Ανακαλύψτε 8 εξελίξεις στα ψηφιακά έγγραφα για τράπεζες και ασφαλιστικές εταιρείες.

Συμπληρώστε αυτή τη φόρμα για να αποκτήσετε το ebook.

Διαβάστε το «Ευδοκιμήστε εν μέσω αλλαγών» — ένα ebook της Adobe για εταιρείες χρηματοοικονομικών υπηρεσιών.

 

Μάθετε πώς οκτώ εξελίξεις στην ψηφιακή επεξεργασία εγγράφων μπορούν να βοηθήσουν τις τράπεζες και τις ασφαλιστικές εταιρείες.

 

 

Σε αυτή την έκθεση θα μάθετε:

 

  • Πώς οι τράπεζες και οι ασφαλιστικές εταιρείες πρέπει να αναδιαμορφώσουν και να επανασχεδιάσουν σχεδόν κάθε πτυχή της επιχείρησής τους.
 
  • Πώς η επιτάχυνση των πρωτοβουλιών για ψηφιακά έγγραφα, όπως οι ηλεκτρονικές υπογραφές, μπορεί να βελτιώσει τις εμπειρίες των εργαζομένων και των πελατών.
 
  • Πώς οι ψηφιακές και κινητές προσφορές της Adobe βοηθούν τις τράπεζες και τις ασφαλιστικές εταιρείες να περιηγηθούν σε δύσκολα επιχειρηματικά περιβάλλοντα.
demo

Η Adobe, το λογότυπο Adobe και το λογότυπο Adobe PDF είναι σήματα κατατεθέντα ή εμπορικά σήματα της Adobe στις Ηνωμένες Πολιτείες ή/και σε άλλες χώρες. Όλα τα υπόλοιπα εμπορικά σήματα είναι ιδιοκτησία των αντίστοιχων κατόχων τους.

 

 

© 2020 Adobe. All rights reserved.