiřadí každému recenzentovi unikátní barvu. Pro zobrazení, odpověď nebo úpravu jakéhokoli typu poznámky klepněte na danou poznámku nebo na ikonu ikona poznámky3. V dolní části se zobrazí panel pro úpravy poznámek.

../_images/commentpanel2.png

Panel pro úpravy poznámek můžete použít k následujícím účelům:

 • Odpověď na poznámky

  Chcete-li odpovědět na poznámku:

  1. Klepněte na ikonu ikona poznámky3 u jakékoli poznámky. Případně v seznamu poznámek klepněte na tu, na kterou chcete odpovědět.

  2. V panelu pro úpravy poznámek, který se otevře, napište svou odpověď a klepněte na Publikovat.

 • Zmínit konkrétního recenzenta

  Při odpovídání na poznámku můžete použít značku @zmínit k přímému odkazování na danou osobu. Chcete-li značku použít:

  1. Vytvořte novou poznámku nebo odpovězte na poznámku.

  2. Klepněte na možnost ikona @ a vyberte jméno ze seznamu recenzentů.

  3. Dokončete poznámku a klepněte na Publikovat.

  Tím se danému uživateli odešle oznámení o tom, že byl výslovně zmíněn.

  ../_images/mention.png
 • Odstranění vlastních poznámek

  Vlastník dokumentu k recenzi může odstranit jakoukoli poznámku. Ostatní recenzenti však mohou mazat pouze své vlastní poznámky. Pro odstranění poznámky klepněte na poznámku, kterou chcete odstranit. Poté klepněte na ikonu ikona odstranění v panelu poznámek.

 • Úprava vlastních poznámek

  Recenzenti mohou upravovat pouze vlastní poznámky. Pro úpravu poznámky na ni klepněte, aby se zobrazil panel pro úpravu poznámek. Poté klepněte na možnost ikona menu > Upravit odpověď.

 • Otevření seznamu poznámek

  Pro otevření seznamu poznámek:

  • V panelu pro úpravu poznámek klepněte na ikonu ikona odrážky.

  • Případně na horním panelu nabídky klepněte na možnost ikona menu > Poznámky.

 • Procházení poznámek

  Pokud dokumenty obsahují velký počet poznámek, můžete použít nástroje pro procházení.

  • V seznamu poznámek procházejte nahoru a dolů poznámkami.

  • U konkrétní poznámky můžete pohybem vlevo a vpravo procházet jednotlivé poznámky.

  ../_images/navigatecomments.png
 • Filtrování poznámky

  Poznámky lze filtrovat podle času, kdy byly publikovány, podle recenzentů a toho, zda je poznámka přečtena nebo vyřešena. Postup:

  1. Klepněte na ikona filtrování

  2. Klepněte na filtry, které chcete použít.

  3. Klepněte na možnost Použít.

  ../_images/filters.png

  Když použijete filtr poznámek, zobrazí se v horní části panel filtrování, který ukazuje počet vybraných filtrů a tlačítko Vymazat. Klepnutím na Vymazat odeberete všechny filtry.

  ../_images/filterbar.png

Zobrazování upozornění

Upozornění vám odešlou oznámení na požadavky a/nebo zprávy od odesílatele v reálném čase. V závislosti na nastavení se upozornění mohou zobrazovat také na domovské stránce vašeho zařízení.

Pro zobrazení nejnovějších upozornění klepněte na ikona zvonku. Zobrazí seznam následujících dvou typů upozornění:

 • Žádosti: Jedná se o akční položky, jako jsou přímé zprávy, žádosti o recenzi souboru a další.

 • Upozornění: Jsou to jednoduché zprávy.

../_images/notifications.png

Správa recenzí

Když recenzenti přidají k vašemu souboru poznámku, obdržíte e-mail s upozorněním. Můžete také aktivně sledovat recenze z aplikace nebo z počítače.

Sdílené soubory můžete sledovat a spravovat následujícími způsoby:

 • Posílání zpráv recenzentům. Zprávy jsou přijímány jako oznámení.

 • Zobrazit seznam recenzentů.

 • Přidávání recenzentů.

 • Rušení sdílení souborů a odstraňování recenzí.

Chcete-li spravovat recenzi, když je dokument otevřený, klepněte na ikonu ikona menu v panelu horní nabídky.

../_images/managereview.png

Poznámka

Aplikace poskytuje podobné funkce pro sdílené soubory (soubory pouze pro prohlížení, nikoli ve fázi recenze).

Nastavení termínů recenzí

Při nastavování recenze můžete určit její termín, kdy recenze automaticky skončí.

 1. V dialogovém okně Sdílet s ostatními klepněte na ikona ozubeného kola

 2. Klepněte na možnost Nastavit termín.

 3. Ve widgetu kalendáře, který se otevře, vyberte datum/čas a klepněte na Nastavit termín.

  Vybrané datum dokončení se zobrazí v poli pro Termín.

 4. Klepněte na tlačítko <.

Poznámka

Oznámení se zasílají po skončení sdílení.

../_images/deadline.png

Přidávání recenzentů

Vlastník sdíleného souboru může kdykoli přidat recenzenty. Přidávání recenzentů:

 1. V seznamu souborů v části Domovská stránka, Sdílené nebo Výsledky vyhledávání klepněte na možnost ikona menu

 2. Klepněte na možnost Lidé.

 3. Klepněte na možnost Přidat.

 4. V dialogovém okně „Přidat osobu“, které se otevře, zadejte e-mailovou adresu a klepněte na možnost Přidat osobu.

../_images/add_people.png

Zobrazení zprávy recenze

Chcete-li zkontrolovat počáteční zprávu odeslanou společně se sdílením souboru: odeslanou při sdílení souboru,

 1. V seznamu souborů v části Domovská stránka, Sdílené nebo Výsledky vyhledávání klepněte na možnost ikona menu

 2. Klepněte na Zpráva.

../_images/reviewcontextmenu.png

Zrušení sdílení souboru

Z libovolného seznamu souborů (Domů, Sdílené nebo Výsledky hledání):

 1. Klepněte na ikona přetečení

 2. Klepněte na možnost Přestat sdílet soubor.

 3. Dalším klepnutím na Zrušit sdílení potvrďte.

Zrušení sdílení souboru zabrání budoucímu přístupu k souboru pro všechny uživatele.

Odstranění sdílení nebo recenze

Recenzi mohou odstranit pouze vlastníci sdílených souborů. Z libovolného seznamu souborů (Domů, Sdílené nebo Výsledky hledání):

 1. Klepněte na ikona přetečení

 2. Klepněte na možnost Odstranit.

 3. V dialogovém okně, které se objeví, zkontrolujte zprávu o odstranění a potvrďte klepnutím na Přesto odstranit.

../_images/delete-file.png

Poznámka

Odstraněním oprávnění ke sdílení a recenzi neodstraníte soubor jako takový.