Nire-reimagine ng mga e-signature ang mga digital workflow para sa mga bangko.

Sagutan ang form na ito para makuha ang white paper.

Basahin ang white paper na Building Better Digital Document Workflows in Banking to Thrive in a Disrupted Environment.

 

Naghahatid ng mas magagandang serbisyo ang mga bangko para sa mga customer at mas magagandang experience para sa mga remote na workforce sa gitna ng tuloy-tuloy na pagkaantala. Paano?
Sa pamamagitan ng pagbabago ng mga digital workflow nila gamit ang mga tool tulad ng mga e-signature.

 

Sa pag-aaral na ito ng American Banker, na kinomisyon ng Adobe, matutuklasan mo:

 

  • Ang kasalukuyang status ng pagpapatupad ng mga digital workflow at ang epekto
    ng mga ito sa industriya ng mga pinansyal na serbisyo
 
  • Ang mga pakinabang at hamon para sa mga bangkong umaasang pabilisin ang
    pagpapatupad ng digital workflow nila
 
  • Ang mga pangunahing indicator ng digital success, pati ang lumalaking
    tungkulin na ginagampanan ng mga e-signature sa pinahusay na customer journey
demo

"Building Better Digital Document Workflows in Banking to thrive in a Disrupted Environment," isang kinomisyong pag-aaral na isinagawa ng American Banker sa ngalan ng Adobe, Nobyembre 2020.

 

Ang Adobe, logo ng Adobe, Acrobat, Adobe Document Cloud, ang logo ng Adobe PDF, Document Cloud, at Reader ay mga nakarehistrong trademark o trademark ng Adobe sa United States at/o iba pang bansa. Ang lahat ng iba pang trademark ay pag-aari ng kanya-kanyang may-ari ng mga ito.

 

 

© 2020 Adobe. Nakalaan ang lahat ng karapatan.