Chữ ký điện tử đang hình dung lại quy trình công việc kỹ thuật số cho các ngân hàng.

Hoàn thành biểu mẫu này để nhận sách trắng.

Đọc sách trắng, Xây dựng quy trình làm việc với tài liệu kỹ thuật số tốt hơn trong ngân hàng để phát triển mạnh trong môi trường gián đoạn.

 

Các ngân hàng đang cung cấp dịch vụ tốt hơn cho khách hàng và trải nghiệm tốt hơn cho lực lượng làm việc từ xa trong bối cảnh gián đoạn liên tục. Như thế nào?
Bằng cách chuyển đổi quy trình làm việc kỹ thuật số của họ bằng các công cụ như chữ ký điện tử.

 

Trong nghiên cứu này của American Banker, do Adobe ủy quyền, bạn sẽ tìm hiểu về:

 

  • Tình trạng hiện tại của các quy trình kỹ thuật số và tác động của
    chúng đối với ngành tài chính
 
  • Chiến thắng và thách thức đối với các ngân hàng đang tìm cách đẩy nhanh
    việc triển khai quy trình công việc kỹ thuật số
 
  • Các chỉ số quan trọng về thành công kỹ thuật số cùng với vai trò ngày càng tăng
    của chữ ký điện tử trong hành trình nâng cao của khách hàng
bản biểu diễn

"Xây dựng quy trình làm việc với tài liệu kỹ thuật số tốt hơn trong lĩnh vực ngân hàng để phát triển mạnh mẽ trong môi trường bị gián đoạn," nghiên cứu ủy thác được American Banker tiến hành thay cho Adobe, tháng 11 năm 2020.

 

Adobe, logo Adobe, Acrobat, Adobe Document Cloud, logo Adobe PDF, Document Cloud và Reader là nhãn hiệu thương mại hoặc nhãn hiệu thương mại đã đăng ký của Adobe tại Hoa Kỳ và/hoặc các quốc gia khác. Tất cả các nhãn hiệu thương mại khác là tài sản của chủ sở hữu tương ứng.

 

 

© 2020 Adobe. Mọi quyền được bảo lưu.