Göra det rätta.

På Adobe lägger vi grunden för goda affärer genom att göra rätt i alla led och agera enligt högsta etiska standard.

 


Upptäck hur vi ser på etik, ansvar och rättvisa i vårt företag.

Etik och integritet

Etik och integritet

Titta närmare på de rättsliga och etiska standarder och normer vi upprätthåller.

Läs mer

AI-etik

AI-etik

Läs mer om vårt engagemang för digitalt medborgarskap och våra principer som rör artificiell intelligens och etik.

Läs mer

Försörjningskedja

Försörjningskedja

Se hur vi säkerställer ansvarsfulla arbetsplatsrutiner i hela vår globala försörjningskedja.

Läs mer

Företagsstyrning

Företagsstyrning

Ta reda på vilka ansvarsskyldigheter, rutiner och procedurer som gäller för vår styrelse och ledning.

Läs mer

Brottsbekämpning

Brottsbekämpning

Undersök vilka integritetsriktlinjer som gäller vid begäranden av kunddata för brottsbekämpande ändamål.

Läs mer

Mångfald och inkludering

Mångfald och inkludering

Läs om vår strävan att skapa en miljö som präglas av mångfald och inkluderar alla.

Läs mer

Företagens samhällsansvar

Företagens samhällsansvar

Se hur vi skapar positiva förändringar för utbildningsväsenden, miljön och i våra samhällen.

Läs mer

Säkerhet

Säkerhet

Ta reda på hur vi skyddar dina data.

Läs merHar du något att rapportera?

Om du anser att brott begåtts mot Adobes regler, inklusive anmärkningar mot bokföring, intern kontroll eller räkenskaper, ringer du Adobe Business Ethics Hotline på telefon 0200 810329. Om du ringer från ett annat land än USA eller vill skicka en rapport via nätet, gå till den här sidan.

 

Om du har ett kundservice- eller faktureringsproblem kan du kontakta kundtjänsten eller ringa 1-800-833-6687. De hjälper gärna till att lösa problemet. Eftersom vi vill hjälpa dig så gott vi kan, hänvisar Ethics Hotline dig dit direkt för att lämna information. Vårt etik- och efterlevnadsteam kan inte hjälpa dig med kundservice- eller faktureringsproblem eller ta mot några rapporter om sådana saker.