Odpowiedzialne innowacje w dobie generatywnej sztucznej inteligencji

Generatywna sztuczna inteligencja to następny krok w rozwoju technologii Adobe Sensei. Pracując nad jej zastosowaniami w naszych chmurach, staramy się dbać o programowanie w przemyślany, odpowiedzialny sposób.

Moralność w kontekście używania sztucznej inteligencji

„Sztuczna inteligencja wpływa na to, jak tworzymy, pracujemy i kontaktujemy się. Przemyślane, kompleksowe podejście do etyki związanej ze sztuczną inteligencją pozwala firmie Adobe dbać o odpowiedzialny rozwój technologii i poszanowanie naszych klientów oraz społeczności użytkowników.”

— Dana Rao, z-ca wiceprezesa, generalny radca prawny i dyrektor ds. zaufania

Praktyka etyki związanej ze sztuczną inteligencją

Zgodnie z naszymi zasadami etyki związanymi ze sztuczną inteligencją — odpowiedzialnością i przezroczystością — opracowaliśmy standardowe procesy obejmujące etapy od projektowania przez programowanie po wdrażanie. Procesy szkolenia, testowania i sprawdzania są nadzorowane przez komisję ds. moralności w kontekście sztucznej inteligencji, w skład której wchodzą osoby o różnorodnych życiorysach i poglądach.

Szkolenie

Sztuczna inteligencja działa tylko tak dobrze, jak dobre dane otrzymuje. Wyniki jej działania są odpowiednie tylko w określonych sytuacjach. Dlatego tworzymy zestawy danych dobrane pod kątem różnorodnych potrzeb naszej działalności, aby osiągać zróżnicowane, etyczne wyniki odpowiednie do zastosowań sztucznej inteligencji.

Testowanie

Prowadzimy ciągłe, rygorystyczne testy funkcji oraz produktów opartych na sztucznej inteligencji, aby zapobiegać powstawaniu szkodliwych uprzedzeń i stereotypów. Oprócz testów automatycznych wyniki oceniają też ludzie.

Oceny oddziaływania

Osoby rozwijające funkcje oparte na sztucznej inteligencji przesyłają oceny etyki wyników sztucznej inteligencji. Te oceny obejmują wiele aspektów funkcji i produktów, które mogą utrwalać szkodliwe uprzedzenia i stereotypy. Dzięki temu nasz zespół ds. etyki sztucznej inteligencji może odpowiednio reagować, aby poprawiać funkcje i produkty o najwyższym wpływie na etykę, nie spowalniając przy tym tempa wprowadzania innowacji.

Zróżnicowany nadzór ludzki

Funkcje oparte na sztucznej inteligencji, które mają największy potencjalny wpływ na etykę, są sprawdzane przez komisję ds. moralności w kontekście sztucznej inteligencji, której członkowie mają zróżnicowane poglądy i cechy. Zróżnicowanie oceniających pod względem zawodowym i społecznym ma kluczowe znaczenie dla rozpoznawania potencjalnych problemów, gdyż zapewnia odmienne perspektywy, jakimi nie mógłby dysponować zespół złożony z podobnych do siebie osób. Oto opinie członków naszej komisji. Obejrzyj wideo

Opinie

Udostępniamy użytkownikom mechanizm przekazywania opinii, który umożliwia zgłaszanie potencjalnie stronniczych wyników, abyśmy mogli ograniczać takie problemy. Sztuczna inteligencja jest wciąż rozwijana, dlatego pragniemy wspólnie z członkami społeczności ulepszać nasze narzędzia i produkty, tak aby służyły wszystkim ludziom. Jeśli masz pytanie dotyczące etyki sztucznej inteligencji lub chcesz zgłosić potencjalny problem związany z tym zagadnieniem, skontaktuj się z nami.

Sposób korzystania ze sztucznej inteligencji

Adobe Creative Cloud

Dzięki sztucznej inteligencji nasi klienci otrzymują zupełnie nowe narzędzia, automatyzują czasochłonne czynności i mogą łatwiej opowiadać historie ze swojego życia, koncentrując się na poszukiwaniu inspiracji i projektowaniu.

Adobe Document Cloud

Nasze funkcje oparte na sztucznej inteligencji usprawniają procesy związane z formularzami — od korzystania z dokumentów cyfrowych po wydzielanie danych z dokumentów w celu uzyskiwania przewagi nad konkurencją. Umożliwia to płynną i wygodną obsługę plików PDF.

Adobe Experience Cloud

Przedsiębiorstwa używają naszej sztucznej inteligencji do analizowania danych o podróżach klientów, aby skuteczniej podejmować decyzje, dostarczać spersonalizowane materiały na dużą skalę, zarządzać zawartością marketingową opartą na danych i nie tylko.

Adobe Firefly

Firefly jest to nowa rodzina generatywnych modeli sztucznej inteligencji przeznaczonych do celów kreatywnych. Wprowadzimy je do produktów firmy Adobe, początkowo koncentrując się na generowaniu efektów związanych z obrazami i tekstem. Technologia Firefly oferuje nowe metody sugerowania pomysłów, techniki twórcze i możliwości realizowania przekazu, jednocześnie poprawiając skuteczność kreatywnych obiegów pracy.