Phù hợp nhất

Photoshop
Lightroom
Photoshop Express

THIẾT BỊ ĐƯỢC HỖ TRỢ

máy tính
web
máy tính
thiết bị di động
web
thiết bị di động

CHỈNH SỬA ẢNH CƠ BẢN

  Cắt, xoay và nắn thẳng

  Điều chỉnh ánh sáng và màu sắc

  Loại bỏ các đối tượng không mong muốn

CHỈNH SỬA
VÀ SẮP XẾP ẢNH NÂNG CAO

  Chỉnh sửa hình ảnh THÔ 

 Thực hiện các hiệu chỉnh màu sắc và điều chỉnh ánh sáng
nâng cao 

 

  Sử dụng khả năng chỉnh sửa nâng cao  

 

 

  Loại bỏ các đối tượng không mong muốn với độ chính xác và chi tiết
  đến từng pixel 

 

 

  Lưu và áp dụng các tùy chọn thiết lập sẵn cho nhiều ảnh
  cùng lúc 

 

 

  Lưu trữ và sắp xếp thư viện ảnh đầy đủ của bạn

 

 

THIẾT KẾ SÁNG TẠO

  Cắt các đối tượng và lựa chọn

 

  Kết hợp các hình ảnh thành một dự án sáng tạo mới

 

  Vẽ và tô

 

 

CHUYỂN ĐỔI
MỘT CHẠM

  Áp dụng nhãn dán, đường viền và văn bản

 

 

  Tạo ảnh cắt dán tức thì

 

 

  Áp dụng các hiệu ứng hoặc lớp phủ sáng tạo được tạo sẵn