ATLAIŽU PIEDĀVĀJUMU ATRUNA (Adobe tiešā pārdošana)

*Piedāvājums ir spēkā no 2019. gada 22. februāra un beidzas 2019. gada 31. maijā. Piedāvājums pieejams visās valstīs tikai (i) Komerciāliem Adobe Spark ar Premium funkcijām komandām, vienas lietotnes abonentiem caur Adobe.com vai piezvanot tieši Adobe un (ii) Valsts iestāžu Adobe Spark ar Premium funkcijām komandām, vienas lietotnes abonentiem, kas iegūti caur VIP tiešo programmu. Jauni vai esoši Creative Cloud komandām klienti var saņemt 50% atlaidi jauna Adobe Spark komandām, vienas lietotnes gada, 12 mēnešu abonementa licences standarta pirkuma vērtībai caur Adobe veikalu vai zvanot tieši Adobe. Adobe Spark ar Premium funkcijām komandām abonementam piemērotā atlaide tiek proporcionāli piešķirta no klienta nākamās gadadienas datuma un var būt derīga līdz pat 12 mēnešus. Saistības no pirkuma izdarīšanas datuma līdz nākamās gadadienas datumam ir obligātas. Papildu Adobe Spark ar Premium funkcijām komandām licencēm, kas iegādātas pirmā proporcionālā gada laikā, tiks piešķirta tāda pati atlaide. Piedāvājums nav paredzēts VIP pagarinātā termiņa plāniem. Licencēm, kas iegādātas šī atlaižu piedāvājuma ietvaros, nav piemērojamas papildu atlaides. Piedāvājuma termiņa beigās vai jūsu nākamajā Adobe Spark ar Premium funkcijām komandām, vienas lietotnes abonementa gadadienas datumā jums automātiski tiks piemērota tobrīd aktuālā standarta gada abonementa maksa, ja vien jūs neizvēlaties mainīt vai atcelt savu abonementu. Piedāvājums nav pieejams Izglītības iestādēm vai Individuāliem klientiem. Standarta gada maksa par Adobe Spark ar Premium funkcijām komandām ir €19,99 /mēnesī par licenci (plus piemērojamie nodokļi/PVN/preču un pakalpojumu nodoklis), maksājot ik mēnesi, vai €239,88 /gadā par licenci (plus piemērojamie nodokļi/PVN/preču un pakalpojumu nodoklis) ar priekšapmaksu.

Vispārīgie nosacījumi:Šo piedāvājumu drīkst izmantot tikai personas, kas sasniegušas 18 gadu vecumu. Šo piedāvājumu nedrīkst izmantot personas, uz kurām attiecas ASV vai vietējie embargo vai eksporta ierobežojumi. Neparedzētu apstākļu dēļ piedāvājums un cenas var mainīties bez paziņojuma. Piedāvājumu nedrīkst piešķirt, mainīt, pārdot, pārvietot, apvienot, izņemt naudā vai apmainīt pret citām precēm vai pakalpojumiem, ja šeit nav skaidri norādīts pretēji. Piedāvājuma pieejamība ir atkarīga no saņēmēja atrašanās vietas. Var būt piemērojami papildu noteikumi un nosacījumi. NOSACĪJUMI NAV SPĒKĀ GADĪJUMĀ, JA TIE IR PRETRUNĀ AR TIESĪBU AKTIEM VAI TIESĪBU AKTI IEROBEŽO TO PIEMĒROŠANU.