โลโก้ Adobe

ข้อกำหนดและเงื่อนไข


ข้อเสนอ Substance 3D สำหรับบุคคล

ข้อเสนอเริ่มต้นในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2566 และสิ้นสุดในวันที่ 3 ธันวาคม 2566 ข้อเสนอนี้มีให้สำหรับผู้ที่สมัครใช้งานแผนคอลเลกชัน Adobe Substance 3D สำหรับบุคคลแบบรายเดือนเป็นครั้งแรก และจำกัดเฉพาะลูกค้าที่ซื้อโดยตรงจาก Adobe หรือติดต่อฝ่ายสนับสนุนลูกค้าเท่านั้น ซื้อแผนคอลเลกชัน Adobe Substance 3D สำหรับบุคคลแบบรายเดือน พร้อมแอสเซท 50 รายการต่อเดือน ทั้งยังรับส่วนลด 50% จากราคามาตรฐานในราคา   (รวม VAT) ในหกเดือนแรกของการสมัครใช้งาน เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาหกเดือนแรก การสมัครใช้งานของคุณจะต่ออายุเป็นรายเดือนโดยอัตโนมัติ และระบบจะเรียกเก็บเงินจากวิธีการชำระเงินตามราคาปัจจุบันในขณะนั้น ซึ่งปัจจุบันอยู่ที่   (รวม VAT) (ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลง) เว้นแต่คุณเลือกที่จะเปลี่ยนหรือยกเลิกการสมัครใช้งานของคุณ ราคานี้จำกัดเฉพาะการซื้อการสมัครใช้งานหนึ่งรายการต่อลูกค้าหนึ่งราย คุณสามารถทำการยกเลิกได้ทุกเมื่อผ่านบัญชี Adobe หรือติดต่อฝ่ายสนับสนุนลูกค้าข้อเสนอนี้ไม่รวมลูกค้าในภาคการศึกษา, OEM หรือลูกค้าที่ต้องการสิทธิ์การใช้งานจำนวนมาก

เงื่อนไขทั่วไป: ใช้ได้เฉพาะผู้มีสิทธิ์ที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป ผู้พักอาศัยหรือบุคคลที่มีรายชื่ออยู่ในประเทศที่ถูกสั่งห้ามทำการค้าขายกับประเทศอื่น หรือประเทศที่อยู่ภายใต้ข้อจำกัดการส่งออกในสหรัฐอเมริกาหรือในท้องถิ่นไม่มีสิทธิ์ได้รับข้อเสนอนี้ ข้อเสนอและราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบเนื่องจากสถานการณ์ที่ไม่คาดคิด ห้ามมิให้มีการมอบหมาย แลกเปลี่ยน ขาย โอน รวม หรือแลกเป็นเงินสดหรือสินค้าและบริการอื่นๆ ใดก็ตามที่ไม่ได้ระบุไว้อย่างชัดเจนในที่นี้ตามที่แจ้งไว้ ขึ้นอยู่กับความพร้อมให้บริการในตำแหน่งที่ตั้งที่ผู้รับอาศัยอยู่ อาจมีการใช้ข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติม ถือเป็นโมฆะหากมีข้อห้ามหรือข้อจำกัดตามกฎหมาย