At tage en etisk tilgang til kunstig intelligens

Med eksplosionen af data og AI arbejder Adobe med henblik på at forstå effekterne på vores kunder og samfund - og vi har fokus på at udvikle AI på en etisk måde.

"AI er en revolutionerende teknologi, der har potentialet til at have en enorm virkning på samfundet. Hos Adobe arbejder vi på at sikre, at AI er udviklet på en ansvarlig måde, for at tjene som en hjælp for vores skabere samtidig med den respekterer vores kunder."


Dana Rao, Executive Vice President, General Counsel og Corporate Secretary


Dana Rao foto

Sådan udvikler vi AI på en ansvarlig måde

Adobe har en bevidst og velovervejet tilgang ved at fastlægge infrastruktur og principper for at hjælpe med at styre vores AI bestræbelser.

Vi har fastlagt ledende principper

For at hjælpe med at sikre den etiske udrulning af AI i vores produkter, har vi skabt følgende centrale principper:

Ansvarlighed

Vi arbejder målrettet på at tage ejerskab over påvirkningerne af vores arbejde ved at få processerne på plads og ressourcerne dedikeret på at modtage og reagere på interne og eksterne bekymringer.

Ansvar

Vi vil være ansvarlige genne enhver fase af design, udrulning og opretholdelse af vores AI-systemer gennem velovervejet evaluering og omhyggelig rettidig omhu.

Gennemsigtighed

Vi vil være åbne om vores udviklingsproces og forklare vores brug af AI for vores kunder, så de har en klar forståelse af vores AI-systemer og deres anvendelse.

Lær mere om vores principper | Download en PDF

Vi har etableret Adobe Etiske komité

Da AI eksisterer ved teknologiens knudepunkt og menneskelig indsigt, havde vi behov for en række synsvinkler for at hjælpe os med at danne vores principper og fastlægge vores tilgang. Vores etiske komite omfatter eksperter fra hele verden med diverse professionelle baggrunde og livserfaringer, og vi har tillid til deres evner til at hjælpe vores bestræbelser på vej.

Vi har oprettet en undersøgelsesråd for AI etik.

Rådet kommer med anbefalinger for at hjælpe med at vejlede vores udviklingsteams, og det gennemgår også nye AI-funktioner og -produkter for at sikre, at de lever op til vores principper. Rådet har mulighed for at standse udviklingen af enhver funktion, der ikke lever op til vores standarder.


Adobe bliver en del af Partnerskabet vedrørende AI etik (PAI)

Sammenslutningen samler industrielle, akademiske og non-profit partnere for bedre at forstå virkningen ved AI.

 

Læs mere

Sådan bruger vi AI i dag

Adobe Creative Cloud

AI slipper vores kunders kreativitet løs på nye måder, fjerner trivielle og tidskrævende opgaver fra deres daglige arbejde, og gør det lettere for dem at fortælle deres historier, samtidig med at de kan bruge mere tid på inspiration og design.

Adobe Document Cloud

Vores AI-baserede funktioner hjælper med at strømline formularbaserede processer - lige fra hvordan digitale dokumenter forbruges til hvordan organisationer udtrækker dokumentintelligens for at opnå en konkurrencemæssig fordel - hvilket resulterer i mere jævne og mere behagelige PDF-oplevelser.

Adobe Experience Cloud

Virksomheder anvender vores AI til at analysere kunderejsedata, der informerer beslutninger, leverer personligt tilpassede oplevelser i stort omfang til hovedpublikummet, administrerer data-drevet markedsføringsindhold og meget mere.

AI etik-forespørgsel eller problem?

Hvis du har et spørgsmål eller ønsker at rapportere et eventuelt AI etik-problem, bedes du henvende dig.
Kontakt os