Käyttöapu

iOS-laitteet tukevat useita käyttöapuominaisuuksia, joita ei ole lueteltu täällä. Lisätietoja on Applen tukisivustossa. Voit tarkistaa käyttöapuasetukset myös siirtymällä laitteen asetusnäyttöön ja napauttamalla Käyttöapu.

Visuaaliset toiminnot

Yötila

Acrobatin yötila kääntää mustan ja valkoisen päinvastoin heikon valaistuksen olosuhteissa ja lisää kontrastia. Yötila vähentää myös silmien rasittumista ja pidentää akun käyttöaikaa:

 1. Avaa dokumentti.

 2. Napauta näyttötilan kuvaketta (vaihtelee käytössä olevan tilan mukaan).

 3. Ota Yötila käyttöön.

../_images/scrollmodes.png

Huomautus

Voit myös estää PDF-näytön himmenemisen ottamalla laitteesi näytön kirkkauden lukituksen käyttöön.

Näytön pitäminen päällä

Voit halutessasi pitää näytön päällä, jotta laite ei himmene, kun luet PDF-dokumenttia. Aina kun avaat uuden dokumentin, Pidä näyttö päällä -toiminto poistetaan oletusarvoisesti käytöstä. Voit ottaa toiminnon käyttöön seuraavasti:

 1. Avaa dokumentti.

 2. Napauta Näytä asetukset -kuvaketta.

 3. Ota Pidä näyttö päällä -toiminto käyttöön.

../_images/viewsettings.png

Huomautus

Pidä näyttö päällä -ominaisuus poistetaan automaattisesti käytöstä, kun 30 minuuttiin ei ole ollut mitään toimintaa. Voit käynnistää aikakatkaisun keston uudelleen napauttamalla mitä tahansa näytön kohtaa.

Lukeminen huonossa valaistuksessa

Laitteen Night Shift -toiminnolla voit parantaa luettavuutta huonoissa valaistusolosuhteissa. Tämä vähentää silmien rasittumista ja pidentää akun käyttöaikaa:

 1. Siirry laitteesi asetusnäyttöön.

 2. Napauta Näyttö ja kirkkaus.

 3. Napauta Night Shift.

../_images/nightshift.png
 1. Määritä asetukset. Käyttöjärjestelmän mukaan voit ajoittaa Night Shift -tilan, ottaa toiminnon manuaalisesti käyttöön ja hallita yleistä värisävyä.

../_images/nightshift1.png

Näytön kirkkaus

Määritä näytön kirkkaus parantamaan luettavuutta tarpeen mukaan.

 1. Siirry laitteesi asetusnäyttöön.

 2. Napauta Näyttö ja kirkkaus.

 3. Määritä näytön kirkkaus.

../_images/brightness.png

Värien kääntäminen

Laitteen asetuksissa voit kääntää värit. Voit kääntää värit seuraavasti:

 1. Napauta Asetukset.

 2. Napauta Käyttöapu.

 3. Napauta Näyttö ja tekstin koko.

 4. Valitse jompikumpi seuraavista:

  • Ota Älykkäät käänteisvärit käyttöön: Se kääntää useimmat värit, mutta jättää kuvat, mediasisällöt ja jotkin sovellukset ennalleen.

  • Ota Klassiset käänteisvärit käyttöön: Se kääntää kaiken.

../_images/invertcolor.png

Huomautus

Tässä näytössä voit muuttaa myös kontrastia, tekstin kokoa ja muita näytön ominaisuuksia.

Tumma tila

Vähintään iOS 13:n käyttäjillä lokakuun 2019 Acrobat-versio tukee tummaa tilaa. Tumman tilan suurikontrastinen näyttö voi parantaa luettavuutta huonosti valaistuissa ympäristöissä, kuten myös pidentää akun käyttöaikaa. Joillekin käyttäjille tumma tila on tärkeä käyttöaputoiminto, joka säilyttää värien merkityksen ja kuvan esitystavan paremmin kuin yötilatoiminto.

 1. Siirry laitteesi asetusnäyttöön.

 2. Napauta Näyttö ja kirkkaus.

 3. Valitse vaalea tai tumma tila.

../_images/darkmode.png

Dynaaminen tyyppi

iOS:n dynaamisen tyypin ominaisuuden avulla voit määrittää halutun tekstikoon. Acrobatin dynaamisen tyypin tuki tarkoittaa, että sen käyttöliittymä skaalaa fontit automaattisesti asetusten mukaan. Voit suurentaa tai pienentää sovelluksen kirjasinkokoa seuraavasti:

 1. Siirry laitteesi asetusnäyttöön.

 2. Napauta Näyttö ja kirkkaus > Tekstin koko.

 3. Valitse haluamasi asetus liukusäätimellä.

../_images/textsize.png

Äänitoiminnot

Voiceover

Appi tukee VoiceOveria, iOS:n sisäänrakennettua näytönlukijaa. VoiceOverilla näkövammaiset voivat käyttää yksinkertaisia eleitä PDF-tiedoston sisällön kuuntelemiseen. Lokakuun 2019 versiosta alkaen VoiceOver-tuki kattaa myös Acrobatin jatkuvan lukutilan. Voit ottaa VoiceOverin käyttöön seuraavasti:

 1. Siirry laitteesi asetusnäyttöön.

 2. Napauta Käyttöapu.

 3. Napauta VoiceOver ja ota toiminto käyttöön.

../_images/voiceover.png

Eletoiminnot

Appi tukee Applen ohjeissa esitettyjä VoiceOverin vakioeleitä.

On myös mukautettuja toimintoja, joiden avulla voit käyttää tiedostoja. Minkä tahansa tiedostoluettelon tiedoston (Koti, Tiedostot, Jaettu ja Haku) kontekstitaulukon näyttäminen:

 1. Pyyhkäise tiedostoa yhdellä sormella alaspäin.

 2. Kun kuulet ”Context Board” (kontekstitaulukko), kaksoisnapauta.

Näppäinoikotiet

Jos laitteessasi on näppäimistö, Acrobat tukee seuraavia oikoteitä:

Oikotie

Toiminto

⌘ + ylänuoli

Siirry alkuun (dokumentin ensimmäiselle sivulle)

⌘ + alanuoli

Siirry loppuun (dokumentin viimeiselle sivulle)

⌥ + ylänuoli

Vieritä ylöspäin / edellinen sivu

⌥ + alanuoli

Vieritä alaspäin / seuraava sivu

Vaihto + välilyönti

Vieritä ylöspäin / edellinen sivu

Välilyönti

Vieritä alaspäin / seuraava sivu

PageUp

Vieritä ylöspäin / edellinen sivu

PageDown

Vieritä alaspäin / seuraava sivu

Ylänuoli

Panoroi ylöspäin

Alanuoli

Panoroi alaspäin

Vasen nuoli

Panoroi vasemmalle

Oikea nuoli

Panoroi oikealle

⌘ + +

Lähennä

⌘ + -

Loitonna