Een ethische benadering van AI.

Nu data en kunstmatige intelligentie (AI) een hoge vlucht nemen, doet Adobe onderzoek naar de gevolgen daarvan voor onze klanten en de samenleving. Adobe vindt het namelijk belangrijk om AI op een ethische manier te ontwikkelen.

"AI is een revolutionaire technologie die een enorme impact op de samenleving kan hebben. Bij Adobe willen we AI op een verantwoorde manier ontwikkelen, waarbij we enerzijds onze ontwikkelaars de ruimte geven en anderzijds de behoeften van onze klanten in acht nemen."


Dana Rao, Executive Vice President, General Counsel en Chief Trust Officer


Foto Dana Rao

Hoe ontwikkelen we AI op een verantwoorde manier?

Adobe hanteert een bewuste en bedachtzame benadering door een infrastructuur en richtlijnen voor onze AI-werkzaamheden vast te stellen.

We hebben richtlijnen opgesteld.

Om een ethische implementatie van AI in onze producten te waarborgen, hebben we de volgende kernbeginselen ontwikkeld:

Verantwoording

Wij nemen onze verantwoording voor de impact van ons werk en hebben processen en middelen ingevoerd om meldingen over mogelijke interne en externe problemen af te handelen.

Verantwoordelijkheid

We gaan in elk stadium van het ontwerp, de implementatie en het onderhoud van onze AI-systemen bedachtzaam, zorgzaam en dus verantwoordelijk te werk.

Transparantie

We zijn open over ons ontwikkelingsproces en leggen ons gebruik van AI aan onze klanten uit, zodat zij een duidelijk beeld hebben van onze AI-systemen en hoe ze worden toegepast.

Meer informatie over onze kernbeginselen | PDF downloaden

We hebben de Adobe Ethics Committee opgezet.

Omdat AI zich op het snijpunt tussen technologie en menselijk inzicht bevindt, is het belangrijk om bij de ontwikkeling van onze kernbeginselen en benadering rekening te houden met verschillende invalshoeken. Onze ethiekcommissie bestaat uit deskundigen van over de hele wereld die allemaal hun eigen beroepsachtergrond en levenservaring hebben. Wij zijn ervan overtuigd dat zij ons in ons werk kunnen sturen.

We hebben een AI Ethics Review Board opgericht.

Deze raad doet aanbevelingen aan onze ontwikkelteams en beoordeelt ook nieuwe AI-functies en -producten om er zeker van te zijn dat ze aansluiten bij onze kernbeginselen. De raad kan de implementatie stopzetten van functies die niet aan onze standaarden voldoen.

Hoe gebruiken we AI nu?

Adobe Creative Cloud

Kunstmatige intelligentie ontketent op nieuwe manieren de creativiteit van onze klanten, maakt een einde aan vervelende, tijdrovende taken en maakt het voor klanten eenvoudiger om hun verhalen te vertellen, waardoor ze meer tijd voor inspiratie en ontwerp hebben.

Adobe Document Cloud

Onze AI-functies stroomlijnen op formulieren gebaseerde processen: van de manier waarop digitale documenten worden gebruikt tot hoe organisaties informatie uit documenten halen om een concurrentievoordeel te krijgen. Dit alles leidt tot een soepelere, prettigere PDF-ervaring.

Adobe Experience Cloud

Bedrijven gebruiken onze AI om data van het klanttraject te analyseren en op basis daarvan onder andere beslissingen te nemen, op grote schaal gepersonaliseerde ervaringen aan de belangrijkste doelgroepen aan te bieden en datagestuurde marketingcontent te beheren.

Heb je vragen over AI-ethiek?

Neem contact met ons op als je een vraag hebt of een mogelijk ethisch AI-probleem wilt melden.
Contact