Få fart på forretningene med Acrobat-løsninger.

Adobe tilbyr den bransjeledende plattformen for dokumentproduktivitet. Digitaliser og effektiviser måten du arbeider på, gjør forretninger og kommuniser med ansatte og kunder.

Alt du trenger til dokumenter og e-signaturer.

Adobes løsninger for PDF-filer av høy kvalitet og e-signering dekker alle dine behov for dokumentproduktivitet. Få innebygde sikkerhetsverktøy og tilgang til API-er og integreringer, slik at du kan skalere i takt med at virksomheten vokser.

Nyvinninger for fremtidens arbeid.

Blant de nyskapende løsningene finner du Liquid Mode for enklere PDF-lesing på mobilenheter, Microsoft 365-integreringer, uovertruffen tilgjengelighet og AI-drevne funksjoner som skaper mer problemfrie dokumentopplevelser for kundene og de ansatte.

De strengeste standardene for sikkerhet og kravoverholdelse.

Gi alle mulighet til å samarbeide produktivt med funksjoner som blant annet effektiviserer gjennomganger og godkjenninger og bidrar til å sikre enhetlige varemerkeopplevelser.

Utforsk fordeler for alle i organisasjonen.

Frigjør tid til mer lønnsomt arbeid.

Digitaliser og automatiser papirbaserte prosesser, slik at selgerne kan fokusere mer på å utvikle prosessene og inngå avtaler.

Få fart på salgssyklusen.

Kombiner standardiserte og tilpassede komponenter og vilkår på en rask måte, slik at du kan opprette formålstjenlige og tilpassede forslag og kontrakter. Del for gjennomgang og godkjenning i én enkelt PDF-fil som er optimalisert for visning og signering på alle typer enheter.

Gjør ting enkelt for kundene.

Opprett webskjemaer med signeringsmulighet og tilby selvbetjent bestilling og innføring. Samle inn betalinger på nettet med en Braintree-konto (der det er tilgjengelig).

Ansett og gi innføring raskere.

Samarbeid om og sikre godkjenninger av ansettelsesbeslutninger og tilbudsbrev. Effektiviser innføringen ved å samle informasjon i elektroniske skjemaer, distribuere digitale velkomstpakker og håndbøker og be om e-signering av policydokumenter og kontrakter.

Effektiviser personalprosessene for de ansatte.

Opprett, rediger, slå sammen og organiser HR-dokumenter raskt, effektiviser forespørsler om og godkjenninger av ansatte og opprett og beskytt digitale gjennomganger av ansatte.

Beskytt sensitive dokumenter og data.

Beskytt informasjonen med innebygde PDF-funksjoner, blant annet passord, kryptering, sandkasseteknologi og utelating. Få kryptert sikkerhet i bedriftsklasse med løpende overvåking og oppdateringer. 

Effektiviser dokumentarbeidsflyten og kravoverholdelsen.

Opprett et bibliotek med signerbare maler som har godkjent språk og overholder bedriftspolicyer og lovfestede krav. Opprett også selvbetjente webskjemaer, slik at ansatte kan be om juridiske dokumenter. 

Beskytt kundedata og sikre kravoverholdelse. 

Dra nytte av automatiserte revisjonsspor og innebygde sertifiseringer for kravoverholdelse, blant annet SOC 2 Type 2 og FedRAMP Tailored. PDF-funksjoner som blant annet passord, kryptering, sandkasseteknologi og utelating bidrar til å holde dokumenter og data sikre. 

Forbedre samarbeidet.

Kombiner standardiserte og forhandlede kontraktsvilkår og del for gjennomgang, kommentering og godkjenning i én enkelt PDF-fil for å korte ned behandlingstiden. Send avtaler for én eller flere parter til e-signering på alle typer enheter, spor statusen og send automatiserte påminnelser. 

Få fart på sentrale prosesser.

Kombiner raskt økonomiske oversikter, diagrammer og annet innhold for å lage formålstjenlige økonomiske rapporter, og del dem for gjennomgang, kommentering og godkjenning i én enkelt PDF-fil som er optimalisert for visning på alle typer enheter.

Begeistre kundene med selvbetjente opplevelser.

Opprett webskjemaer med signeringsmulighet og tilby selvbetjent bestilling og innføring. Samle inn betalinger på nettet med en Braintree-konto (der det er tilgjengelig).

Beskytt konfidensiell regnskapsinformasjon.

Innebygde PDF-funksjoner som blant annet passord, kryptering, sandkasseteknologi og utelating bidrar til å holde dokumenter og opplysninger sikre. Få kryptert sikkerhet i bedriftsklasse med løpende overvåking og oppdateringer.

Sammenlign Acrobat-planer for bedrifter.

Acrobat for teams

Ideell løsning for små og mellomstore organisasjoner

Acrobat for bedrifter

Ideell løsning for organisasjoner med komplekse behov

Acrobat Sign Solutions

Ideell løsning for organisasjoner som trenger e-signaturløsninger som tilbyr tette integreringer og overholder bransjeforskrifter

Arbeidsgruppens størrelse

2–250 lisenser

250 lisenser

Alle størrelser

Delt funksjon for brukerhåndtering

Hakemerke
Hakemerke
Hakemerke

PDF-produktivitetsverktøy

Hakemerke
Hakemerke

E-signeringsverktøy

Hakemerke
Hakemerke
Hakemerke

Avanserte e-signeringsverktøy.

Hakemerke

Integreringer

Hakemerke
Hakemerke
Hakemerke

API-er

Hakemerke
Hakemerke

Enkel pålogging (SSO)

Hakemerke
Hakemerke

Acrobat for teams

Fra kun

 

Årsabonnement – kanseller innen 14 dager for å få hele beløpet refundert.

Den komplette PDF- og e-signaturløsningen med blant annet fullstendige PDF-konverterings- og redigeringsfunksjoner og avanserte e-signeringsfunksjoner – i tillegg til administratorverktøy som hjelper deg med å håndtere arbeidsgruppene.

Sikker transaksjon

Acrobat for bedrifter

Ring: 800 36961

Den omfattende PDF-løsningen med styring og håndtering på konsernnivå og som kan tilpasses med eller uten e-signeringsfunksjoner – i tillegg til administratorverktøy og SSO som hjelper deg med å håndtere arbeidsgruppene.

Sikker transaksjon

Acrobat Sign Solutions

Ring: 800 36961

Den frittstående e-signeringsløsningen for arbeidsgrupper som ønsker å skalere organisasjonen med blant annet forhåndsutviklede integreringer og API-er.

Sikker transaksjon

Adobe-forskjellen.

Vi er et betrodd globalt merkenavn.

Fortune 500-bedrifter bruker Adobes nyvinninger – alt fra design- og produktivitetsapplikasjoner som Adobe Photoshop og Acrobat, til avansert teknologi som Adobe Sensei GenAI – til å tenke ut, skape og iverksette en hvilken som helst digital opplevelse.

Vi har løsninger for alle bedrifter.

Kundene våre – alt fra små bedrifter til verdens største konserner – bruker de integrerte Adobe Creative Cloud-, Document Cloud- og Experience Cloud-løsningene våre til å slippe løs kreativiteten, øke dokumentproduktiviteten og styrke den digitale virksomheten.

Vi har det du trenger.

Vi tilbyr bedriftskundene våre døgnåpen brukerstøtte hvis de trenger hjelp til lisensiering eller feilsøking. Mer informasjon

Vanlige spørsmål

Acrobat for teams-planer er utviklet for små og mellomstore arbeidsgrupper som trenger PDF- og e-signaturløsninger med alle funksjoner.

Acrobat for enterprise-planer er utviklet for store organisasjoner med komplekse behov. De passer best for kunder som trenger PDF-løsninger med alle funksjoner og styring og håndtering på konsernnivå – med eller uten innebygde e-signaturfunksjoner.


Acrobat Pro er en PDF-løsning med fullstendige konverterings- og redigeringsfunksjoner, avansert PDF-beskyttelse og forbedrede e-signaturfunksjoner. Den inneholder et delsett av Acrobat Sign Solutions-funksjoner, blant annet Fill & Sign, muligheten til å be om signaturer, sporing av signaturstatus og påminnelser, muligheten til å lagre og gjenbruke signerbare dokumentmaler, og signerbare webskjemaer. 

Acrobat Sign Solutions er en omfattende e-signaturløsning med funksjoner for bedrifter som krever tett integrering med eksisterende forretningssystemer, avansert signatarautentisering, bransjespesifikk sertifisering for kravoverholdelse, standardisering og automatisering av arbeidsflyter og andre avanserte e-signaturfunksjoner.

Sammenlign alle funksjoner


Acrobats bedriftsplaner omfatter Acrobat for teams- og Acrobat for enterprise-planen. Ved å velge en av bedriftsplanene våre kan du enkelt legge til brukere etter hvert som organisasjonen vokser. Med en plan for enkeltpersoner har du kun tilgang til én enkelt lisens for én bruker. 

Med bedriftsplanene våre får du også fordeler på organisasjonsnivå. Disse omfatter Admin Console for enklere lisenshåndtering, døgnåpen teknisk støtte og bedriftseierskap av og tilgang til de viktige dokumentene dine.


Du finner mer informasjon på siden om integreringer.


Kontakt salgsteamet vårt på 800 36961 og be om volumrabatter.  


Acrobat støttes av Adobes sikkerhetsstandarder. Mer informasjon


Lær det grunnleggende eller utvikle nye ferdigheter med opplæringsmateriale for alle erfaringsnivåer.


Acrobat Pro for teams-prøveversjonen er en 14-dagers prøveversjon for flere brukere der opptil ti personer kan prøve produktet sammen. Du har tilgang til alle funksjonene i Acrobat Pro, noe som betyr at du kan bruke effektive PDF-funksjoner (blant annet for oppretting, redigering, konvertering, sammenslåing, deling og beskyttelse) og e-signeringsfunksjoner (blant annet for utfylling og signering og signaturforespørsler).


Flere Adobe-produkter for bedrifter.

Adobe Express

Adobe Express for bedrifter

Skap spennende innhold raskt og enkelt fra tusenvis av maler, og skaler produksjonen i hele virksomheten. Omfatter tilgang via mobilenheter og nettlesere. 

Creative cloud

Creative Cloud for teams

Over 20 designapplikasjoner i tillegg til blant annet administratorverktøy, døgnåpen brukerstøtte og gruppebiblioteker.

Creative cloud

Creative Cloud for enterprise

Over 20 designapplikasjoner i tillegg til blant annet administratorverktøy, døgnåpen brukerstøtte, sikkerhet på konsernnivå og konsernintegreringer.