Stemmer best

Photoshop
Lightroom
Photoshop Express

STØTTEDE ENHETER

datamaskin
web
datamaskin
mobil
web
mobil

GRUNNLEGGENDE FOTOREDIGERING

  Beskjær, roter og rett opp

  Juster lys og farge

  Fjern uønskede objekter


AVANSERT BILDEREDIGERING OG -ORGANISERING

  Rediger råbilder 

 Utfør avanserte fargekorrigeringer og
lysjusteringer

 

  Bruk avanserte retusjeringsfunksjoner  

 

 

  Fjern uønskede objekter med
redigering på pikselnivå

 

 

  Lagre forhåndsinnstillinger og bruk dem på flere bilder
samtidig

 

 

  Lagre og organiser hele bildebiblioteket

 

 

KREATIV DESIGN

  Klipp ut objekter og lag markeringer

 

  Slå sammen bilder til et nytt designprosjekt

 

  Tegn og mal

 

 

OMFORMINGER
MED ETT TRYKK

  Bruk klistremerker, rammer og tekst

 

 

  Opprett kollasjer umiddelbart

 

 

  Bruk forhåndslagde designeffekter eller overlegg