ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์กำลังพลิกโฉมเวิร์กโฟลว์ดิจิทัลสำหรับธนาคาร

กรอกแบบฟอร์มเพื่อรับเอกสารประกอบ

อ่านเอกสารประกอบชื่อ Building Better Digital Document Workflows in Banking to thrive in a Disrupted Environment

 

ธนาคารกำลังมอบการบริการและประสบการณ์ที่ดีขึ้นให้กับบุคลากรที่ทำงานทางไกลท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน แล้วทำได้อย่างไร
โดยการเปลี่ยนแปลงเวิร์กโฟลว์ดิจิทัลด้วยเครื่องมืออย่างลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์

 

สิ่งที่คุณจะได้ค้นพบในการศึกษาโดย American Banker ที่มอบหมายโดย Adobe คือ:

 

  • สภาพในปัจจุบันของเวิร์กโฟลว์ดิจิทัลและผลกระทบ
    ที่มีต่ออุตสาหกรรมการเงิน
 
  • ชัยชนะและความท้าทายสำหรับธนาคารที่ต้องการเร่ง
    การนำเวิร์กโฟลว์ดิจิทัลไปใช้
 
  • ตัวบ่งชี้หลักของความสำเร็จทางดิจิทัลพร้อมกับ
    บทบาทของลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ที่เพิ่มมากขึ้นในกระบวนการตัดสินใจซื้อของลูกค้าที่มากขึ้น
ตัวอย่าง

"Building Better Digital Document Workflows in Banking to thrive in a Disrupted Environment" การศึกษาที่ดำเนินการโดย American Banker ในนามของ Adobe ในเดือน พฤศจิกายน 2020

 

Adobe โลโก้ Adobe Acrobat, Adobe Document Cloud โลโก้ Adobe PDF Document Cloud และ Reader เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนหรือเครื่องหมายการค้าของ Adobe ในสหรัฐอเมริกา และ/หรือประเทศอื่นๆ เครื่องหมายการค้าอื่นๆ ทั้งหมดเป็นทรัพย์สินของเจ้าของเครื่องหมายการค้านั้นๆ

 

 

© 2020 Adobe. All rights reserved.