Ansvarsfull innovation i en tidsålder med generativ AI.

Generativ AI utgör nästa steg efter ett decennium av utveckling av Adobe Sensei. När vi nu använder oss av kraften i våra molnteknologier är vi mer hängivna än någonsin åt genomtänkt, ansvarsfull utveckling.

Ett etiskt perspektiv på artificiell intelligens.

"AI omvandlar det sätt vi skapar, arbetar och kommunicerar på. Med ett genomtänkt och allsidigt förhållningssätt till AI-etik vill Adobe säkerställa att denna teknologi utvecklas ansvarsfullt och med respekt för våra kunder och vår community.”

— Dana Rao, Executive Vice President, General Counsel, och Chief Trust Officer

AI-etik i praktiken.

Med utgångspunkt i våra principer för AI-etik kring ansvar, ansvarsutkrävande och transparens har vi skapat standardiserade processer för allt från design och utveckling till driftsättning, inklusive utbildning, testning och en granskningsprocess som övervakas av en mångsidig prövningsnämnd för AI-etik.

Utbildning

AI är bara så bra som den data den tränats på och vilka resultat som anses tillämpliga beror på varje enskilt användningsfall. Därför bygger vi datamängder som specifikt ska uppfylla behoven i våra olika verksamheter för att säkerställa resultat, som ur etiskt och mångfaldsperspektiv, är tillämpliga för det sätt som AI kommer att tas i bruk.

Testning

Vi genomför löpande grundlig testning av AI-drivna funktioner och produkter för att motverka skadliga fördomar och stereotyper. Testningen omfattar såväl automatiska tester som mänsklig utvärdering.

Konsekvensbedömning

Ingenjörer som utvecklar AI-drivna funktioner lämnar in en AI-etisk konsekvensbedömning. Det är en konsekvensbedömning i flera delar som utformats för att identifiera funktioner och produkter som kan befästa skadliga fördomar och stereotyper. Det gör att vårt team för AI-etik kan fokusera på de produkter och funktioner som har störst potentiella etiska konsekvenser, utan att behöva sakta ner utvecklingstakten.

Mänsklig tillsyn ur mångfaldsperspektiv

AI-drivna funktioner med störst potentiella etiska konsekvenser granskas av en bred, funktionsövergripande prövningsnämnd för AI-etik. En mångfald av olika personliga och professionella bakgrunder och erfarenheter är kritisk för att identifiera potentiella problem från olika perspektiv som kanske inte skulle ha upptäckts av ett mer homogent team. Lyssna på medlemmar i nämnden. Titta på videon.

Synpunkter

Vi har återkopplingsfunktioner där användare kan lämna synpunkter för att rapportera potentiellt vinklade resultat så att vi kan avhjälpa eventuell oro. AI är en pågående resa och vi vill jobba tillsammans med vår community för att fortsätta göra våra verktyg och produkter bättre för alla. Kontakta oss gärna om du har frågor om AI-etik eller vill rapportera ett möjligt AI-etiskt problem.

Hur vi använder AI på ett ansvarsfullt sätt.

Adobe Creative Cloud

AI frigör våra kunders kreativitet på nya sätt, tar bort tråkiga och tidskrävande uppgifter från deras dagliga arbete och gör det lättare för dem att berätta sina historier samtidigt som de lägger mer tid på inspiration och design.

Adobe Document Cloud

Våra AI-aktiverade funktioner hjälper till att effektivisera formulärbaserade processer – från hur digitala dokument konsumeras till hur organisationer extraherar dokumentintelligens för att få konkurrensfördelar – vilket resulterar i en smidigare och roligare pdf-upplevelse.

Adobe Experience Cloud

Företag använder vår AI för att analysera kundresedata som informerar om beslut, levererar personliga upplevelser i stor skala till nyckelmålgrupper, hanterar datadrivet marknadsföringsinnehåll med mera.

Adobe Firefly

Firefly är den nya familjen av kreativa, generativa Ai-modeller som kommer till Adobe-produkter, till en början med fokus på att generera bild- och texteffekter. Firefly kommer att erbjuda nya sätt att visualisera, skapa och kommunicera samt påtagligt förbättra kreativa arbetsflöden.