Cảm ơn bạn đã quan tâm. Đây là bản tải xuống.

Đọc Chữ ký điện tử tăng tốc hoạt động kinh doanh của IDC—và khám phá cách chữ ký điện tử hợp lý hóa quy trình làm việc để công ty của bạn phát triển mạnh trong thời kỳ đại dịch và sau đó.

Cảm ơn bạn đã quan tâm. Đây là bản tải xuống.

Đọc Chữ ký điện tử tăng tốc hoạt động kinh doanh của IDC—và khám phá cách chữ ký điện tử hợp lý hóa quy trình làm việc để công ty của bạn phát triển mạnh trong thời kỳ đại dịch và sau đó.

Sau đây là một số Tài nguyên chuyển đổi kỹ thuật số khác

mà bạn có thể quan tâm đến.

Dưới đây là một số Tài nguyên chuyển đổi kỹ thuật số khác mà bạn có thể quan tâm.

Chữ ký điện tử tăng tốc hoạt động kinh doanh.

Quy trình làm việc số — yêu cầu cần thiết vào năm 2020.

Số hóa là một phương pháp hay nhất trong năm 2019. Đến năm 2020, đây là cách tốt nhất để tồn tại và phát triển.

Tiên phong thay đổi bằng chữ ký điện tử.

Tiên phong thay đổi bằng chữ ký điện tử.

Tìm hiểu vì sao chữ ký điện tử là công cụ phải có để duy trì doanh nghiệp hoạt động liên tục khi bị gián đoạn.

Vượt qua gián đoạn bằng số hóa.

Ngân hàng sử dụng quy trình số.

Tìm hiểu xem Adobe Sign giúp duy trì các giao dịch tài chính và hoạt động của tổ chức trong thời gian thay đổi như thế nào.

Adobe Sign

Adobe Sign

Doanh nghiệp phát triển với Adobe Sign.

“How Digital Document Processes Are Shifting From Best Practice To Business Necessity”, một nghiên cứu được ủy quyền do Forrester Consulting thay mặt cho Adobe thực hiện, tháng 8 năm 2020.

 

Adobe, logo Adobe, Acrobat, Adobe Document Cloud, logo Adobe PDF, Document Cloud và Reader là nhãn hiệu thương mại hoặc nhãn hiệu thương mại đã đăng ký của Adobe tại Hoa Kỳ và/hoặc các quốc gia khác.

và/hoặc các quốc gia khác. Tất cả các nhãn hiệu thương mại khác là tài sản của chủ sở hữu tương ứng.

 

 

© 2020 Adobe. Mọi quyền được bảo lưu.