3 วิถีทางในการเปลี่ยนหนังสือสละสิทธ์ิเป็นแบบดิจิทัลในองค์กร

ไอคอนเวิร์กโฟลว์

การสัมมนาผ่านเว็บแบบออนดีมานด์ | ไม่มีค่าใช้จ่าย


ในวิถีใหม่ที่กำลังเกิดขึ้นมาจากการระบาดใหญ่ทั่วโลก ทุกธุรกิจต่างกำลังมองหาสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยสำหรับพนักงาน ลูกค้า และคนที่รัก ไม่ว่าจะเป็นสำหรับร้านอาหาร งานแข่งกีฬา ผู้ให้บริการด้านการดูแลสุขภาพ หรือโรงเรียน การมีหนังสือสละสิทธิ์ในการเรียกร้องความรับผิดชอบที่เซ็นแล้วก็เป็นปัจจัยสำคัญในการกลับมาดำเนินการอีกครั้ง Acrobat Sign ช่วยให้คุณกรอกและเซ็นหนังสือสละสิทธ์ิในการเรียกร้องความรับผิดชอบดิจิทัลได้ทั้งแบบตัวต่อตัวและออนไลน์

ในการสัมมนาผ่านเว็บนี้ คุณจะได้เรียนรู้วิธี:

  • สร้างประสบการณ์ด้านหนังสือสละสิทธ์ิแบบไร้สัมผัสได้ง่ายๆ โดยแปลงกระบวนการที่ใช้กระดาษไปเป็นดิจิทัลเพื่อการเซ็นและการจัดการหนังสือสละสิทธิที่ง่ายดาย
  • แปลงแบบฟอร์มที่เป็นกระดาษอย่างรวดเร็วด้วยการใช้ Adobe Scan เพื่อแปลงเอกสารที่มีอยู่ให้เป็นรูปแบบดิจิทัลโดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
  • ส่งหนังสือสละสิทธ์ิจำนวนมาก โดย MegaSign ให้คุณอัปโหลดแบบฟอร์มหนังสือสละสิทธิ์ (.doc หรือ PDF) และรายชื่อผู้รับเพื่อให้ส่งเป็นจำนวนมากได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ผู้พูด

Garrett Schwartz
ผู้จัดการฝ่ายการตลาดผลิตภัณฑ์จาก Adobe Document Cloud

Ben Vanderberg
ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายการตลาดผลิตภัณฑ์ด้านเทคนิคจาก Adobe Document Cloud

 

กรอกแบบฟอร์มเพื่อรับชมการสัมมนาผ่านเว็บแบบออนดีมานด์