Vastuullista innovointia generatiivisen tekoälyn aikakaudella.

Generatiivinen tekoäly on seuraava vaihe vuosikymmenellä, jolla on panostettu Adobe Sensein kehitykseen. Kun valjastamme tekoälyn voiman pilviteknologioihimme, sitoudumme entistäkin tiiviimmin harkittuun ja vastuulliseen kehitykseen.

Eettinen lähestymistapa tekoälyyn

”Tekoäly muuttaa sitä, miten luomme, työskentelemme ja viestimme. Suhtautumalla tekoälyn etiikkaan harkitsevasti ja kokonaisvaltaisesti Adobe sitoutuu varmistamaan, että teknologiaa kehitetään vastuullisesti sekä asiakkaitamme ja yhteisöjämme kunnioittaen.”

– Dana Rao, Executive Vice President, General Counsel ja Chief Trust Officer

Tekoälyn etiikka toiminnassa.

Käyttäen ohjeena tekoälyn etiikkaa koskevia periaatteita eli luotettavuutta, vastuullisuutta ja avoimuutta olemme luoneet standardoituja prosesseja suunnittelusta käyttöönottoon. Tähän sisältyvät koulutus, testaus ja tarkistusprosessi, jota valvoo monimuotoinen AI Ethics Review Board.

Koulutus

Tekoäly tietää vain sen, mitä sille opetetut tiedot sisältävät. Soveltuvina pidettävät tulokset määräytyvätkin tapauskohtaisesti. Tämän vuoksi rakennamme tietojoukkoja kunkin yksittäisen yrityksen tarpeisiin sen varmistamiseksi, että saamme monimuotoisia ja eettisiä tuloksia, jotka soveltuvat tekoälyn käyttötapaan.

Testaus

Testaamme tekoälypohjaisia ominaisuuksia ja tuotteita huolellisesti ja jatkuvasti haitallisten ennakkoluulojen ja stereotypioiden vähentämiseksi. Tähän sisältyvät automaattinen testaus ja ihmisten suorittama arviointi.

Vaikutusarviot

Tekoälypohjaisia ominaisuuksia suunnittelevat tekijät laativat vaikutusarvion tekoälyn etiikasta. Tämä moniosainen vaikutusarvio on suunniteltu tunnistamaan ominaisuudet ja tuotteet, jotka voivat ruokkia haitallisia ennakkoluuloja ja stereotypioita. Tällöin tekoälyn etiikan työryhmä pystyy keskittämään ponnistuksensa ominaisuuksiin ja tuotteisiin, joilla on suurin mahdollinen eettinen vaikutus, hidastamatta kuitenkaan innovaatiotyötä.

Monimuotoinen ihmisten suorittama valvonta

Tekoälypohjaiset ominaisuudet, joilla on suurin mahdollinen eettinen vaikutus, käydään läpi monimuotoisessa, toimintojen rajat ylittävässä AI Ethics Review Boardissa. Henkilökohtaisten ja ammatillisten taustojen ja kokemusten monimuotoisuus on olennaista pyrittäessä tunnistamaan mahdollisia ongelmia eri näkökulmista. Vähemmän monimuotoinen työryhmä ei ehkä huomaisi ongelmia. Kuuntele työryhmän jäseniä. Katso video.

Palaute

Tarjoamme palautemekanismeja, jotta käyttäjät voivat ilmoittaa mahdollisesti ennakkoluuloisista tuloksista ja pystymme poistamaan huolenaiheet. Tekoäly on koko ajan jatkuva matka, ja haluamme tehdä yhteistyötä yhteisömme kanssa, jotta työkaluistamme ja tuotteistamme tulisi yhä parempia kaikille. Jos haluat kysyä jotakin tekoälyn etiikasta tai ilmoittaa mahdollisesta tekoälyn etiikkaan liittyvästä ongelmasta, ota meihin yhteyttä.

Tekoälyn käyttö tällä hetkellä.

Adobe Creative Cloud

Tekoäly antaa asiakkaidemme luovuudelle uusia kanavia ja poistaa aikaa vievää rutiinityötä. Kun inspiraation etsimiselle ja suunnittelulle vapautuu enemmän aikaa, asiakkaidemme on helpompi saada oma tarinanansa kuuluville.

Adobe Document Cloud

Tekoälyyn perustuvat ominaisuudet virtaviivaistavat lomakkeisiin perustuvia prosesseja ja tekevät PDF-dokumenttien käytöstä sujuvampaa ja miellyttävämpää. Tekoäly esimerkiksi helpottaa digitaalisten dokumenttien käyttöä ja auttaa organisaatioita keräämään niistä monenlaista tietoa, joka tuottaa niille aitoa kilpailuetua.

Adobe Experience Cloud

Yritykset analysoivat tekoälymme avulla asiakkaidensa polkuja. Asiakkaiden käyttäytymisestä saatava tieto muun muassa tukee päätöksentekoa sekä auttaa keskeisille kohderyhmille skaalattujen yksilöllisten kokemusten tuottamisessa ja datavetoisessa markkinoinnissa.

Adobe Firefly

Firefly on joukko uusia, luovia generatiivisen tekoälyn malleja. Se sisällytetään Adoben tuotteisiin. Siinä painottuu aluksi kuva- ja tekstitehosteiden luonti. Firefly tuo käyttöön uusia tapoja ideoida, luoda ja viestiä. Lisäksi se parantaa luovia työnkulkuja huomattavasti.