Etický přístup k umělé inteligenci

Vzhledem k obrovskému růstu objemů dat a schopností umělé inteligence (AI) se ve společnosti Adobe snažíme zkoumat vlivy, jaké to může mít na naše zákazníky a celou společnost – a zavázali jsme se k tomu, že budeme umělou inteligenci vyvíjet etickým způsobem.

„Umělá inteligence je revoluční technologie, která může mít potenciálně enormní dopady na společnost. Ve společnosti Adobe jsme se zavázali, že zajistíme, abychom umělou inteligenci vyvíjeli zodpovědně – aby sloužila našim tvůrcům a zároveň respektovala naše zákazníky.“


Dana Rao, výkonný viceprezident, právní zástupce a podnikový tajemník


Fotografie, na které je Dana Rao

Zodpovědný vývoj umělé inteligence

Společnost Adobe přijala uvážený a promyšlený přístup a zřídila infrastrukturu a principy, které řídí naši práci s umělou inteligencí.

Nastavili jsme jasné principy

Abychom pomohli zajistit etický vývoj umělé inteligence v našich produktech, zavedli jsme následující klíčové principy:

Povinnost skládat účty

Zavázali jsme se k povinnosti skládat účty za svou práci a nastavili jsme procesy a vyhradili jsme zdroje pro přijímání interních i externích stížností nebo jiných projevů obav či znepokojení a pro jejich řádné prověření a vypořádání.

Zodpovědnost

Jsme zodpovědní za všechny fáze návrhu, vývoje a údržby našich systémů umělé inteligence, vše důkladně vyhodnocujeme a ke všemu přistupujeme s náležitou pílí.

Transparentnost

Otevřeně informujeme naše zákazníky o našich vývojových procesech a vysvětlujeme jim, jak používáme umělou inteligenci, aby mohli zcela jasně porozumět našim systémům AI a jejich používání.

Další informace o našich principech | Stáhnout PDF

Vytvořili jsme etický výbor Adobe Ethics Committee

Vzhledem k tomu, že umělá inteligence stojí na průsečíku technologie a lidských poznatků, potřebovali jsme širokou škálu pohledů, které by nám pomohly zformulovat naše principy a určit náš přístup. V našem etickém výboru jsou experti z celého světa s rozličnými profesními drahami a životními zkušenostmi a my máme plnou důvěru v jejich schopnosti vést nás při naší práci.

Zřídili jsme kontrolní radu AI Ethics Review Board

Tato rada vydává doporučení, která pomáhají vést naše vývojové týmy, kontroluje nové funkce a produkty související s umělou inteligencí a ověřuje, zda naplňují naše principy. Rada má pravomoc zastavit nasazení jakékoli funkce, která by neodpovídala našim standardům.


Společnost Adobe se připojila ke sdružení Partnership on AI Ethics (PAI)

V tomto sdružení se setkávají partneři z podnikové sféry, akademické obce i neziskových organizací, kteří se snaží důkladněji prozkoumat dopady umělé inteligence.

 

Další informace

Jak v dnešní době používáme umělou inteligenci

Adobe Creative Cloud

Umělá inteligence pomáhá novými způsoby rozvíjet kreativitu našich zákazníků, zbavuje je při každodenní práci únavných a časově náročných úkolů, usnadňuje jim vyprávění jejich příběhů a poskytuje jim více času na inspiraci a tvorbu.

Adobe Document Cloud

Naše funkce využívající umělou inteligenci pomáhají zjednodušit procesy založené na formulářích – od toho, jak jsou zpracovávány digitální dokumenty, až po to, jak organizace extrahují z dokumentů poznatky, které jim poskytují konkurenční výhodu. Výsledkem je hladší práce se soubory PDF s lepšími možnostmi.

Adobe Experience Cloud

Podniky využívají naši umělou inteligenci k analýze dat o interakcích se zákazníky, aby mohly přijímat informovaná rozhodnutí, poskytovat na míru přizpůsobené služby klíčovým cílovým skupinám, spravovat marketingový obsah na základě dat a využívat další poznatky.

Máte dotaz nebo problém ohledně etického využívání umělé inteligence?

Pokud máte nějaký dotaz nebo chcete nahlásit možný problém s etickým využíváním umělé inteligence, ozvěte se nám, prosím.
Kontaktujte nás