โลโก้ Adobe

ข้อกำหนดและเงื่อนไข


คอลเลกชัน Substance 3D สำหรับบุคคลมาพร้อมกับแอสเซท 50 รายการต่อเดือนสำหรับทั้งตัวเลือก M2M และ PUF

ข้อเสนอเริ่มต้นในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2023 และสิ้นสุดในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2023 ข้อเสนอนี้มีให้เฉพาะผู้ที่มีสิทธิ์ซึ่งสมัครใช้งานแผนคอลเลกชัน Adobe Substance 3D สำหรับบุคคลเป็นครั้งแรก ซื้อแผนคอลเลกชัน Adobe Substance 3D สำหรับบุคคลในราคา    /    สำหรับปีแรก เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาข้อเสนอ เราจะต่ออายุการสมัครใช้งานของคุณแล้วเรียกเก็บเงินตามอัตราราคาการสมัครใช้งานมาตรฐานโดยอัตโนมัติ ซึ่งปัจจุบันอยู่ที่    /    เว้นแต่คุณเลือกที่จะเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกการสมัครใช้งาน โดยต้องทำสัญญาผูกมัด 12 เดือนสำหรับการสมัครใช้งานรายปี คุณสามารถทำการยกเลิกได้ผ่านบัญชี Adobe หรือฝ่ายสนับสนุนลูกค้า

ราคานี้มีให้สำหรับการเป็นสมาชิกครั้งแรกเท่านั้นและจำกัดเฉพาะผู้มีสิทธิ์ที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป ซึ่งซื้อโดยตรงจาก Adobe หรือโทรติดต่อฝ่ายขายของ Adobe ราคาข้อเสนอนี้ไม่รวมลูกค้า OEM, เชิงพาณิชย์ หรือแบบซื้อสิทธิ์การใช้งานจำนวนมาก ข้อเสนอนี้จำกัดให้ลูกค้าที่มีสิทธิ์แต่ละรายสามารถซื้อแผนคอลเลกชัน Adobe Substance 3D สำหรับบุคคลได้เพียงแค่หนึ่ง (1) รายการและหนึ่ง (1) ครั้งเท่านั้น ไม่สามารถมอบหมาย แลกเปลี่ยน ขาย โอน หรือรวมข้อเสนอเข้ากับส่วนลดหรือข้อเสนออื่นใด หรือแลกเป็นเงินสดหรือสินค้าและบริการอื่นๆ ได้ ข้อเสนออาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ถือเป็นโมฆะหากมีข้อห้าม ถูกเก็บภาษี หรือข้อจำกัดตามกฎหมาย