Vastutustundlik uuenduslikkus generatiivse tehisintellekti ajastul

Generatiivne tehisintellekt on Adobe Sensei väljatöötamisele pühendatud kümnendil järgmiseks sammuks. Selle pakutavaid võimalusi kõikjal oma pilvetehnoloogiates rakendades pühendume samal ajal rohkem kui kunagi varem ka läbimõeldud ja vastutustundlikule arengule.

Eetiline lähenemine tehisintellektile

„Tehisintellekt muudab nii seda, kuidas me loome, töötame, kui ka suhtleme. Lähenedes tehisintellekti eetikale läbimõeldult ja kõike arvesse võttes, pühendub Adobe tagamisele, et seda tehnoloogiat arendatakse vastutustundlikult, austades samal ajal ka meie kliente ja kogukondi.“

— Dana Rao, vanemasepresident, peajurist ja peamine usaldusametnik

Tehisintellekti eetika kasutuses

Järgides oma tehisintellekti eetika põhimõtteid, mis käsitlevad aruandekohustust, vastutust ja läbipaistvust, lõime standardprotsessid iga etapi jaoks kujundusest arenduse ja juurutamiseni, sealhulgas ka õppe, katsetamise ja ülevaatuse jaoks, mille üle teostab järelevalvet mitmekülgne tehisintellekti eetika hindamiskomisjon.

Õpe

Tehisintellekt on üksnes nii hea, kui on selle õppeprotsessis kasutatavad andmed, ning see, milliseid tulemusi loetakse sobivaks, sõltub igast kasutusjuhtumist. Just seetõttu loomegi andmestikke, mis on mõeldud vastama konkreetselt iga meie ärivaldkonna vajadustele, et tagada mitmekülgsed ja eetilised tulemused, mis sobivad tehisintellekti kasutusviisile.

Katsetamine

Katsetame tehisintellektipõhiseid funktsioone ja tooteid rangetel tingimustel ja järjepidevalt, et vähendada võimalusi kahjuliku mõjuga eelarvamuste ja stereotüüpide kujunemiseks. Siia hulka kuuluvad nii automatiseeritud testimine kui ka inimese antav hinnang.

Mõjuhinnangud

Insenerid, kes töötavad välja tehisintellektipõhiseid funktsioone, peavad esitama oma töö tehisintellekti eetikaga seotud mõju hindamisele. Tegemist on mitmeosalise mõjuhinnanguga, mis on loodud kahjulikke eelarvamusi ja stereotüüpe põlistada võivate funktsioonide ja toodete tuvastamiseks. See võimaldab tehisintellekti eetikaga tegeleval meeskonnal keskenduda suurima võimaliku eetilise mõjuga funktsioonidele ja toodetele, ilma et see kuidagi uuenduslikkust pidurdaks.

Mitmekülgne inimjärelevalve

Tehisintellektipõhiste funktsioonide üle, millel on suurim potentsiaal eetilist mõju avaldada, teostab järelevalvet mitmekülgne valdkondadeülene tehisintellekti eetika hindamiskomisjon. Nii isiklike kui ka ametialaste taustade ja kogemuste mitmekesisus on ülioluline, tuvastamaks paljude erinevate vaatepunktide abil võimalikke probleeme – selliseid, mis võiksid homogeensemal meeskonnal kahe silma vahele jääda. Kuulake, mida meie komisjoni liikmed räägivad. Vaadake videot.

Tagasiside

Võimaldame tagasisidemehhanisme, mille abil kasutajad saavad võimalike eelarvamustega väljunditest teada anda, nii et saame kõik mured lahendada. Töö tehisintellektiga on kestev teekond ja soovime seda käia käsikäes oma kogukonnaga, muutmaks oma tööriistu ja tooteid kõigi jaoks paremaks. Kui teil on tehisintellekti eetika kohta küsimusi või soovite anda teada probleemist, mis võib tehisintellekti eetikaga seotud olla, võtke meiega ühendust.

Kuidas me praegu tehisintellekti kasutame?

Adobe Creative Cloud

Tehisintellekt vabastab klientide loovuse uuel viisil, eemaldab igapäevatööst tüütud ja aeganõudvad ülesanded ning muudab lugude jutustamise lihtsamaks, et nad saaksid pühendada rohkem aega inspiratsioonile ja kujundusele.

Adobe Document Cloud

Tehisintellekti toega funktsioonid aitavad sujuvamaks muuta vormipõhiseid protsesse alates sellest, kuidas digitaalseid dokumente kasutatakse, kuni selleni, kuidas organisatsioonid dokumendiandmeid konkurentsieelise saamiseks kasutavad. Tulemuseks on sujuvam ja nauditavam PDF-dokumentidega töötamise kogemus.

Adobe Experience Cloud

Ettevõtted kasutavad meie tehisintellekti, et analüüsida otsuste aluseks olevaid klienditeekonna andmeid, pakkuda peamistele sihtrühmadele sobivas mastaabis isikupärastatud kogemusi, hallata andmepõhist turundussisu ja teha palju muud.

Adobe Firefly

Firefly on Adobe toodete loominguliste ja generatiivsete tehisintellektimudelite uus tootesari, mis keskendub esialgu pildi- ja tekstiefektide loomisele. Firefly pakub uusi viise ideede väljamõtlemiseks, loomiseks ja suhtlemiseks, täiustades samal ajal loomingulisi töövooge märgatavalt.