Three ways Waivers are going digital in the Enterprise

icon ng workflow

On-Demand na webinar  |  Libre


Sa new normal na umuusbong sa pandaigdigang pandemya, ninanais ng bawat negosyo na tiyaking ligtas ang mga environment para sa mga empleyado, customer, at mahal sa buhay nila. Para man ito sa restaurant, sporting event, provider ng pangangalagang pangkalusugan, o paaralan, mahalaga ang pagpapalagda ng mga waiver ng pananagutan sa pagpapatuloy ng mga pagpapatakbo. Binibigyang-daan ka ng Acrobat Sign na mapasagutan at mapalagdaan ang mga digital na waiver ng pananagutan, sa personal at online.

Sa webinar na ito, malalaman mo kung paano:

  • Walang kahirap-hirap na gumawa ng mga zero-contact na waiver experience—Gawing digital ang mga proseso mong de-papel para sa walang kahirap-hirap na paglagda at pag-manage ng waiver.
  • Mabilis na mag-convert ng mga papel na form—Gamitin ang Adobe Scan para gawing mga digital na form ang mga kasalukuyang dokumento—nang walang dagdag na singil. 
  • Mag-send ng mga waiver nang maramihan—binibigyang-daan ka ng MegaSign na mag-upload ng waiver form (.doc o PDF) at listahan ng mga recipient para mahusay na makapag-send nang maramihan.

Mga Tagapagsalita

Garrett Schwartz
Product Marketing Manager, Adobe Document Cloud

Ben Vanderberg
Sr. Technical Product Marketing Manager, Adobe Document Cloud

 

Sagutan ang form para mapanood ang on-demand na webinar.