Khám phá 8 tiến bộ về tài liệu kỹ thuật số đối với ngân hàng và công ty bảo hiểm.

Hoàn thành biểu mẫu này để tải ebook.

Đọc Phát triển mạnh trong bối cảnh thay đổi—ebook của Adobe dành cho các công ty dịch vụ tài chính.

 

Tìm hiểu về cách tám tiến bộ trong lĩnh vực xử lý tài liệu kỹ thuật số có thể giúp các ngân hàng và công ty bảo hiểm.

 

 

Trong báo cáo này, bạn sẽ tìm hiểu:

 

  • Cách các ngân hàng và công ty bảo hiểm đang phải định hình và hình dung lại hầu hết mọi khía cạnh trong hoạt động kinh doanh của họ.
 
  • Các mà việc thúc đẩy các sáng kiến về tài liệu kỹ thuật số, ví dụ như chữ ký điện tử, có thể cải thiện trải nghiệm khách hàng và nhân viên.
 
  •  Cách các giải pháp kỹ thuật số và di động của Adobe giúp các ngân hàng và công ty bảo hiểm vượt qua môi trường kinh doanh đầy thách thức.
bản biểu diễn

Adobe, logo Adobe và logo Adobe PDF là nhãn hiệu thương mại hoặc nhãn hiệu thương mại đã đăng ký của Adobe tại Hoa Kỳ và/hoặc các quốc gia khác. Tất cả các nhãn hiệu thương mại khác là tài sản của chủ sở hữu tương ứng.

 

 

© 2020 Adobe. Mọi quyền được bảo lưu.