En etisk tilnærming til kunstig intelligens.

Det skjer en enorm utvikling innen data og kunstig intelligens, og Adobe arbeider for å forstå hvilken effekt dette har på kundene og samfunnet. Vi er opptatt av å utvikle kunstig intelligens på en etisk måte.

"Kunstig intelligens er en revolusjonerende teknologi som potensielt kan ha en enorm påvirkning på samfunnet. Hos Adobe er vi opptatt av å sikre at kunstig intelligens utvikles på en ansvarlig måte, slik at den er til nytte for innholdsskaperne og samtidig respekterer kundene."


Dana Rao, Administrerende konserndirektør, juridisk direktør og Chief Trust Officer


Bilde av Dana Rao

Slik utvikler vi kunstig intelligens på en ansvarlig måte.

Adobe har en bevisst og gjennomtenkt tilnærming der vi har opprettet infrastruktur og prinsipper som bidrar til å veilede innsatsen vår innen kunstig intelligens.

Vi har opprettet veiledende prinsipper.

For å bidra til å sikre etisk bruk av kunstig intelligens i produktene våre har vi opprettet følgende kjerneprinsipper:

Sporbarhet

Vi er opptatt av å ta ansvar for betydningen arbeidet vårt har, og har etablert prosesser og ressurser for å motta og svare på interne og eksterne henvendelser.

Samfunnsansvar

Vi skal være ansvarsbevisste gjennom hver eneste fase av utformingen, utrulleringen og vedlikeholdet av systemene for kunstig intelligens via gjennomtenkt evaluering og nøye gjennomgang av aktsomhetskrav.

Gjennomsiktighet

Vi skal være åpne om utviklingsprosessen og forklare for kundene hvordan vi bruker kunstig intelligens, slik at de får en klar forståelse av systemene og hvordan de anvendes.

Finn ut mer om prinsippene | Last ned en PDF

Vi har opprettet Adobes etikkomité.

Ettersom kunstig intelligens befinner seg i skjæringspunktet mellom teknologi og menneskelig innsikt, trengte vi ulike perspektiver for å hjelpe oss med å forme prinsippene og fastsette tilnærmingen vår. Etikkomiteen består av eksperter fra hele verden med ulik profesjonell bakgrunn og ulike livserfaringer, og vi har stor tro på deres evne til å veilede oss.

Vi har etablert et utvalg for etikk ved bruk av kunstig intelligens.

Utvalget kommer med anbefalinger som bidrar til å veilede utviklingsgruppene våre, og det gjennomgår også nye funksjoner og produkter for kunstig intelligens for å sikre at de overholder prinsippene våre. Utvalget kan stoppe utrulleringen av funksjoner som ikke overholder standardene.

Slik bruker vi kunstig intelligens i dag.

Adobe Creative Cloud

Kunstig intelligens slipper kundenes kreativitet løs på nye måter. Kjedelige og tidkrevende oppgaver fjernes fra det daglige arbeidet, og det blir enklere å fortelle historier samtidig med at det frigjøres mer tid til inspirasjon og design.

Adobe Document Cloud

Funksjonene med kunstig intelligens bidrar til å effektivisere skjemabaserte prosesser – fra håndtering av digitale dokumenter til uthenting av dokumentintelligens for å få konkurransefordeler – og skaper en enklere og bedre PDF-opplevelse.

Adobe Experience Cloud

Bedrifter bruker vår kunstige intelligens blant annet til å analysere kundereisedata som ligger til grunn for beslutninger, til å levere tilpassede opplevelser i ønsket skala til viktige målgrupper, og til å levere datadrevet markedsføring.

Har du spørsmål om etikk ved bruk av kunstig intelligens?

Hvis du har spørsmål eller ønsker å rapportere om et mulig problem knyttet til etikk ved bruk av kunstig intelligens, ber vi deg om å ta kontakt.
Kontakt oss