Moralność w kontekście używania sztucznej inteligencji

Coraz powszechniejsze stosowanie dużych zbiorów danych i sztucznej inteligencji skłoniło firmę Adobe do zbadania wpływu tych zmian na naszych klientów oraz społeczeństwo. Staramy się pracować nad sztuczną inteligencją w moralny sposób.

„Techniki oparte sztucznej inteligencji są przełomowe i prawdopodobnie znacznie wpłyną na społeczeństwo. Firma Adobe dba o odpowiedzialny rozwój sztucznej inteligencji, tak aby służyła jej twórcom i zapewniała poszanowanie klientów.”


Dana Rao, z-ca wiceprezesa, generalny radca prawny i sekretarz przedsiębiorstwa


Dana Rao — zdjęcie

Sposoby odpowiedzialnego rozwijania sztucznej inteligencji

Firma Adobe działa z rozwagą, budując infrastrukturę i zasady kierujące naszymi działaniami w kontekście sztucznej inteligencji.

Opracowane zasady ogólne

Aby dbać o moralny rozwój sztucznej inteligencji w naszych produktach, zapisaliśmy następujące najważniejsze zasady:

Odpowiedzialność

Akceptujemy wpływ naszej pracy na otoczenie, dlatego dysponujemy procesami i zasobami w celu zbierania uwag oraz reagowania na nie (zarówno w obrębie firmy, jak i poza nią).

Zobowiązania

Odpowiadamy za etapy projektowania, wdrażania i konserwacji naszych systemów sztucznej inteligencji. Uważnie je oceniamy i obserwujemy.

Przezroczystość

W otwarty sposób informujemy o naszym procesie programistycznym i wyjaśniamy klientom sposoby używania sztucznej inteligencji, tak aby umożliwić im zrozumienie naszych systemów i ich zastosowań.

Dowiedz się więcej o naszych zasadach | Pobierz plik PDF

Utworzenie komitetu ds. moralności w firmie Adobe

Sztuczna inteligencja leży na styku techniki i człowieczeństwa, dlatego musimy obserwować różne perspektywy, które mogą wpływać na nasze zasady i pomagać w określaniu naszego sposobu postępowania. W skład komitetu ds. moralności wchodzą specjaliści z całego świata o różnorodnym doświadczeniu zawodowym i życiowym, dlatego ufamy w ich zdolności kierowania naszymi poczynaniami.

Utworzenie komisji ds. moralności w kontekście sztucznej inteligencji

Ta komisja oferuje zalecenia dla zespołów programistycznych oraz sprawdza nowe funkcje i produkty oparte na sztucznej inteligencji, aby zagwarantować, że spełniają one nasze zasady. Komisja ta może zatrzymać prace nad dowolną funkcją niezgodną z naszymi standardami.


Dołączenie firmy Adobe do organizacji Partnership on AI Ethics (PAI)

Ta organizacja łączy środowiska przemysłowe, akademickie i niedochodowe w celu lepszego zrozumienia wpływu sztucznej inteligencji.

 

Dowiedz się więcej

Sposób korzystania ze sztucznej inteligencji

Adobe Creative Cloud

Dzięki sztucznej inteligencji nasi klienci otrzymują zupełnie nowe narzędzia, automatyzują czasochłonne czynności i mogą łatwiej opowiadać historie ze swojego życia, koncentrując się na poszukiwaniu inspiracji i projektowaniu.

Adobe Document Cloud

Nasze funkcje oparte na sztucznej inteligencji usprawniają procesy związane z formularzami — od korzystania z dokumentów cyfrowych po wydzielanie danych z dokumentów w celu uzyskiwania przewagi nad konkurencją. Umożliwia to płynną i wygodną obsługę plików PDF.

Adobe Experience Cloud

Przedsiębiorstwa używają naszej sztucznej inteligencji do analizowania danych o podróżach klientów, aby skuteczniej podejmować decyzje, dostarczać spersonalizowane materiały na dużą skalę, zarządzać zawartością marketingową opartą na danych i nie tylko.

Masz pytania lub uwagi związane z moralnością w kontekście sztucznej inteligencji?

Jeśli masz pytanie lub chcesz zgłosić potencjalny problem dotyczący moralności użycia sztucznej inteligencji, skontaktuj się z nami.
Kontakt z nami