ข้อกำหนดและเงื่อนไข


คอลเลกชัน Substance 3D สำหรับบุคคล — มาพร้อมกับแอสเซท 50 รายการต่อเดือนสำหรับทั้งตัวเลือก M2M และ PUF

ข้อเสนอนี้มีให้สำหรับผู้ที่สมัครใช้งานครั้งแรกของแผนคอลเลกชัน Adobe Substance 3D สำหรับบุคคลและจำกัดเฉพาะลูกค้าที่ซื้อโดยตรงจาก Adobe.com หรือโทรหา Adobe Call Center ในภูมิภาค ซื้อแผนคอลเลกชัน Adobe Substance 3D สำหรับบุคคลพร้อมแอสเซท 50 รายการต่อเดือนในราคา ฿16,769.04/ปี รวม VAT หรือ ฿1,524.75/เดือน รวม VAT (อัตราปัจจุบันคือ ฿20,967.72/ปี รวม VAT หรือ ฿1,906.74/เดือน รวม VAT) (ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลง) จำกัด: หนึ่งการสมัครใช้งานคนต่อลูกค้าหนึ่งรายเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาข้อเสนอ การเป็นสมาชิกของคุณจะต่ออายุโดยอัตโนมัติทุกปีสำหรับแผนชำระล่วงหน้าและแผนรายเดือนสำหรับเดือนต่อเดือน และวิธีการชำระเงินของคุณจะถูกเรียกเก็บตามอัตราปัจจุบันในขณะนั้นเป็นรายปีหรือรายเดือนขึ้นอยู่กับแผนที่คุณสมัครใช้งาน เว้นแต่คุณเลือกที่จะเปลี่ยนหรือยกเลิกการเป็นสมาชิก คุณสามารถยกเลิกการสมัครใช้งานได้ตลอดเวลาผ่านทางหน้าบัญชี Adobe ของคุณหรือติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า ข้อเสนอไม่สามารถใช้ได้กับลูกค้า OEM หรือซื้อแบบจำนวนมาก

เงื่อนไขทั่วไป: ใช้ได้เฉพาะผู้มีสิทธิ์ที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป ผู้พักอาศัยหรือบุคคลที่มีรายชื่ออยู่ในประเทศที่ถูกสั่งห้ามทำการค้าขายกับประเทศอื่น หรือประเทศที่อยู่ภายใต้ข้อจำกัดการส่งออกในสหรัฐอเมริกาหรือในท้องถิ่นไม่มีสิทธิ์ได้รับข้อเสนอนี้ ข้อเสนอและราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบเนื่องจากสถานการณ์ที่ไม่คาดคิด ห้ามมิให้มีการมอบหมาย แลกเปลี่ยน ขาย โอน รวม หรือแลกเป็นเงินสดหรือสินค้าและบริการอื่นๆ ใดก็ตามที่ไม่ได้ระบุไว้อย่างชัดเจนในที่นี้ตามที่แจ้งไว้ ขึ้นอยู่กับความพร้อมให้บริการที่ผู้รับอาศัยอยู่

 

คอลเลกชัน Substance 3D สำหรับทีม — มาพร้อมกับแอสเซท 100 รายการต่อเดือนสำหรับทั้งตัวเลือก ABM และ PUF

ข้อเสนอนี้มีให้สำหรับผู้ที่สมัครใช้งานครั้งแรกของแผนคอลเลกชัน Adobe Substance 3D สำหรับบุคคลและจำกัดเฉพาะลูกค้าที่ซื้อโดยตรงจาก Adobe.com หรือโทรหา Adobe Call Center ในภูมิภาค ซื้อแผนคอลเลกชัน Adobe Substance 3D สำหรับทีมพร้อมแอสเซท 100 รายการต่อเดือนในราคา ฿39,162.00/ปี รวม VAT หรือ ฿3,263.50/เดือน รวม VAT (ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลง) จำกัด: หนึ่งแผนต่อลูกค้าหนึ่งราย ต้องมีข้อผูกมัด 12 เดือน เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาข้อเสนอ การเป็นสมาชิกของคุณจะต่ออายุโดยอัตโนมัติทุกปีและวิธีการชำระเงินของคุณจะถูกเรียกเก็บตามอัตราปัจจุบันในขณะนั้นเป็นรายปีหรือรายเดือนขึ้นอยู่กับแผน เว้นแต่คุณเลือกที่จะเปลี่ยนหรือยกเลิกการเป็นสมาชิก คุณสามารถยกเลิกการสมัครใช้งานได้ตลอดเวลาผ่านทางหน้าบัญชี Adobe ของคุณหรือติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า ข้อเสนอไม่สามารถใช้ได้กับลูกค้า OEM หรือซื้อแบบจำนวนมาก

เงื่อนไขทั่วไป: ใช้ได้เฉพาะผู้มีสิทธิ์ที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป ผู้พักอาศัยหรือบุคคลที่มีรายชื่ออยู่ในประเทศที่ถูกสั่งห้ามทำการค้าขายกับประเทศอื่น หรือประเทศที่อยู่ภายใต้ข้อจำกัดการส่งออกในสหรัฐอเมริกาหรือในท้องถิ่นไม่มีสิทธิ์ได้รับข้อเสนอนี้ ข้อเสนอและราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบเนื่องจากสถานการณ์ที่ไม่คาดคิด ห้ามมิให้มีการมอบหมาย แลกเปลี่ยน ขาย โอน รวม หรือแลกเป็นเงินสดหรือสินค้าและบริการอื่นๆ ใดก็ตามที่ไม่ได้ระบุไว้อย่างชัดเจนในที่นี้ตามที่แจ้งไว้ ขึ้นอยู่กับความพร้อมให้บริการที่ผู้รับอาศัยอยู่