ההתאמה הטובה ביותר

Photoshop
Lightroom
Photoshop Express

מכשירים נתמכים

למחשבים שולחניים
לאינטרנט
למחשבים שולחניים
למכשירים ניידים
לאינטרנט
למכשירים ניידים

עריכה בסיסית של תמונות

  חתכו, סובבו וישרו

  התאימו את התאורה והצבע

  להסיר אובייקטים לא רצויים

עריכה וארגון מתקדמים
של תמונות

  ערכו תמונות בפורמט RAW

 צרו התאמות תאורה ותיקוני צבע
מתקדמים

 

  השתמשו ביכולות ליטוש מתקדמות

 

 

  הסירו אובייקטים לא רצויים בצורה מדויקת ומוקפדת
ברמת הפיקסלים

 

 

  שמרו קביעות מוגדרות מראש והחילו אותן על מספר תמונות
במקביל

 

 

  אחסנו וארגנו את ספריית התמונות המלאה שלכם

 

 

עיצוב יצירתי

  חתכו והסירו אובייקטים ובצעו בחירות

 

  שלבו מספר תמונות בפרויקט יצירתי חדש

 

  ציירו וצבעו

 

 

מהפכים
בלחיצה אחת

  הוסיפו מדבקות, גבולות ומלל

 

 

  צרו קולאז'ים באופן מיידי

 

 

  החילו אפקטים ושכבות יצירתיים שעוצבו מראש