Zodpovedné inovácie vo veku generatívnej umelej inteligencie

Generatívna umelá inteligencia je ďalšou etapou v desaťročnom vývoji aplikácie Adobe Sensei. Keďže využívame jej výkon v našich cloudových technológiách, ešte viac sa snažíme o premyslený a zodpovedný vývoj.

Etický prístup k umelej inteligencii

„Umelá inteligencia mení spôsob, akým tvoríme, pracujeme a komunikujeme. Premysleným a komplexným prístupom k etike v oblasti umelej inteligencie sa Adobe zaväzuje zabezpečiť, že vývoj tejto technológie bude zodpovedný a bude rešpektovať jej zákazníkov aj komunity.“

— Dana Rao, výkonný viceprezident, generálny právny zástupca a riaditeľ pre budovanie dôveryhodnosti

Etika v oblasti umelej inteligencie v akcii

Riadime sa etickými princípmi v oblasti umelej inteligencie, ktoré sú založené na zodpovednosti, morálnej povinnosti a transparentnosti. Preto sme vytvorili štandardizované postupy od návrhu cez vývoj až po nasadenie vrátane školení, testovania a procesov kontroly, na ktoré dohliada rozmanitá etická rada pre umelú inteligenciu.

Školenia

Umelá inteligencia je len taká dobrá ako údaje, na ktorých je vyškolená. Aké výsledky sa považujú za vhodné, závisí od každého prípadu použitia. Preto vytvárame množiny údajov špeciálne podľa potrieb každého z našich podnikov. Tým zabezpečujeme rôznorodé a etické výsledky, ktoré sú vhodné pre spôsob, akým sa bude umelá inteligencia používať.

Testovanie

Vykonávame prísne a nepretržité testovanie funkcií a produktov využívajúcich umelú inteligenciu, aby sme zmierňovali škodlivé predsudky a stereotypy. Patrí sem aj automatizované testovanie a hodnotenie človekom.

Posudzovanie vplyvu

Technici vyvíjajúci akékoľvek funkcie využívajúce umelú inteligenciu predkladajú posúdenie etického vplyvu umelej inteligencie. Ide o posúdenie vplyvu z rôznych pohľadov, ktorého cieľom je identifikovať funkcie a produkty, ktoré môžu udržiavať škodlivé predsudky a stereotypy. Vďaka tomu môže náš tím pre etiku v oblasti umelej inteligencie zamerať svoje úsilie na funkcie a produkty s najvyšším potenciálnym etickým vplyvom bez toho, aby sa spomalilo tempo inovácií.

Rozmanitý ľudský dohľad

Funkcie využívajúce umelú inteligenciu s najvyšším potenciálnym etickým vplyvom posudzuje rôznorodá interdisciplinárna etická rada pre umelú inteligenciu. Rôznorodosť osobného a profesionálneho zázemia či skúseností je rozhodujúca na identifikovanie potenciálnych problémov z rôznych hľadísk, ktoré by menej rôznorodý tím nemusel zistiť. Vypočujte si členov nášho výboru. Prehrať video.

Pripomienky

Poskytujeme mechanizmy pripomienok, aby používatelia mohli nahlasovať potenciálne škodlivé výstupy a my sme mohli riešiť akékoľvek obavy. Umelá inteligencia sa neustále rozvíja a my chceme na základe spolupráce s komunitou naďalej zlepšovať nástroje a produkty pre všetkých. Ak máte otázky ohľadom etiky v oblasti umelej inteligencie alebo chcete nahlásiť možný problém týkajúci sa etiky v oblasti umelej inteligencie, kontaktujte nás.

Ako využívame umelú inteligenciu (AI) v súčasnosti

Adobe Creative Cloud

Umelá inteligencia dáva krídla tvorivosti našich zákazníkov, odstraňuje z ich každodennej práce únavné a zdĺhavé úlohy, uľahčuje im rozprávanie vlastných príbehov a zároveň ponúka viac času na čerpanie inšpirácie a tvorbu dizajnu.

Adobe Document Cloud

Funkcie využívajúce umelú inteligenciu pomáhajú zjednodušovať prácu s formulármi od spôsobu používania digitálnych dokumentov až po to, ako organizácie z dokumentov čerpajú informácie, aby získali konkurenčnú výhodu. Výsledkom je plynulejšia a príjemnejšia práca s PDF dokumentmi.

Adobe Experience Cloud

Veľké podniky používajú našu umelú inteligenciu na analyzovanie údajov cesty zákazníka, ktoré ovplyvňujú rozhodovanie, na poskytovanie prispôsobených prostredí kľúčovým publikám, na správu obsahu dátového marketingu a na mnoho ďalších činností.

Adobe Firefly

Firefly je nová skupina kreatívnych generatívnych modelov umelej inteligencie, ktorá prichádza do produktov Adobe. Na začiatok sa zameriava na generovanie obrázkov a textových efektov. Firefly ponúkne nové spôsoby plánovania, tvorby a komunikácie. Výrazne tiež zlepší kreatívne pracovné postupy.