Eetiline lähenemine tehisintellektile.

Andmete ja tehisintellekti hulga suure kasvu tõttu püüab Adobe mõista selle mõjusid klientidele ja ühiskonnale. Seetõttu oleme pühendunud tehisintellekti arendamisele eetilisel viisil.

„Tehisintellekt on revolutsiooniline tehnoloogia, millel on potentsiaal ühiskonda tohutult mõjutada. Tagame Adobes tehisintellekti vastutustundliku arendamise, et pakkuda loojatele vajalikke tehnilisi lahendusi, austades samas ka kliente.“


Dana Rao, vanemasepresident, õigusnõunik ja ettevõtte sekretär


Dana Rao foto

Kuidas me tehisintellekti vastutustundlikult arendame?

Adobe läheneb teadlikult ja läbimõeldult, luues infrastruktuuri ning põhimõtted, mis aitavad meie tehisintellektiga seotud tegevusi suunata.

Oleme kehtestanud juhtpõhimõtted.

Oleme meie toodetes oleva tehisintellekti eetilise juurutamise tagamiseks loonud järgmised aluspõhimõtted.

Aruandekohustus

Vastutame oma töö mõjude eest. Selleks oleme ettevõttesiseste ja -väliste probleemidega tegelemiseks paika seadnud protsessid ning ressursid.

Vastutus

Vastutame meie tehisintellektisüsteemide kujundamise, juurutamise ja haldamise iga etapi eest läbimõeldud hindamise ning hoolsuskohustuse kaudu.

Läbipaistvus

Oleme oma arendusprotsessi kohapealt avatud ja selgitame klientidele tehisintellekti kasutamist, et neil oleks meie tehisintellekti süsteemidest ning nende rakendamisest selge arusaam.

Lisateave meie põhimõtete kohta | Laadi alla PDF

Oleme loonud Adobe eetikakomitee.

Kuna tehisintellekt on loodud tehnoloogia ja inimmõistuse ristumiskohas, vajasime oma põhimõtete kujundamisel ning lähenemisviisi määramisel paljusid vaatenurki. Meie eetikakomitee hõlmab erineva erialase tausta ja elukogemusega eksperte üle kogu maailma ning oleme kindlad, et nad suudavad meie tegevust suunata.

Oleme asutanud tehisintellekti eetika hindamiskomisjoni.

Komisjon annab soovitusi meie arendusmeeskondade suunamiseks ning vaatab üle ka uued tehisintellekti funktsioonid ja tooted, et tagada nende vastavus meie põhimõtetele. Komisjonil on õigus peatada iga funktsiooni juurutamine, kui see ei vasta meie standarditele.


Adobe liitub tehisintellekti eetikat puudutava partnerlusega (PAI)

Liit ühendab tööstusliku, akadeemilise ja mittetulundusliku valdkonna partnereid, et tehisintellekti mõjusid paremini mõista.

 

Lisateave

Kuidas me praegu tehisintellekti kasutame?

Adobe Creative Cloud

Tehisintellekt vabastab klientide loovuse uuel viisil, eemaldab igapäevatööst tüütud ja aeganõudvad ülesanded ning muudab lugude jutustamise lihtsamaks, et nad saaksid rohkem aega pühendada inspiratsioonile ja kujundusele.

Adobe Document Cloud

Tehisintellekti toega funktsioonid aitavad vormipõhiseid protsesse sujuvamaks muuta alates sellest, kuidas digitaalseid dokumente tarvitatakse, kuni selleni, kuidas organisatsioonid dokumendiandmeid konkurentsieelise saamiseks kasutavad. Tulemuseks on sujuvam ja nauditavam PDF-dokumentide kogemus.

Adobe Experience Cloud

Ettevõtted kasutavad meie tehisintellekti, et analüüsida klienditeekonna andmeid, mis näitavad otsuseid, pakuvad peamistele sihtrühmadele isikupärastatud kogemusi, haldavad andmepõhist turundussisu ja palju muud.

Kas teil on tehisintellekti puudutav küsimus või probleem?

Kui teil on küsimusi või soovite teada anda võimalikust tehisintellekti eetika rikkumisest, võtke meiega ühendust.
Võtke meiega ühendust