Eettinen lähestymistapa tekoälyyn

Datan määrä on kasvanut räjähdysmäisesti ja tekoälyn käyttö on yleistynyt. Adobe haluaa tutkia näiden ilmiöiden vaikutuksia sen asiakkaisiin ja yhteiskuntaan ja on sitoutunut tekoälyn eettiseen kehittämiseen.

“Tekoäly on mullistava teknologia, jolla voi olla huomattavia yhteiskunnallisia vaikutuksia. Adobe on sitoutunut kehittämään tekoälyä vastuullisesti, jotta se palvelee luojiaan ja kunnioittaa asiakkaitamme.”


Dana Rao, Executive Vice President, General Counsel ja Chief Trust Officer


Dana Raon valokuva

Tekoälyn vastuullinen kehittäminen.

Adobe kehittää tekoälyä huolellisesti ja asianmukaista varovaisuutta noudattaen. Aloitamme luomalla infrastruktuurin ja periaatteet, jotka ohjaavat tekoälyyn liittyvää toimintaa.

Periaatteisiin pohjautuvaa toimintaa.

Olemme laatineet seuraavat perusperiaatteet, joilla pyritään varmistamaan tekoälyn eettinen käyttö tuotteissamme:

Tilivelvollisuus

Otamme vastuun työmme vaikutuksista. Olemme luoneet prosessit ja osoittaneet resursseja niin sisäisten kuin ulkoistenkin tahojen esiin nostamien ongelmien käsittelyyn.

Vastuu

Tekoälyjärjestelmiemme suunnittelun, käyttöönoton ja ylläpidon jokainen vaihe tehdään vastuullisesti. Arvioimme vaikutukset tarkasti ja noudatamme asianmukaista huolellisuutta.

Läpinäkyvyys

Kerromme kehitysprosesseistamme avoimesti. Selitämme asiakkaillemme, miten Adobe käyttää tekoälyä, jotta heille ei jää epäselvyyksiä tekoälyjärjestelmistämme tai niiden käyttötarkoituksista.

Lue lisää periaatteistamme | Lataa PDF-dokumentti

Olemme perustaneet Adoben eettisen toimikunnan.

Koska tekoäly elää teknologian ja inhimillisen tiedon rajapinnalla, periaatteista sopimiseen ja oikean lähestymistavan valintaan tarvitaan monipuolisia näkökulmia. Eettinen toimikuntamme koostuu eri puolilta maailmaa, eri aloilta ja eri taustoista peräisin olevista asiantuntijoista. Luotamme heidän kykyynsä ohjata työtämme oikeaan suuntaan.

Olemme asettaneet tekoälyn etiikan tarkastuslautakunnan.

Lautakunnan suositukset ohjaavat kehitystiimiemme työtä. Sen lisäksi lautakunta tarkastaa, että uudet tekoälyominaisuudet ja -tuotteet ovat Adoben periaatteiden mukaisia. Lautakunnalla on valtuudet estää ominaisuuden käyttöönotto, jos se ei ole standardiemme mukainen.

Tekoälyn käyttö tällä hetkellä.

Adobe Creative Cloud

Tekoäly antaa asiakkaidemme luovuudelle uusia kanavia ja poistaa aikaa vievää rutiinityötä. Kun inspiraation etsimiselle ja suunnittelulle vapautuu enemmän aikaa, asiakkaidemme on helpompi saada oma tarinanansa kuuluville.

Adobe Document Cloud

Tekoälyyn perustuvat ominaisuudet virtaviivaistavat lomakkeisiin perustuvia prosesseja ja tekevät PDF-dokumenttien käytöstä sujuvampaa ja miellyttävämpää. Tekoäly esimerkiksi helpottaa digitaalisten dokumenttien käyttöä ja auttaa organisaatioita keräämään niistä monenlaista tietoa, joka tuottaa niille aitoa kilpailuetua.

Adobe Experience Cloud

Yritykset analysoivat tekoälymme avulla asiakkaidensa polkuja. Asiakkaiden käyttäytymisestä saatava tieto muun muassa tukee päätöksentekoa sekä auttaa keskeisille kohderyhmille skaalattujen yksilöllisten kokemusten tuottamisessa ja datavetoisessa markkinoinnissa.

Kysyttävää tekoälyn etiikasta?

Ota meihin yhteyttä, jos sinulla on kysyttävää tekoälyn etiikasta tai haluat ilmoittaa mahdollisesta ongelmasta.
Ota yhteyttä.