Populære spørgsmål


Log på

Du skal logge på:

  • Tilgå gratis funktioner, der udnytter onlinetjenesterne.

  • Tilgå avancerede funktioner, som er en del af dine abonnementstjenester.

  • Aktivér notifikationer, der advarer dig om filændringer, workflowopdateringer, gennemgangsdeltagelse og meget mere

  • Gem automatisk de fleste filændringer i Adobe Cloud Storage, som beskytter dit arbejde og giver dig adgang til dine filer fra enhver enhed.

  • Log automatisk på både Acrobat og Adobe Scan.

Du kan logge på Adobe Cloud Storage med et Adobe ID, Google-/Facebook-/Apple-profil eller en understøttet Enterprise-konto. Sådan logger du på:

  1. Åbn appen.

  2. Vælg én af følgende loginmuligheder:

  • Tryk på en loginmåde (tredjepart): Facebook, Google eller Apple.

  • Tryk på Log på for at bruge dit Adobe ID, og angiv derefter mailadresse og adgangskode.

  • Tryk på Opret for at oprette et nyt Adobe ID.

../_images/signinmain.png

Login med et virksomheds- eller skole-id

Hvis du har et enkelt login, vil du kun se ét sæt skærmbilleder. Men hvis du er del af en organisation og har et andet id, bliver du muligvis bedt om at vælge mellem et personligt id eller et virksomheds-id. I så fald skal du vælge en konto og logge på med den profil, der er tilknyttet den konto.

../_images/selectaccount.png

Log af

Når du logger af, deaktiveres adgang til abonnementstjenester samt onlinedokumenter og arbejdsforløb.

Du logger af ved at trykke på profileicon > Log af.