Ba cách để số hóa tuyên bố miễn trừ trong doanh nghiệp

biểu tượng quy trình

Hội thảo trực tuyến theo yêu cầu | Miễn phí


Trong điều kiện bình thường mới sau đại dịch toàn cầu, mọi doanh nghiệp đều đang tìm cách đảm bảo môi trường an toàn cho nhân viên, khách hàng và những người thân yêu của họ. Cho dù đó là nhà hàng, sự kiện thể thao, nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe hay trường học, việc nhận được mẫu tuyên bố miễn trừ trách nhiệm đã ký là chìa khóa để tiếp tục hoạt động. Acrobat Sign cho phép bạn điền đầy đủ thông tin miễn trừ trách nhiệm kỹ thuật số và ký tên, trực tiếp và trực tuyến.

Trong hội thảo trực tuyến này, bạn sẽ tìm hiểu cách:

  • Dễ dàng tạo trải nghiệm không tiếp xúc với mẫu tuyên bố miễn trừ — Chuyển đổi quy trình giấy tờ của mình sang kỹ thuật số để dễ dàng ký và quản lý mẫu tuyên bố miễn trừ.
  • Chuyển đổi nhanh các biểu mẫu giấy — Sử dụng Adobe Scan để chuyển đổi tài liệu hiện có sang dạng kỹ thuật số — miễn phí. 
  • Gửi mẫu tuyên bố miễn trừ hàng loạt — MegaSign cho phép bạn tải lên biểu mẫu tuyên bố miễn trừ (.doc hoặc PDF) và danh sách những người nhận để gửi hàng loạt một cách hiệu quả.

Các diễn giả

Garrett Schwartz
Quản lý tiếp thị sản phẩm, Adobe Document Cloud

Ben Vanderberg
Quản lý cấp cao tiếp thị sản phẩm kỹ thuật, Adobe Document Cloud

 

Hoàn thành biểu mẫu để xem hội thảo trực tuyến theo yêu cầu.