Rešpektujeme etický prístup k umelej inteligencii.

Spoločnosť Adobe sa snaží porozumieť vplyvu enormného nárastu údajov a umelej inteligencie na svojich zákazníkov a spoločnosť. Sme odhodlaní vyvíjať ju etickým spôsobom.

„Umelá inteligencia je revolučnou technológiou s potenciálne obrovským vplyvom na spoločnosť. Spoločnosť Adobe je pevne odhodlaná vyvíjať ju zodpovedne, aby sme slúžili kreatívcom a zároveň rešpektovali zákazníkov.“


Dana Rao, výkonný viceprezident, všeobecný poradca a podnikový tajomník


Dana Rao – fotografia

Ako zodpovedne vyvíjame umelú inteligenciu?

V spoločnosti Adobe k tejto otázke pristupujeme premyslene a opatrne, preto sme vytvorili infraštruktúru a princípy, ktoré nás budú viesť pri vývoji umelej inteligencie (AI).

Stanovili sme si riadiace princípy.

Zhrnuli sme si nasledujúce hlavné princípy, ktoré nám pomôžu pri etickom vývoji AI v našich produktoch:

Záväzok voči ľuďom

Pevne stojíme za prísľubom nezatvárať oči pred dosahom svojej práce – vytvoríme procesy a vyčleníme zdroje, aby sme mohli prijímať interné aj externé námietky a reagovať na ne.

Zodpovednosť

Dôkladné vyhodnocovanie a náležitá pozornosť budú našimi nástrojmi, ktoré nám umožnia postupovať zodpovedne v každej fáze navrhovania, nasadzovania a udržiavania našich systémov AI.

Transparentnosť

Budeme otvorene hovoriť o procese vývoja a zákazníkom vysvetlíme, ako AI používame, aby rozumeli našim systémom AI a tomu, ako ich využívame.

Ďalšie informácie o našich princípoch | Stiahnuť súbor PDF

Vytvorili sme Etickú komisiu Adobe.

Umelá inteligencia (AI) spája technológiu s ľudským porozumením, preto sa na ňu potrebujeme pozrieť z viacerých uhlov, aby sme dokázali vhodne sformovať svoje zásady a zvoliť si správny prístup. Členmi našej etickej komisie sú odborníci z celého sveta z rozmanitých profesionálnych prostredí a s rôznymi životnými skúsenosťami, takže sme si istí, že nás pri našom úsilí budú viesť správnym smerom.

Vytvorili sme Kontrolný výbor pre etiku umelej inteligencie.

Výbor vydáva odporúčania, ktoré pomáhajú usmerňovať naše vývojárske tímy, a tiež kontroluje naše nové funkcie a produkty využívajúce AI, aby sme mali istotu, že sú v súlade s našimi zásadami. Výbor má právomoc zastaviť vývoj ľubovoľnej funkcie, ktorá tieto zásady nespĺňa.


Spoločnosť Adobe sa pripojila k iniciatíve Partnership on AI Ethics (PAI)

Toto združenie spája partnerov z odvetvia, akademického prostredia a neziskových organizácií a jeho cieľom je pomôcť lepšie pochopiť dosah AI.

 

Ďalšie informácie

Ako využívame umelú inteligenciu (AI) v súčasnosti?

Adobe Creative Cloud

AI dáva krídla tvorivosti našich zákazníkov, odstraňuje z ich každodennej práce únavné a zdĺhavé úlohy, uľahčuje im rozprávanie vlastných príbehov a zároveň ponúka viac času na čerpanie inšpirácie a tvorbu dizajnu.

Adobe Document Cloud

Funkcie využívajúce AI pomáhajú zjednodušovať prácu s formulármi – od spôsobu používania digitálnych dokumentov až po to, ako organizácie z dokumentov čerpajú informácie, aby získali konkurenčnú výhodu –, takže výsledkom je plynulejšia a príjemnejšia práca s dokumentmi vo formáte PDF.

Adobe Experience Cloud

Veľké podniky používajú našu AI na analyzovanie údajov cesty zákazníka, ktoré ovplyvňujú rozhodovanie, na poskytovanie prispôsobených prostredí kľúčovým publikám, na správu obsahu dátového marketingu a na mnoho ďalšieho.

Máte nejakú otázku alebo problém týkajúci sa etiky AI?

Ak nám chcete položiť otázku alebo chcete nahlásiť potenciálny problém týkajúci sa etiky AI, kontaktujte nás.
Kontaktujte nás