Mga Tuntunin at Kundisyon


Substance 3D Collection para sa mga indibidwal — may kasamang 50 asset kada buwan para sa opsyong M2M at PUF

Available ang offer sa mga first-time na subscriber sa Adobe Substance 3D Collection plan para sa mga indibidwal at limitado sa mga customer na direktang bumibili mula sa Adobe.com o sa pamamagitan ng pagtawag sa Adobe Call Center. Bumili ng Adobe Substance 3D Collection plan para sa mga indibidwal na may 50 asset kada buwan sa halagang o (ang kasalukuyang singil ay o ), kasama ang mga naaangkop na buwis/GST/VAT (pwedeng magbago ang mga presyo). Limitasyon: isa kada customer.  Sa katapusan ng termino ng offer mo, awtomatikong mare-renew ang membership mo taon-taon para sa mga agarang binabayarang plan at buwan-buwan para sa mga buwanang plan, at sisingilin sa paraan mo ng pagbabayad ang singil noong kinuha mo iyon taon-taon o buwan-buwan depende sa plan kung saan ka naka-subscribe, maliban kung pipiliin mong baguhin o kanselahin ang membership mo. Pwede mong kanselahin ang subscription mo anumang oras sa pamamagitan ng page ng Adobe account mo sa pamamagitan ng pakikipag-ugnayan sa Suporta sa Customer Hindi available ang offer sa mga customer ng OEM o volume licensing.

Mga Pangkalahatang Tuntunin: Valid lang para sa mga kwalipikadong taong 18 taong gulang pataas. Hindi kwalipikado ang mga residente o taong nasa mga na-embargo na bansa o bansang nasa ilalim ng mga paghihigpit sa pag-export ng US o lokal na pamahalaan. Pwedeng magbago ang offer at mga presyo nang walang abiso dulot ng mga hindi inaasahang pangyayari. Ang offer ay hindi pwedeng italaga, ipagpalit, ibenta, ilipat, isama, o i-redeem kapalit ng pera o iba pang produkto at serbisyong hindi tuwirang isinasaad dito na kasama. Nakadepende sa pagiging available sa kung saan nakatira ang tatanggap.

 

Substance 3D Collection para sa mga team — may kasamang 100 asset kada buwan para sa opsyong ABM at PUF

Available ang offer sa mga first-time na subscriber sa Adobe Substance 3D Collection plan para sa mga team at limitado sa mga customer na direktang bumibili mula sa Adobe.com o sa pamamagitan ng pagtawag sa Adobe Call Center. Bumili ng Adobe Substance 3D Collection plan para sa mga team na may 100 asset kada buwan sa halagang o .   Sa katapusan ng termino ng offer mo, awtomatikong mare-renew ang membership mo taon-taon, at sisingilin sa paraan mo ng pagbabayad ang singil noong kinuha mo iyon taon-taon o buwan-buwan depende sa plan, maliban kung pipiliin mong baguhin o kanselahin ang membership mo.  Pwede mong kanselahin ang subscription mo anumang oras sa pamamagitan ng page ng Adobe account mo sa pamamagitan ng pakikipag-ugnayan sa Suporta sa Customer. Hindi available ang offer sa mga customer ng OEM o volume licensing.

Mga Pangkalahatang Tuntunin: Valid lang para sa mga kwalipikadong taong 18 taong gulang pataas. Hindi kwalipikado ang mga residente o taong nasa mga na-embargo na bansa o bansang nasa ilalim ng mga paghihigpit sa pag-export ng US o lokal na pamahalaan. Pwedeng magbago ang offer at mga presyo nang walang abiso dulot ng mga hindi inaasahang pangyayari. Ang offer ay hindi pwedeng italaga, ipagpalit, ibenta, ilipat, isama, o i-redeem kapalit ng pera o iba pang produkto at serbisyong hindi tuwirang isinasaad dito na kasama. Nakadepende sa pagiging available sa kung saan nakatira ang tatanggap.