Logo Adobe

Điều khoản và điều kiện


Substance 3D Collection cho cá nhân – đi kèm với 50 nội dung mỗi tháng cho cả lựa chọn M2M và PUF

Ưu đãi bắt đầu từ ngày 7 tháng 2 năm 2023 và hết hạn vào ngày 20 tháng 2 năm 2023. Ưu đãi áp dụng cho khách hàng đăng ký gói Adobe Substance 3D Collection dành cho Cá nhân lần đầu đủ điều kiện. Mua gói Adobe Substance 3D Collection dành cho Cá nhân với giá     /    , cho năm đầu tiên. Khi kết thúc thời hạn ưu đãi, gói đăng ký sẽ được tự động gia hạn theo giá tiêu chuẩn của gói đăng ký, hiện có mức giá     /    , trừ khi bạn chọn thay đổi hoặc hủy gói đăng ký. Cần có cam kết 12 tháng đối với gói đăng ký hàng năm. Bạn có thể hủy thông qua tài khoản Adobe hoặc Bộ phận hỗ trợ khách hàng.

Mức giá này chỉ áp dụng cho gói thành viên mua lần đầu tiên và chỉ dành cho khách hàng đủ điều kiện từ 18 tuổi trở lên, mua trực tiếp từ Adobe hoặc bằng cách gọi đến Bộ phận bán hàng của Adobe. Ưu đãi này không áp dụng cho khách hàng OEM, thương mại hoặc cấp phép số lượng lớn. Ưu đãi này chỉ áp dụng cho một (1) lượt mua một (1) gói Adobe Substance 3D Collection dành cho Cá nhân cho mỗi khách hàng đủ điều kiện. Không được chuyển nhượng, trao đổi, bán, chuyển giao, kết hợp hoặc quy đổi chiết khấu hoặc ưu đãi thành tiền mặt hoặc các hàng hóa và dịch vụ khác. Ưu đãi này có thể thay đổi mà không cần báo trước. Không có hiệu lực ở nơi bị cấm, đánh thuế hoặc hạn chế theo pháp luật.