UUDET TEKNOLOGIAT

Metaversumit ja muut jaetut kokemukset

”Käytämme yhä enemmän digitaalista maailmaa tehdäksemme asioita, joita teimme ennen vain fyysisessä maailmassa. Käynnissä oleva keskustelu metaversumista heijastelee sitä tosiasiaa, että ero ihmisten tekemisen välillä fyysisessä ja virtuaalisessa maailmassa hämärtyy."

Shantanu Narayen

CEO, Adobe 

”Käytämme yhä enemmän digitaalista maailmaa tehdäksemme asioita, joita teimme ennen vain fyysisessä maailmassa. Käynnissä oleva keskustelu metaversumista heijastelee sitä tosiasiaa, että ero ihmisten tekemisen välillä fyysisessä ja virtuaalisessa maailmassa hämärtyy."

Shantanu Narayen

CEO, Adobe 

Johtotason yhteenveto

Metaversumit ja muut jaetut immersiiviset kokemukset ovat digitaalisen vuorovaikutuksen uusi aalto. Nämä immersiiviset kokemukset sisältävät metaversumeita — runsaita, pysyviä, jaettuja vuorovaikutteisia kokemuksia. Niihin kuuluu yhteistyötä ja yhteisluontia sekä täysin toimivia jaettuja talouksia — sekä muita kokemuksia, jotka on suunnattu ostamiseen, työharjoitteluun ja pelaamiseen, koulutukseen, etäkokouksiin, kulttuurikokemuksiin ja moneen muuhun.

Metaversumien "pinossa" on monia tasoja, joissa useat yritykset ovat avainrooleissa.

Adoben tuotteet ruokkivat immersiivisiä kokemuksia tänään, ja roolimme laajenee tulevaisuudessa. 3D- ja immersiiviset sisällön yhteisluonnin tuotteet, kuten Adobe Substance 3D ja Adobe Aero, ovat alansa johtavia tuotteita luomassa nykypäivän immersiivisiä kokemuksia, kuten pelejä, immersiivistä kaupankäyntiä ja lisätyn todellisuuden elämyksiä. Innovoimme, jotta sisällöntuottajat ja brändit voisivat tehdä enemmän ja saada 3D:n ja immersiivisen luovuuden kaikkien ulottuville.

Jaetut immersiviset kokemukset edellyttävät uusia innovatiivisia kaupankäynnin, markkinoinnin, kokemusten jakelun, analytiikan ja personoinnin menetelmiä — palveluiden, joita Adoben Digital Experience -työkalut tarjoavat.

Yritysten on nyt on aika valmistautua metaversumiin.” Metaversumivalmius edellyttää sitoutumista kaiken demokratisointiin sisällön luonnista matkan kehittämiseen ja toimitukseen. Adobe voi auttaa brändien ja sisällöntuottajien koulutuksessa, jotta ne pystyvät määrittelemään ja ilmaisemaan selkeästi yhteisen vision, jonka he tuovat metaversumiin. Fiksujen yritysten tulisi ottaa käyttöön 3D ja immersiivinen sisällöntuotanto. Tämä auttaa heitä valmistautumaan huomisen immersiivisiin kokemuksiin — ja tekemään tuotesuunnittelun, markkinoinnin ja verkkokaupan työnkuluista halvempia, nopeampia ja parempia tänään.

Virtuaaliset luomukset ja tavarat taiteesta vaatteisiin ja asusteisiin ovat tärkeä osa yhteisiä immersiivisiä kokemuksia. Niiden aitouden varmistaminen on oleellista. Adoben yhteistyö Content Authenticity Initiativen (CAI) kanssa auttaa varmistamaan, että kuluttajat voivat jäljittää virtuaalisten luomusten alkuperän, kuten sen, miten niitä on muokattu. CAI:n työ tukee myös digitaalisia taiteilijoita tunnustuksen saannista työstään.

OSA YKSI

Mitä immersiiviset kokemukset ovat?

Immersiivinen kokemus vetää sinut digitaalisesti luotuun, usein kolmiulotteiseen maailmaan. Monet jaetut immersiiviset kokemukset antavat mahdollisuuden virtuaalisten esineiden käsittelyyn ja vuorovaikutukseen niiden ja muiden vierailijoiden kanssa. Vaikka metaversumista on liikkeellä paljon hypeä ja keskustelua, uskomme, että monien metaversumien lisäksi tulee olemaan monia muitakin jaettuja immersiivisiä kokemuksia.

Jotkin immersiiviset kokemukset toimitetaan virtuaalitodellisuuden kautta, ja ne peittävät vierailijan täysin. Jotkin toimitetaan lisätyn todellisuuden avulla, ja niissä fyysinen maailma sekoittuu virtuaalisiin kokemuksiin Muita immersiivisiä kokemuksia voidaan toimittaa verkon ja muiden alustojen kautta.

Metaversumit ovat ainutlaatuisia immersiivisiä kokemuksia, jotka ovat pysyviä ja jaettuja. Ne esittelevät laajan virtuaalimaailman, jossa voit olla vuorovaikutuksessa muiden ihmisten kanssa. Nämä ihmiset saattavat olla kilometrien päässä sinusta. Taloudet metaversumissa ovat myös tosiaikaisia, pysyviä ja jaettuja

Metaversumit ja jaetut immersiiviset kokemukset mahdollistavat aivan uudenlaisen yhteistyön ja yhteisluonnin. Ne avaavat brändeille ja asiakkaille uusia vuorovaikutustapoja. Tämä voi toteutua monella tavalla: esimerkiksi etätyöntekijät voivat kehittää yhdessä uuden tuotteen virtuaalisessa suunnittelustudiossa. Tuote on suunnattu asiakkaille, jotka räätälöivät takin tai housuparin tehdäkseen siitä omannäköisensä. Sitten he näkevät tarkalleen, miltä se näyttää jäljittelevässä avatarissa, joka jäljittelee niiden muotoa ja kokoa.

Tulee olemaan monenlaisia immersiivisiä kokemuksia metaversumien lisäksi. Joitakin esimerkkejä ovat:

 • Lisätyn todellisuuden ostokokemus, joka auttaa kuluttajia tekemään päätöksiä näyttämällä 3D-kuvia virtuaalisista tuotteista fyysisessä maailmassa.
 • Virtuaalitodellisuuden työkoulutus, joka auttaa uusia työntekijöitä oppimaan monimutkaisen tehtävän.
 • Immersiivinen virtuaalimuseo, jossa on esillä huomattavasti enemmän museon kokoelmaa kuin mitä voidaan näyttää fyysisesti.

Digitaalisella taiteella ja virtuaalisella omaisuudella on tärkeä rooli joissakin immersiivisissä kokemuksissa. Niiden avulla ihmiset voivat ilmaista persoonallisuuttaan ja tunteitaan tässä uudessa tilassa. Lisäksi metaversumi uudistaa pintakuvioita ja tuntoelämyksiä vierailijoille. Digitaalisten resurssien kasvava markkinapaikka on merkittävä uusi mahdollisuus sisällöntuottajien talouden jäsenille.

OSA KAKSI 

Adoben arvot

Työssämme immersiivisten kokemusten parissa Adobe soveltaa pitkäaikaisia arvojamme, kuten sitoutumistamme avoimiin standardeihin, esim. PDF, ideoiden vapaan liikkumisen helpottamista, missiotamme luovuuden mahdollistamisesta kaikille ja maailman muuttamista digitaalisten kokemusten avulla ja omistautumistamme antaa luoville taiteilijoille menestyä työssään.

Näin nämä arvot koskevat immersiivisiä kokemuksia:

Tuemme avoimia standardeja ja alustoja. Uskomme, että immersiiviset kokemukset toimivat parhaiten vierailijoille, sisällöntuottajille ja brändeille, jos kokemuksilla on yhteiset avoimet standardit, jotka kertovat kaikille, mitä odottaa. Tuemme ja osallistumme johtavien immersiivisten kokemusten tiedostostandardien kehitykseen, kuten USD (Universal Scene Description), yksi johtavista 3D-/immersiivisistä tiedostomuodoista ja gITF (Graphics Language Transmission Format), vakiotiedostomuoto kolmiulotteisille kohtauksille ja malleille. Sisällöntuottajien ja tuotemerkkien pitäisi pystyä luomaan ja luomaan yhdessä resurssi kerran ja jakamaan sitä sitten kaikkialle.

3D:n ja immersiivisen luovuuden tulee olla kaikkien ulottuvilla. Immersiivisistä kokemuksista on tulossa hallitseva vuorovaikutuksen muoto, eikä ketään saa jättää keskustelun ulkopuolelle. Adobe on sitoutunut tarjoamaan 3D- ja immersiivisiä luovuustyökaluja, joiden avulla kuka tahansa voi ilmaista näkemyksensä. Toimitamme myös työkaluja, jotka antavat ihmisille mahdollisuuden tehdä yhteistyötä ja luoda sisältöä yhdessä metaversumeille sekä metaversumeissa ja myös muille jaetuille immersiivisille kokemuksille.

Olemme sitoutuneet auttamaan sisällöntuottajia, kommunikoijia, yksinyrittäjiä ja kaikenkokoisia yrityksiä hyödyntämään immersiivisiä kokemuksia. Adoben missio on muuttaa maailmaa digitaalisten kokemusten avulla, ja uskomme immersiivisen teknologian tuovan yksilöille ja yrityksille runsaasti uusia tapoja vuorovaikutukseen. Olemme sitoutuneet auttamaan näiden uusien kokemusten toimituksessa ja optimoinnissa.

Virtuaaliluomusten alkuperän, kuten resurssin luontitapa, tulisi olla selvä kaikille. Virtuaaliluomusten markkinat ovat taiteilijoille tärkeä uusi tapa hyödyntää töitään ja kuluttajille tapa tukez ihailemiaan tekijöitä. Tämä markkinapaikka kukoistaa vain, jos kaupankäynnin kohteena olevan tuotteen alkuperään luotetaan.

OSA KOLME 

Adoben rooli

Sisällön luonnissa

 • Esittelemme pian Modelerin, jonka avulla voit muotoilla 3D-objekteja käyttöliittymällä, joka yhdistää luonnolliset, sujuvat eleet virtuaalitodellisuudessa ja tietokoneen käyttöliittymän tarkkuuden.
 • Innovoimme helpottaaksemme 3D-taiteilijoiden yhteistyötä. 
 • Kehitämme edistyneitä, uusia 3D-sisällönluontitoimintoja. Niiden avulla luovat ihmiset voivat kuvitella täysin uudelleen, kuinka he luovat uusissa 3D- ja immersiivisissä maailmoissa ja tekevät asioita, joita he eivät aikaisemmin olisi voineet kuvitella. 
 • Aero auttaa luovia tekijöitä ja brändejä interaktiivisten lisätyn todellisuuden kokemusten luonnissa ja jakelussa mobiilialustoilla.
 • Pyrimme demokratisoimaan 3D-luonnin ja kehittämään helppokäyttöisiä työkaluja, joilla kuka tahansa voi ilmaista ajatuksiaan ja työskennellä yhdessä muiden kanssa, kuten jaetussa immersiivisessä kokemuksessa.

Adobe on tämän päivän digitaalisten kokemusten tarjonnan johtava toimittaja eri kanavilla, ja olemme jatkossakin luotettava kumppani kanavien kehittyessä. Toimitamme jaettujen immersiivisten kokemusten toimitukseen tarvittavat ydintoiminnot.

Kaupan alalla

 • Yritykset eri puolilla maailmaa luottavat Adoben kaupankäyntikokemusten sekä niitä tukevien markkinointikokemusten toimitukseen. 
 • Kun verkko kehittyy sisältämään entistä immersiivisempiä kokemuksia, kaupankäynnistä tulee keskeinen elementti. Historiallisesti arvokkaiden esineiden, avattarien ja jopa kiinteistöjen omistus jakautuu enemmän. Näiden kohteiden osto, myynti, kauppa ja esittely tapahtuu Adobe Experience Cloudin, kuten Adobe Commerce -toimintojen, avulla.

Kokemusten toimituksessa

 • Adobe Experience Manager (AEM) on johtava kokemusten toimitus- ja omaisuudenhallintaratkaisu kaikentyyppiselle digitaaliselle medialle. AEM kehittyy kaikentyyppisen digitaalisen median resurssien toimitus- ja omaisuudenhallintaratkaisun keskipisteeksi. AEM kehittyy myös hallinnan, vuorovaikutuksen, yhteistyön ja yhteisluonnin keskipisteeksi 
 • Adobe Workfrontin avulla annamme sisällöntuottajille mahdollisuuden helposti yhdistää luovuuden, resurssienhallinnan ja jakelun maailmat AEM:n kanssa. 
 • AEM ja Workfront tarjoavat toimintoja, jotka ovat olennainen osa asiakkaidemme tulevia pyrkimyksiä rakentaa skaalattavia immersiivisiä kokemuksia. Ne hyödyntävät 3D-resursseja ja -esineitä, kuten niitä, jotka on kehitetty yrityksen sisällä ja sen ulkopuolella. Metaversumitalouteen siirtyville brändeille Workfrontista tulee uusi immersiivinen "toimisto", jossa yhteisluonti tapahtuu.

Virtuaalisella resurssien markkinapaikalla

Adoben yhteistyö toimialakumppaneidemme kanssa Content Authenticity Initiative -aloitteessa lisää virtuaalisten luomusten läpinäkyvyyttä. Tämä kumppaneiden välinen yhteistyö sisällön hallinnassa on ratkaisevan tärkeää. Immersiivisten kokemuksien sisällä ihmiset haluavat ilmaista persoonallisuuttaan käyttämiensä ja esittämiensä digitaalisten resurssien avulla. Monissa tapauksissa he haluavat henkilökohtaisen yhteyden virtuaaliseen omaisuuteensa. He haluavat jäljittää luomukset ihailemiinsa sisällöntuottajiin.

Työskentelymme Content Authenticity Initiativen kanssa antaa käsityksen siitä, miten virtuaalisia luomuksia tehdään, kuten tietoja mukana olevista digitaalitaiteilijoista. 

Työkalumme antavat yrityksille ja yksityishenkilöille mahdollisuuden astua digitaalisten resurssien markkinoille. Monet näistä resursseista on luotu Adoben tuotteilla, kuten Photoshop, Illustrator ja Substance 3D. Behance auttaa sisällöntuottajia esittelemään digitaalista omaisuuttaan Behance-profiileissaan. Experience Cloud -sovellusten avulla yritykset voivat perustaa oikean hyväksyntä- ja työnkulkuprosessin resursseille ja jakaa nämä resurssit maailmalle.

OSA NELJÄ 

Miten brändit voivat saavuttaa metaversumivalmiuden.

Kun haluat valmistautua metaversumiin, aloita 3D- ja immersiivisen sisällön luonti nyt, jotta vältyt myöhemmin tarpeesta kuroa toisten etumatkaa. Tämä valmistaa brändin immersiiviseen tulevaisuuteen ja tuottaa merkittäviä osinkoja tänään. Brändit voivat aloittaa kehittämällä selkeästi muotoillun strategian sille, miten ne haluavat osallistua metaversumiin, kuten millaisia immersiivisiä kokemuksia ja sisältöä ne haluavat luoda. Käytä syvää asiakas- ja markkinatuntemustasi, niin löydät tapoja luoda arvoa asiakkaille tässä nopeasti kehittyvässä digitaalisessa tilassa. 

Voit käyttää näitä taitoja tänään tuodaksesi huomattavaa tehokkuutta tuotesuunnitteluun ja markkinoinnin työnkulkuihin — ja saat tarvittavan teknisen pätevyyden hyödyntääksesi metaversumia parhaalla mahdollisella tavalla, kun siitä tulee jokapäiväistä todellisuutta.

Nykyiset hyödyt

Älykkäät yritykset käyttävät nykyään 3D-suunnittelua nopeuttaakseen tuotesuunnittelua sekä markkinoinnin ja sähköisen kaupankäynnin resurssien kehitystä.

Tuotesuunnittelu: 3D-luovuus voi leikata viikkoja tai kuukausia tuotteiden kehityksestä. Tämä poistaa suuren osan tarpeesta rakentaa ja toimittaa fyysisiä prototyyppejä ja antaa yrityksille mahdollisuuden testata tuotteen kysyntää sosiaalisessa mediassa, ennen kuin ne ovat edes luoneet suunnitelman fyysistä versiota.

Markkinoinnin ja sähköisen kaupankäynnin resurssit: markkinoinnin ja sähköisen kaupankäynnin kuvien näköistys luovilla 3D-ohjelmistoilla on halvempaa, nopeampaa, kestävämpää ja luovempaa kuin kuvaaminen valokuvastudiossa. Yhdessä näköistetyssä tuotekuvasarjassa voit helposti vaihtaa taustaa, jotta kuvat sopivat eri kulttuureille ja alustoille. Jos muokkaat tuotesuunnittelua, voit tehdä nämä muutokset kuviin ohjelmistolla muutamassa minuutissa päivien tai viikkojen sijasta, jotka tarvitaan taiteilijoiden ja teknisten henkilöiden saantiin takaisin valokuvastudioon.

Tulevaisuuden edut

3D- ja immersiivisen sisällön luonnin avulla yritykset valmistautuvat immersiiviseen tulevaisuuteen monilla tavoilla.

Vapaus kokeilla: huomisen immersiiviset kokemukset kasvavat tuhansista lyhytaikaisista kokeiluista ja brändien välisistä kumppanuuksista. Monet näistä mahdollisuuksista avautuvat nopeasti, ja joustavuus testata ja iteroida nopeasti 3D-muodossa tekee brändeille paljon helpommaksi osallistua ja selvittää, mikä toimii ja mikä ei.

Resurssikirjasto: Kun immersiiviset kokemukset yleistyvät, brändit, jotka ovat jo rakentaneet runsaan kirjaston kaikkia tuotteitaan heijastavia 3D-resursseja, voivat osallistua heti täysimääräisesti ja saada etulyöntiaseman.

Vahvistaminen: 3D- ja immersiivisten alustojen luonti vaatii uusia taitoja, kykyjä, työkaluja ja työnkulkuja. Luomalla 3D-muodossa jo nyt alat vahvistaa taitoja ja oppia monipuolisesti asioita, joita tarvitaan menestykseen 3D- ja immersiivisissä ympäristöissä.

Tämä on myös aikaa, jolloin brändit voivat pohtia, kuinka metaversumit ja muut yhteiset immersiiviset alustat voivat syventää suhdetta asiakkaisiin. Miten voit hyödyntää metaversumin ympäröivää luonnetta houkutellaksesi asiakkaita tuotteidesi maailmaan? Miten voit auttaa asiakkaita näkemään, miten tuotteet sopivat heidän omaan maailmaansa? Miten voit sitouttaa asiakkaita tarjoamalla heille mahdollisuuksia luoda yhdessä heille täydellinen ja ainutlaatuinen tuote? Metaversumi muuttaa perusteellisesti tapaa, jolla brändit houkuttelevat ja sitouttavat asiakkaita — ja nyt on aika suunnitella tapoja, joilla tämä väline muuttaa asiakaskokemusta.

Adobe-logo

Voit luoda oman metaversumisi.

Jos haluat olla metaversumivalmiudessa, päätä nyt, miten haluat esiintyä immersiivisissä todellisuuksissa — rakenna sitten taitoja ja digitaalisia resursseja, joiden avulla pääset perille nopeammin.

Ota ensimmäinen askel tutustumalla metaversumiresursseihimme.

Jos haluat olla metaversumivalmiudessa, päätä nyt, miten haluat esiintyä immersiivisissä todellisuuksissa — rakenna sitten taitoja ja digitaalisia resursseja, joiden avulla pääset perille nopeammin. Ota ensimmäinen askel tutustumalla metaversumiresursseihimme.

White Paper

Lue, miten Adobe kehittää työkaluja rakentamaan metaversumia ja miten saat metaversumivalmiuden.

video

Katso, kun Adoben johtajat jakavat näkemyksiään ja perspektiivejään metaversumista.

product

Lue Adobe 3D -tekniikasta ja AT-työkaluista, joiden avulla voit aloittaa immersivisten kokemusten rakentamisen.