Ētiska pieeja mākslīgajam intelektam

Līdz ar datu apstrādes procesu un mākslīgā intelekta straujo attīstību uzņēmums Adobe pēta, kādu ietekmi tas rada uz klientiem un sabiedrību kopumā, un uzņēmuma mērķis ir attīstīt mākslīgo intelektu, ievērojot ētikas principus.

“Mākslīgais intelekts ir revolucionāra tehnoloģija, kurai ir potenciāli milzīga ietekme uz sabiedrību. Uzņēmums Adobe ir apņēmies nodrošināt, ka mākslīgais intelekts tiek attīstīts atbildīgi, lai tas kalpotu tā radītājiem, taču vienlaikus cienot arī klientus.”


Dana Rao, viceprezidents, galvenais juriskonsults un atbildīgais par klientu datu drošību


Dana Rao fotoattēls

Atbildīga mākslīgā intelekta attīstīšana

Uzņēmums Adobe izmanto apzinātu un pārdomātu pieeju, veidojot infrastruktūru un principus, kas palīdz virzīt mūsu mākslīgā intelekta attīstību.

Mūsu galvenie principi

Lai nodrošinātu MI ētisku ieviešanu savos produktos, mēs ievērojam šādus pamatprincipus:

Uzticamība

Mēs uzņemamies atbildību par sava darba radīto ietekmi, ieviešot procesus un resursus, kas paredzēti iekšēju un ārēju problēmu noteikšanai un novēršanai.

Atbildība

Mēs būsim atbildīgi katrā mūsu MI sistēmu izstrādes, ieviešanas un uzturēšanas fāzē, rūpīgi visu pārdomājot un visu rūpīgi pārbaudot.

Caurspīdīgums

Mēs būsim atklāti par mūsu izstrādes procesu un izskaidrosim klientiem, kā tiek izmantots MI, lai viņiem būtu skaidra izpratne par mūsu MI sistēmām un to pielietojumu.

Uzziniet vairāk par mūsu principiem | Lejupielādēt PDF

Adobe ētikas komisija

MI dzīvo tehnoloģiju un cilvēku ieskatu krustojumā, tāpēc mums bija nepieciešama virkne perspektīvu, kas palīdzētu mums noteikt savus principus un pieeju. Mūsu ētikas komisijā ir eksperti no visas pasaules ar dažādu profesionālo un dzīves pieredzi, un mēs esam pārliecināti par viņu spējām īstenot mūsu centienus.

MI ētikas ekspertīzes padome

Padome sniedz ieteikumus mūsu izstrādes komandām, kā arī pārskata jaunās MI funkcijas un produktus, lai nodrošinātu to atbilstību mūsu principiem. Padome ir pilnvarota pārtraukt jebkuras standartiem neatbilstošas funkcijas ieviešanu.

Kā mākslīgais intelekts tiek izmantots šobrīd

Adobe Creative Cloud

MI ļauj mūsu klientiem atklāt savu radošumu jaunos veidos, novērš garlaicīgus un laikietilpīgus uzdevumus no viņu ikdienas darba un atvieglo klientiem izstāstīt savus stāstus, lai tie varētu veltīt vairāk laika iedvesmai un noformējumam.

Adobe Document Cloud

MI nodrošinātās funkcijas palīdz pilnveidot ar veidlapām saistītus procesus — sākot no digitālo dokumentu izmantošanas līdz pat organizāciju iegūtajam dokumentu izlūkošanas procesam, lai iegūtu konkurences priekšrocības — kā rezultātā darbs ar PDF failiem ir ātrāks un vieglāks.

Adobe Experience Cloud

Lieluzņēmumi izmanto mūsu MI, lai analizētu klientu mijiedarbības cikla datus, kas informē par lēmumiem, sniedz plaša mēroga personalizētu pieredzi galvenajām auditorijām, pārvalda uz datiem balstītu mārketinga saturu un daudz ko citu.

Jautājumi un problēmas saistībā ar mākslīgo intelektu

Ja rodas jautājumi vai vēlaties ziņot par iespējamu MI ētikas problēmu, lūdzu, sazinieties ar mums.
Sazinieties ar mums