Σας ευχαριστούμε για το ενδιαφέρον σας. Εδώ είναι η λήψη σας.

Διαβάστε την έκθεση της IDC EΟι ηλεκτρονικές υπογραφές επιταχύνουν τις επιχειρήσεις και ανακαλύψτε πώς οι ηλεκτρονικές υπογραφές εξορθολογίζουν τη ροή εργασιών σας, ώστε η εταιρεία σας να ευδοκιμήσει κατά τη διάρκεια της πανδημίας και πέραν αυτής.

Σας ευχαριστούμε για το ενδιαφέρον σας. Σας ευχαριστούμε για το ενδιαφέρον σας.

Διαβάστε την έκθεση της IDC EΟι ηλεκτρονικές υπογραφές επιταχύνουν τις επιχειρήσεις και ανακαλύψτε πώς οι ηλεκτρονικές υπογραφές εξορθολογίζουν τη ροή εργασιών σας, ώστε η εταιρεία σας να ευδοκιμήσει κατά τη διάρκεια της πανδημίας και πέραν αυτής.

Ακολουθούν ορισμένοι άλλοι πόροι για τον ψηφιακό μετασχηματισμό

Που μπορεί να σας ενδιαφέρουν.

Ακολουθούν ορισμένοι άλλοι πόροι για τον ψηφιακό μετασχηματισμό που μπορεί να σας ενδιαφέρουν.

Οι ηλεκτρονικές υπογραφές επιταχύνουν τις επιχειρήσεις.

Ψηφιακές ροές εργασίας — μια αναγκαιότητα του 2020.

Το 2019, η ψηφιοποίηση αποτέλεσε βέλτιστη πρακτική. Το 2020, είναι ο καλύτερος τρόπος για να επιβιώσετε και να ευημερήσετε.

Μείνετε μπροστά από τις αλλαγές με τις ηλεκτρονικές υπογραφές.

Μείνετε μπροστά από τις αλλαγές με τις ηλεκτρονικές υπογραφές.

Μάθετε γιατί οι ηλεκτρονικές υπογραφές είναι το απαραίτητο εργαλείο για τη διατήρηση της επιχειρησιακής συνέχειας σε ανατρεπτικούς καιρούς.

Πλοηγηθείτε στην αναστάτωση με την ψηφιοποίηση.

Βασιστείτε στις ψηφιακές ροές εργασίας.

Μάθετε πώς η Adobe Sign διατηρεί τις οικονομικές συναλλαγές και τα ιδρύματα σε κίνηση σε περιόδους αλλαγών.

Acrobat Sign

Acrobat Sign

Επιχειρηματικές κινήσεις με το Adobe Sign.

«How Digital Document Processes Are Shifting From Best Practice To Business Necessity», μελέτη που διεξήχθη από τη Forrester Consulting για λογαριασμό της Adobe, Αύγουστος 2020.

 

Η Adobe, το λογότυπο Adobe, το Acrobat, το Adobe Document Cloud, το λογότυπο Adobe PDF, το Document Cloud και το Reader είναι σήματα κατατεθέντα ή εμπορικά σήματα της Adobe στις Ηνωμένες

Πολιτείες ή/και σε άλλες χώρες. Όλα τα υπόλοιπα εμπορικά σήματα είναι ιδιοκτησία των αντίστοιχων κατόχων τους.

 

 

© 2020 Adobe. All rights reserved.