En etisk syn på artificiell intelligens.

Med explosionen av data och AI arbetar Adobe för att förstå effekterna för våra kunder och samhället – och vi är fast beslutna att utveckla AI på ett etiskt sätt.

”AI är en revolutionerande teknik som har potential att påverka samhället enormt. På Adobe är vi engagerade i att se till att AI utvecklas på ett ansvarsfullt sätt, för att hjälpa våra utvecklare samtidigt som vi respekterar våra kunder.”


Dana Rao, Executive Vice President, General Counsel and Corporate Secretary


Dana Rao foto

Hur vi utvecklar AI på ett ansvarsfullt sätt.

Adobe har en medveten och genomtänkt strategi genom att skapa infrastruktur och principer för att styra våra AI-insatser.

Vi har fastställt vägledande principer.

För att säkerställa den etiska implementeringen av AI i våra produkter har vi skapat följande kärnprinciper:

Tillförlitlighet

Vi är fast beslutna att ta ansvar för effekterna av vårt arbete genom att ha processer på plats och resurser dedikerade till att ta emot och svara på interna och externa problem.

Ansvar

Vi ska ta ansvar under varje fas av design, distribution och underhåll av våra AI-system genom genomtänkt utvärdering och noggrann aktsamhet.

Transparens

Vi kommer att vara öppna om vår utvecklingsprocess och förklara vår användning av AI för våra kunder så att de får en klar förståelse för våra AI-system och deras tillämpning.

Läs mer om våra principer | Ladda ned en pdf

Vi har bildat Adobes etiska kommitté.

Eftersom AI lever vid skärningspunkten mellan teknik och mänsklig insikt behövde vi en rad perspektiv för att hjälpa oss att utforma våra principer och lägga fast vår strategi. Vår etikkommitté rymmer experter från hela världen med olika yrkesbakgrund och livserfarenheter, och vi litar på deras förmåga att vägleda våra insatser.

Vi har inrättat en styrelse för AI-etik.

Denna ger rekommendationer för att hjälpa våra utvecklingsteam, och den granskar också nya AI-funktioner och produkter för att säkerställa att de lever upp till våra principer. Styrelsen har befogenhet att stoppa utvecklingen av alla funktioner som inte uppfyller våra standarder.


Adobe deltar i Partnership on AI Ethics (PAI)

Denna koalition består av partner från industri, akademi och ideella organisationer för att bättre förstå effekterna av AI.

 

Läs mer

Hur vi använder AI på ett ansvarsfullt sätt.

Adobe Creative Cloud

AI frigör våra kunders kreativitet på nya sätt, tar bort tråkiga och tidskrävande uppgifter från deras dagliga arbete och gör det lättare för dem att berätta sina historier samtidigt som de lägger mer tid på inspiration och design.

Adobe Document Cloud

Våra AI-aktiverade funktioner hjälper till att effektivisera formulärbaserade processer – från hur digitala dokument konsumeras till hur organisationer extraherar dokumentintelligens för att få konkurrensfördelar – vilket resulterar i en smidigare och roligare pdf-upplevelse.

Adobe Experience Cloud

Företag använder vår AI för att analysera kundresedata som informerar om beslut, levererar personliga upplevelser i stor skala till nyckelmålgrupper, hanterar datadrivet marknadsföringsinnehåll med mera.

Frågor om eller problem med AI?

Om du har en fråga eller vill rapportera ett eventuellt AI-problem, kontakta oss.
Kontakta oss