Tuklasin ang 8 advancement sa digital na dokumento para sa mga bangko at kumpanya ng insurance.

Kumpletuhin ang form na ito para makuha ang ebook.

Basahin ang Thrive in the Face of Change—isang ebook ng Adobe para mga kumpanya sa mga serbisyong pinansyal.

 

Alamin kung paano matutulungan ng walong advancement sa pagpoproseso ng digital na dokumento ang mga bangko at kumpanya ng insurance.

 

 

Sa ulat na ito, malalaman ang mga sumusunod:

 

  • Paano kinakailangan ng mga bangko at kumpanya ng insurance na baguhin at ibahin ang halos lahat ng aspeto ng negosyo nila.
 
  • Paano mapapahusay ng pagpapabilis ng mga inisyatiba sa digital na dokumento, tulad ng mga e-signature, ang mga customer at employee experience.
 
  •  Paano natutulungan ng mga digital at mobile offering ng Adobe ang mga bangko at kumpanya ng insurance na pangasiwaan ang mahihirap na environment ng negosyo.
demo

Ang Adobe, logo ng Adobe, at logo ng Adobe PDF ay mga nakarehistrong trademark o trademark ng Adobe sa United States at/o iba pang bansa. Ang lahat ng iba pang trademark ay pag-aari ng kanya-kanyang may-ari ng mga ito.

 

 

© 2020 Adobe. Nakalaan ang lahat ng karapatan.