Ansvarlig nyskaping i en tid med generativ AI.

Generativ AI er neste steg i tiåret vi har brukt på å utvikle Adobe Sensei. Når vi nå utnytter mulighetene på tvers av de nettskybaserte teknologiene våre, er vi mer opptatt enn noensinne av gjennomtenkt og ansvarlig utvikling.

En etisk tilnærming til kunstig intelligens.

"AI forandrer måten vi skaper, arbeider og kommuniserer på. Adobe har en gjennomtenkt og omfattende tilnærming til AI-etikk og er opptatt av å sikre at denne teknologien utvikles på en ansvarlig måte og respekterer kundene og lokalsamfunnene våre."

– Dana Rao, administrerende konserndirektør, juridisk direktør og Chief Trust Officer

AI-etikk i aksjon.

Med basis i AI-etikkprinsippenevåre om ansvar og åpenhet har vi laget standardiserte prosesser for alt fra design og utvikling til utrullering, inkludert opplæring, testing og en gjennomgangsprosess under tilsyn av et mangfoldig etikkutvalg for bruk av kunstig intelligens.

Opplæring

AI er bare så god som dataene den er opplært på, og hvilke resultater som anses som passende, avhenger av hvert brukstilfelle. Derfor utvikler vi datasett spesifikt for å møte behovene til hver av virksomhetene våre, for å sikre at vi har mangfoldige og etiske resultater som er passende for måten AI skal brukes på.

Testing

Vi gjennomfører strenge og kontinuerlige tester av AI-drevne funksjoner og produkter for å redusere risikoen for skadelige skjevheter og stereotypier. Dette omfatter automatisert testing og menneskelig evaluering.

Konsekvensvurderinger

Ingeniører som utvikler AI-drevne funksjoner, sender inn en konsekvensvurdering for etikk ved bruk av kunstig intelligens. Dette er en flerdelt konsekvensvurdering som er utviklet for å identifisere funksjoner og produkter som kan opprettholde skadelige skjevheter og stereotypier. Dette gjør at AI-etikkteamet vårt kan fokusere innsatsen på funksjoner og produkter med den høyeste potensielle etiske innvirkningen, uten å redusere tempoet på nyskapingen.

Mangfoldig menneskelig tilsyn

AI-drevne funksjoner med den høyeste potensielle etiske innvirkningen gjennomgås av et mangfoldig og tverrfunksjonelt etikkutvalg for bruk av kunstig intelligens. Mangfold av personlig og faglig bakgrunn og erfaring er avgjørende for å identifisere potensielle problemer fra ulike perspektiver som et mindre mangfoldig team kanskje ikke ser. Hør fra medlemmer i utvalget. Se videoen.

Tilbakemeldinger

Vi tilbyr tilbakemeldingsmekanismer, slik at brukerne kan rapportere potensielt partiske utdata og vi kan ordne opp i eventuelle bekymringer. AI er en kontinuerlig reise, og vi ønsker å jobbe sammen med samfunnet vårt for å fortsette å gjøre verktøyene og produktene våre bedre for alle. Hvis du har spørsmål om etikk ved bruk av kunstig intelligens eller ønsker å rapportere et mulig problem knyttet til etikk ved bruk av kunstig intelligens, ber vi deg om å ta kontakt.

Slik bruker vi kunstig intelligens i dag.

Adobe Creative Cloud

Kunstig intelligens slipper kundenes kreativitet løs på nye måter. Kjedelige og tidkrevende oppgaver fjernes fra det daglige arbeidet, og det blir enklere å fortelle historier samtidig med at det frigjøres mer tid til inspirasjon og design.

Adobe Document Cloud

Funksjonene med kunstig intelligens bidrar til å effektivisere skjemabaserte prosesser – fra håndtering av digitale dokumenter til uthenting av dokumentintelligens for å få konkurransefordeler – og skaper en enklere og bedre PDF-opplevelse.

Adobe Experience Cloud

Bedrifter bruker vår kunstige intelligens blant annet til å analysere kundereisedata som ligger til grunn for beslutninger, til å levere tilpassede opplevelser i ønsket skala til viktige målgrupper, og til å levere datadrevet markedsføring.

Adobe Firefly

Firefly er den nye familien av kreative generative AI-modeller som kommer til Adobe-produkter, og fokuserer i første omgang på generering av bilde- og teksteffekter. Firefly vil tilby nye måter å tenke, skape og kommunisere på, samtidig med at designarbeidsflytene forbedres betydelig.