Terma dan Syarat


Koleksi Substance 3D untuk Individu — datang dengan 50 aset sebulan untuk pilihan M2M dan PUF

Tawaran tersedia kepada pelanggan kali pertama pelan Koleksi Adobe Substance 3D untuk individu dan terhad kepada pelanggan yang membeli terus dari Adobe.com atau dengan menghubungi Pusat Panggilan Adobe serantau. Beli pelan Koleksi Adobe Substance 3D untuk individu dengan 50 aset sebulan untuk RM2,073.36/tahun atau RM188.68/bulan (kadar semasa ialah RM2,594.88/tahun atau RM235.32/bulan), termasuk cukai/GST/VAT yang dikenalan (harga tertakluk kepada perubahan). Terhad: satu bagi setiap pelanggan. Pada penghujung tempoh tawaran anda, keahlian anda akan diperbaharui secara automatik setiap tahun untuk pelan pembayaran pendahuluan dan setiap bulan untuk pelan bulan ke bulan, dan kaedah pembayaran anda akan dicaj pada kadar semasa setiap tahun atau setiap bulan bergantung pada pelan yang anda langgan, kecuali anda memilih untuk mengubah atau membatalkan keahlian anda. Anda boleh membatalkan langganan anda pada bila-bila masa melalui halaman Adobe Account anda atau dengan menghubungi Sokongan Pelanggan Tawaran tidak tersedia kepada pelanggan pelesenan OEM atau volum.

Terma Am: Sah hanya untuk orang yang layak berumur 18 tahun ke atas. Penduduk atau orang di negara atau negara yang dikenakan sekatan tertakluk kepada sekatan eksport AS atau tempatan tidak layak. Tawaran dan harga tertakluk kepada perubahan tanpa notis disebabkan keadaan yang tidak dijangka. Tawaran tidak boleh diperuntukkan, ditukar, dijual, dipindahkan, digabungkan atau ditebus untuk wang tunai atau barangan dan perkhidmatan lain yang tidak dinyatakan dengan jelas di sini seperti yang disertakan. Tertakluk kepada;. ketersediaan tempat penerima tinggal.

 

Koleksi Substance 3D untuk pasukan — datang dengan 100 aset sebulan untuk pilihan ABM dan PUF

Tawaran tersedia kepada pelanggan kali pertama pelan Koleksi Adobe Substance 3D untuk pasukan dan terhad kepada pelanggan yang membeli terus dari Adobe.com atau dengan menghubungi Pusat Panggilan Adobe serantau. Beli pelan Koleksi Adobe Substance 3D untuk pasukan dengan 100 aset sebulan untuk RM4,795.44/tahun atau RM399.62. Pada penghujung tempoh tawaran anda, keahlian anda akan diperbaharui secara automatik setiap tahun dan kaedah pembayaran anda akan dicaj pada kadar semasa setiap tahun atau setiap bulan bergantung pada pelan, kecuali anda memilih untuk mengubah atau membatalkan keahlian anda. Anda boleh membatalkan langganan anda pada bila-bila masa melalui halaman Adobe Account anda atau dengan menghubungi Sokongan Pelanggan. Tawaran tidak tersedia kepada pelanggan pelesenan OEM atau volum.

Terma Am: Sah hanya untuk orang yang layak berumur 18 tahun ke atas. Penduduk atau orang di negara atau negara yang dikenakan sekatan tertakluk kepada sekatan eksport AS atau tempatan tidak layak. Tawaran dan harga tertakluk kepada perubahan tanpa notis disebabkan keadaan yang tidak dijangka. Tawaran tidak boleh diperuntukkan, ditukar, dijual, dipindahkan, digabungkan atau ditebus untuk wang tunai atau barangan dan perkhidmatan lain yang tidak dinyatakan dengan jelas di sini seperti yang disertakan. Tertakluk kepada ketersediaan tempat penerima tinggal.