ค้นพบความก้าวหน้าของเอกสารดิจิทัล 8 ประการสำหรับธนาคารและบริษัทประกันภัย

กรอกแบบฟอร์มเพื่อรับอีบุ๊ก

อ่าน Thrive in the Face of Change อีบุ๊กของ Adobe สำหรับบริษัทที่ให้บริการทางการเงิน

 

เรียนรู้ว่าความก้าวหน้าในการประมวลผลเอกสารดิจิทัลแปดประการสามารถช่วยธนาคารและบริษัทประกันภัยได้อย่างไร

 

 

ในรายงานนี้ คุณจะได้เรียนรู้ว่า:

 

  • ธนาคารและบริษัทประกันภัยต้องเปลี่ยนโฉมและพลิกโฉมธุรกิจของตนในเกือบทุกด้านอย่างไร
 
  • การเร่งความเร็วของความคิดริเริ่มด้านเอกสารดิจิทัล เช่น ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ สามารถปรับปรุงประสบการณ์ของพนักงานและลูกค้าได้อย่างไร
 
  • ข้อเสนอบนมือถือและแบบดิจิทัลของ Adobe ช่วยให้ธนาคารและบริษัทประกันภัยสามารถรับมือกับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่ท้าทายได้อย่างไร
ตัวอย่าง

Adobe โลโก้ Adobe และโลโก้ Adobe PDF เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนหรือเครื่องหมายการค้าของ Adobe ในสหรัฐอเมริกาและ/หรือประเทศอื่นๆ เครื่องหมายการค้าอื่นๆ ทั้งหมดเป็นทรัพย์สินของเจ้าของเครื่องหมายการค้านั้นๆ

 

 

© 2020 Adobe. All rights reserved.