Điều khoản và điều kiện


Substance 3D Collection cho cá nhân – đi kèm với 50 nội dung mỗi tháng cho cả lựa chọn M2M và PUF

Ưu đãi dành cho những người lần đầu đăng ký gói Adobe Substance 3D Collection dành cho cá nhân và chỉ dành cho những khách hàng mua trực tiếp từ Adobe.com hoặc bằng cách gọi đến Tổng đài Adobe tại khu vực. Mua gói Adobe Substance 3D Collection cho cá nhân với 50 nội dung mỗi tháng, chỉ với US$439.88/năm hoặc US$39.99/tháng (giá hiện tại là US$549.88/năm hoặc US$49.99/tháng), cộng với thuế/GST/VAT hiện hành (giá có thể thay đổi). Giới hạn: một gói đăng ký trên mỗi khách hàng.  Khi kết thúc thời hạn ưu đãi, gói thành viên sẽ tự động gia hạn hàng năm đối với các gói trả trước và hàng tháng đối với các gói hàng tháng và mức giá hiện tại hàng năm hoặc hàng tháng sẽ được tính vào phương thức thanh toán của bạn tùy thuộc vào gói mà bạn đã đăng ký, trừ khi bạn chọn thay đổi hoặc hủy bỏ gói thành viên của mình. Bạn có thể hủy gói đăng ký bất cứ lúc nào thông qua trang tài khoản Adobe hoặc bằng cách liên hệ với Bộ phận hỗ trợ khách hàng Ưu đãi không áp dụng cho khách hàng OEM hoặc khách hàng cấp phép số lượng lớn.

Điều khoản chung: Chỉ có hiệu lực với người đủ điều kiện và từ 18 tuổi trở lên. Cư dân hoặc người ở quốc gia bị cấm vận hoặc quốc gia bị hạn chế xuất khẩu theo quy định của Hoa Kỳ hoặc địa phương sẽ không đủ điều kiện. Ưu đãi và giá có thể thay đổi mà không cần thông báo do những trường hợp không thể lường trước. Không được chuyển nhượng, trao đổi, bán, chuyển giao, kết hợp hoặc quy đổi ưu đãi thành tiền mặt hoặc các hàng hóa và dịch vụ khác mà ở đây không được nêu rõ ràng là được phép. Tùy thuộc vào phạm vi cung cấp ở nơi người nhận cư trú.

 

Substance 3D Collection cho nhóm – đi kèm 100 nội dung mỗi tháng cho cả lựa chọn ABM và PUF

Ưu đãi dành cho những người lần đầu đăng ký gói Adobe Substance 3D Collection dành cho nhóm và chỉ dành cho những khách hàng mua trực tiếp từ Adobe.com hoặc bằng cách gọi đến Tổng đài Adobe tại khu vực. Mua gói Adobe Substance 3D Collection cho nhóm kèm theo 100 nội dung mỗi tháng với US$959.88/năm hoặc US$79.99. Khi kết thúc thời hạn ưu đãi, gói thành viên sẽ tự động gia hạn hàng năm và mức giá hiện tại hàng năm hoặc hàng tháng sẽ được tính vào phương thức thanh toán của bạn tùy thuộc vào gói đăng ký, trừ khi bạn chọn thay đổi hoặc hủy bỏ gói thành viên của mình. Bạn có thể hủy gói đăng ký bất cứ lúc nào qua trang tài khoản Adobe hoặc bằng cách liên hệ với Bộ phận hỗ trợ khách hàng. Ưu đãi không dành cho khách hàng OEM hoặc khách hàng cấp phép số lượng lớn.

Điều khoản chung: Chỉ có hiệu lực với người đủ điều kiện và từ 18 tuổi trở lên. Cư dân hoặc người ở quốc gia bị cấm vận hoặc quốc gia bị hạn chế xuất khẩu theo quy định của Hoa Kỳ hoặc địa phương sẽ không đủ điều kiện. Ưu đãi và giá có thể thay đổi mà không cần thông báo do những trường hợp không thể lường trước. Không được chuyển nhượng, trao đổi, bán, chuyển giao, kết hợp hoặc quy đổi ưu đãi thành tiền mặt hoặc các hàng hóa và dịch vụ khác mà ở đây không được nêu rõ ràng là được phép. Tùy thuộc vào phạm vi cung cấp ở nơi người nhận cư trú.