Üretken yapay zeka çağında sorumlu inovasyon.

Üretken yapay zeka, Adobe Sensei'yi geliştirme amacıyla çıktığımız on yıllık yolculuktaki bir sonraki adımımızdır. Gücünü bulut teknolojilerimizde kullandıkça her zamankinden daha dikkatli ve sorumlu bir gelişim için kararlı bir şekilde ilerlemeye devam ediyoruz.

Yapay zeka konusunda etiğe önem veriyoruz.

"Yapay zeka; içerik oluşturma, çalışma ve iletişim kurma şeklimizi değiştiriyor. Adobe, yapay zeka etiğine yönelik düşünceli ve kapsamlı bir yaklaşım benimseyerek bu teknolojinin bilinçli bir şekilde geliştirilmesini sağlamayı ve müşterilerimiz ile topluluklarımıza saygı duymayı amaçlamaktadır."

— Dana Rao, Başkan Yardımcısı, Baş Hukuk Müşaviri ve Güven Sorumlusu

Yapay zeka etiği iş başında.

Hesap verebilirlik, sorumluluk ve şeffaflığa ilişkin Yapay Zeka Etiği ilkelerimizin rehberliğinde, tasarımdan gelişime ve uygulamaya kadar, kapsamlı Yapay Zeka Etik İnceleme Kurulu tarafından denetlenen eğitim, test ve inceleme süreçleri de dahil olmak üzere standartlaştırılmış süreçler oluşturduk.

Eğitim

Yapay zeka yalnızca eğitimini aldığı veriler kadar iyidir ve hangi sonuçların uygun olduğu, kullanım durumuna göre değişir. Bu nedenle, yapay zekanın kullanım şekline uygun çeşitli ve etik sonuçlara sahip olduğumuzdan emin olmak için özel olarak her bir işletmemizin ihtiyaçlarını karşılayacak veri setleri oluşturuyoruz.

Test

Zararlı ön yargıları ve stereotipleri azaltmak için yapay zeka destekli özellikler ve ürünler üzerinde sürekli olarak özenli testler gerçekleştiriyoruz. Bu testlere otomatik test ve insan değerlendirmesi de dahildir.

Etki değerlendirmeleri

Yapay zeka destekli özellikleri geliştiren mühendisler, Yapay Zeka Etiği Etki Değerlendirmesi gerçekleştirir. Bu değerlendirme, zararlı ön yargıları ve stereotipleri kalıcı hale getirilebilecek özellikleri ve ürünleri tanımlamak için tasarlanmış çok parçalı bir etki değerlendirmesidir. Bu sayede Yapay Zeka Etiği ekibimiz, inovasyon hızını düşürmeden çalışmalarını en yüksek potansiyel etik etkisine sahip özellikler ve ürünler üzerinde yoğunlaştırabiliyor.

Farklı departmanlardan insan gözetimi

En yüksek potansiyel etik etkiye sahip yapay zeka destekli özellikler, farklı uzmanlıklara sahip kişilerden oluşan Yapay Zeka Etik İnceleme Kurulu tarafından incelenir. Kişisel ve profesyonel geçmişlerin ve deneyimlerin çeşitliliği, daha az çeşitliliğe sahip bir ekibin göremediği farklı bakış açılarından potansiyel sorunları tespit etmek için kritik öneme sahiptir. Kurul üyelerimizin görüşlerini dinleyin. Videoyu izleyin.

Geri bildirim

Kullanıcıların ön yargılı olabilecek sonuçları bildirebilmeleri ve bizim de endişeleri giderebilmemiz için geri bildirim mekanizmaları oluşturduk. Yapay zeka sürekli bir yolculuktur ve topluluğumuzla birlikte çalışarak araçlarımızı ve ürünlerimizi herkes için daha iyi hale getirmek istiyoruz. Yapay zeka etiği ile ilgili sorunuz varsa veya yapay zeka etiğiyle ilgili bir durumu bildirmek istiyorsanız lütfen bizimle iletişime geçin.

Şu anda yapay zekayı nasıl kullanıyoruz?

Adobe Creative Cloud

Yapay zeka, müşterilerimizin yaratıcılığının yeni şekillerde ortaya çıkmasını sağlıyor, yorucu ve zaman alan görevleri günlük iş süreçlerinden çıkarıyor ve odaklarını ilham ile tasarıma yönlendirerek müşterilerin hikayelerini anlatmalarını kolaylaştırıyor.

Adobe Document Cloud

Yapay zekanın kullanıldığı özelliklerimiz, dijital belgelerin nasıl tüketildiğinden kuruluşların rekabet avantajı elde etmek için belge zekasını nasıl ayıkladığına kadar form tabanlı süreçleri kolaylaştırarak daha sorunsuz ve daha keyifli bir PDF deneyimi sunar.

Adobe Experience Cloud

Şirketler; kararlarla ilgili bilgi sağlayan müşteri yolculuğu verilerini analiz etme, önemli kitlelere geniş ölçekte kişiselleştirilmiş deneyimler sunma ve veri odaklı pazarlama içeriklerini yönetme gibi birçok amaçla yapay zeka sistemlerimizi kullanır.

Adobe Firefly

Firefly, temel olarak görüntü ve metin efekti oluşturmaya odaklanan, Adobe ürün serisine eklenecek yeni, kreatif ve üretken yapay zeka modelleri ailesidir. Firefly, yaratıcı iş akışlarını önemli ölçüde geliştirirken aynı zamanda fikir vermek, içerik oluşturmak ve iletişim kurmak için yeni yollar sunar.