ขอขอบคุณสำหรับความสนใจ นี่คือการดาวน์โหลดของคุณ

อ่านลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ช่วยเร่งความเร็วธุรกิจของ IDC และค้นพบว่าลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ช่วยให้เวิร์กโฟลว์ของคุณคล่องตัวอย่างไร เพื่อให้บริษัทของคุณเติบโตผ่านการระบาดใหญ่และเหตุการณ์อื่นๆ

ขอขอบคุณสำหรับความสนใจ นี่คือการดาวน์โหลดของคุณ

อ่านลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ช่วยเร่งความเร็วธุรกิจของ IDC และค้นพบว่าลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ช่วยให้เวิร์กโฟลว์ของคุณคล่องตัวอย่างไร เพื่อให้บริษัทของคุณเติบโตผ่านการระบาดใหญ่และเหตุการณ์อื่นๆ

นี่คือการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลอื่นๆ

แหล่งข้อมูลที่คุณอาจสนใจ

นี่คือแหล่งข้อมูลเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลอื่นๆ ที่คุณอาจสนใจ

ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ช่วยเร่งกระบวนการทางธุรกิจ

เวิร์กโฟลว์ดิจิทัล สิ่งที่จำเป็นในปี 2020

ในปี 2019 การแปลงเป็นดิจิทัลเป็นแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด ในปี 2020 การแปลงเป็นดิจิทัลเป็นวิธีที่ดีที่สุดในการอยู่รอดและเติบโต

นำหน้าการเปลี่ยนแปลงด้วยลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์

นำหน้าการเปลี่ยนแปลงด้วยลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์

เรียนรู้ว่าเหตุใดลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์จึงเป็นเครื่องมือที่ต้องมีเพื่อรักษาความต่อเนื่องทางธุรกิจในช่วงเวลาที่หยุดชะงัก

รับมือกับการหยุดชะงักของธุรกิจด้วยการแปลงเป็นดิจิทัล

ธนาคารในเวิร์กโฟลว์ดิจิทัล

เรียนรู้ว่า Adobe Sign ช่วยให้ธุรกรรมทางการเงินและสถาบันต่างๆ ดำเนินต่อไปในช่วงเวลาแห่งการเปลี่ยนแปลงได้อย่างไร

Adobe Sign

Adobe Sign

ธุรกิจดำเนินไปด้วย Adobe Sign

“กระบวนการทางเอกสารแบบดิจิทัลเปลี่ยนจากแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดมาเป็นสิ่งที่จำเป็นต่อธุรกิจได้อย่างไร” งานวิจัยที่จัดทำโดย Forrester Consulting ในนามของ Adobe ในเดือนสิงหาคม 2020

 

Adobe โลโก้ Adobe Acrobat Adobe Document Cloud โลโก้ Adobe PDF Document Cloud และ Reader เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนหรือเครื่องหมายการค้าของ Adobe ในสหรัฐ

อเมริกาและ/หรือประเทศอื่นๆ เครื่องหมายการค้าอื่นๆ ทั้งหมดเป็นทรัพย์สินของเจ้าของเครื่องหมายการค้านั้นๆ

 

 

© 2020 Adobe. All rights reserved.