Adobella hyvä liiketoiminta alkaa sitoutumisesta mitä korkeimpiin eettisiin standardeihin. Noudatamme seuraavia perusperiaatteita:
  • Eettisyys suorittamalla liiketoimia korkeiden eettisten standardin mukaan
  • Kunnioitus työntekijöitä, asiakkaita, alihankkijoita, yhteistyökumppaneita, osakkeenomistajia ja niitä yhteisöjä kohtaan, joissa työskentelemme ja elämme
  • Rehellisyys sisäisessä ja ulkoisessa viestinnässä ja kaikissa liiketoimissa
  • Laatu tuotteissa ja palveluissa, pyrkimys mahdollisimman korkean arvon toimittamiseen asiakkaillemme ja yhteistyökumppaneillemme
  • Vastuu sanoistamme ja toimistamme vahvistaen sitoumuksemme tehdä sen, mitä lupaamme
  • Oikeudenmukaisuus noudattamalla voimassa olevia lakeja, säännöksiä, menettelytapoja ja käyttäytymissääntöjä
Rohkaisemme lukemaan menettelytapaohjeemme, kun haluat tietää enemmän noudattamistamme lakisääteisistä ja eettisistä standardeista.
 

 


 
Menettelytavat
 

 


 
Adobe Business Ethics Hotline -kuumalinja
Jos uskot, että on tapahtunut mahdollisia Adoben menettelytapojen rikkomuksia, mukaan lukien kirjanpitoon, sisäiseen valvontaan tai tilintarkastukseen liittyvät valitukset tai syytökset, soita Adobe Business Ethics Hotline -kuumalinjaan numerossa 800-300-1026 tai lähetä raportti verkon välityksellä.
 

 

Poliittiset tiedot
Uskomme, että yhteiskuntasuhteiden hoitaminen on tärkeää ja asianmukaista yrityksille, kun osallistuminen tapahtuu laillisesti ja läpinäkyvällä tavalla. Adobe on sitoutunut noudattamaan voimassa olevia lakeja ja raportointivaatimuksia osallistuessaan poliittiseen prosessiin. Yrityksen varoin tehdyn poliittisten lahjoitusten menettelytavat ja toimenpiteet on selvitetty yhteiskuntasuhteiden ja viranomaissuhteiden menettelytavoissa. Lue lisää viranomaissuhteista.
 
Yrityksen poliittiset lahjoitukset
Yhdysvaltain liittovaltion lain mukaan yritykset eivät saa lahjoittaa varoja liittovaltion ehdokkaan komiteoille, puolueiden komiteoille ja poliittisille toimintakomiteoille (PAC). Useat Yhdysvaltain osavaltiot sallivat poliittiset lahjoitukset osavaltion ja paikallisten vaalien ehdokkaille ja vaalien asiakampanjoille. Adobe voi tehdä rajoitetusti yritystason poliittisia lahjoituksia tukeakseen ehdokkaita tai asioita, jotka ovat samoilla linjoilla yhteiskuntasuhteiden ohjelmamme ja liiketoimintamme kanssa ja jotka ovat yhteiskuntasuhteiden ja viranomaissuhteiden menettelytapojen mukaisia. Osana menettelytapojamme kiellämme "soft money" -tyyppiset yleiset lahjoitukset mille tahansa ryhmille, jotka on organisoitu Yhdysvaltain verolain osan 527 mukaisesti.
 
Ei Political Action Committee -toimikuntaa (PAC)
Adobe ei ole perustanut liittovaltion tai osavaltion Political Action Committee -toimikuntaa (PAC).
 
Elinkeinoelämän järjestöt
Adobe kuuluu useisiin elinkeinoelämän järjestöihin, jotka edellyttävät säännöllisiä maksuja. Jotkut elinkeinoelämän järjestöistä voivat käyttää osan kerätyistä maksuista poliittiseen toimintaan. Kiinnostuneet osapuolet voivat olla yhteydessä näihin järjestöihin suoraan saadakseen tietoja siitä, kuinka paljon ne käyttävät poliittiseen toimintaan.