Οι ηλεκτρονικές υπογραφές επαναπροσδιορίζουν τις ψηφιακές ροές εργασίας για τις τράπεζες.

Συμπληρώστε αυτή τη φόρμα για να λάβετε το τεχνικό έγγραφο.

Διαβάστε το τεχνικό έγγραφο, Η δημιουργία καλύτερων ροών εργασίας ψηφιακών εγγράφων στον τραπεζικό τομέα για να ευδοκιμήσει σε ένα ανατρεπτικό περιβάλλον.

 

Οι τράπεζες παρέχουν καλύτερες υπηρεσίες για τους πελάτες και καλύτερες εμπειρίες για τα απομακρυσμένα εργατικά δυναμικά εν μέσω συνεχών διαταραχών. Πώς;
Μετασχηματίζοντας τις ψηφιακές ροές εργασίας τους με εργαλεία όπως οι ηλεκτρονικές υπογραφές.

 

Σε αυτή τη μελέτη του American Banker, για λογαριασμό της Adobe, θα ανακαλύψετε:

 

  • Την τρέχουσα κατάσταση των ψηφιακών ροών εργασίας και ο αντίκτυπος που έχουν
    στον χρηματοπιστωτικό κλάδο
 
  • Τα κέρδη και τις προκλήσεις για τις τράπεζες που επιθυμούν να επιταχύνουν την
    εφαρμογή της ψηφιακής ροής εργασιών τους
 
  • Τους βασικούς δείκτες της ψηφιακής επιτυχίας μαζί με τον αυξανόμενο
    ρόλο που διαδραματίζουν οι ηλεκτρονικές υπογραφές σε ένα βελτιωμένο ταξίδι του πελάτη
demo

«Η δημιουργία καλύτερων ροών εργασίας ψηφιακών εγγράφων στον τραπεζικό τομέα για να ευδοκιμήσει σε ένα ανατρεπτικό περιβάλλον», μελέτη που διεξήχθη από την American Banker για λογαριασμό της Adobe, Νοέμβριος 2020.

 

Η Adobe, το λογότυπο Adobe, το Acrobat, το Adobe Document Cloud, το λογότυπο Adobe PDF, το Document Cloud και το Reader είναι σήματα κατατεθέντα ή εμπορικά σήματα της Adobe στις Ηνωμένες Πολιτείες ή/και σε άλλες χώρες. Όλα τα υπόλοιπα εμπορικά σήματα είναι ιδιοκτησία των αντίστοιχων κατόχων τους.

 

 

© 2020 Adobe. All rights reserved.