Liwanag na tumatagos sa mga dahon ng mga puno papunta sa mga kabute at fern sa kalupaan ng kagubatan

CREATIVE GENERATIVE AI

Binabago ng Generative AI ang creative work.

Pwedeng gayahin ng generative AI — pero hindi nito mapapalitan — ang human intelligence. Alamin kung paano ka nito matutulungang dalhin ang creativity mo sa mga bagong lugar.

Ang generative AI ay karagdagang tool lang sa toolbox mo.

  • Tulad ng lahat ng creative tool, kailangan ng tao para magpatakbo ng generative AI.
  • May learning curve sa paggawa ng mga de-kalidad na generative AI creation.
  • Pwede mong (at posibleng gugustuhin mong) i-edit ang generative AI imagery sa tradisyonal na software.

Babaguhin ng generative AI ang creative work. Posibleng binabago na nito ang sa iyo. At bagama't pwedeng maging mahirap ang pagbabago nang malawakan, pwede rin itong magbigay ng mga bagong pagkakataon na hindi mo naisip. Isa kang creative na tao, at narito ang AI para paglingkuran ka, hindi ang kabaligtaran. Narito ang ilang tip kung paano uunlad sa nagbabagong mundo.

Maunawaan na ang AI ay hindi Terminator o Ultron.

Matagal nang nasa mga creative tool ang artificial intelligence. (Ang Content-Aware Fill ay isang halimbawa ng artificial intelligence sa Photoshop na alam na alam ng mga editor ng larawan.) Mas bagong pag-develop ang generative AI; isa itong teknolohiyang sinanay sa napakaraming data kaya nalalaman nito kung paano bumuo ng mga bagong gawa. Pinapagana ng generative AI ang mga serbisyo tulad ng text-only na ChatGPT at Adobe Firefly, na may feature na text-to-image.

 

Kayang gayahin ng generative AI ang human intelligence nang mahusay, pero hindi nito sinusubukang sakupin ang mundo. Isa itong tool na nangangailangan ng tao para utusan ito, na karaniwang sa anyo ng text prompt.

Midtown Manhattan na may mga cherry blossom sa isang maulan na araw.

Text-to-image prompt: Midtown Manhattan na may mga cherry blossom sa isang maulan na araw.

Gawing iyo ang AI art.

Madali at masayang gamitin ang mga AI image generator katulad ng Adobe Firefly. Na mukhang maganda… hanggang sa maisip mo kung gaano karaming AI image ang dadagsa sa atin. Kung gusto mong mamukod-tangi ang mga gawa mo sa hindi maiiwasang pagdagsa ng content, may ilang bagay kang magagawa.

Maging orihinal.

Pag-eksperimentuhan ang mga text prompt hanggang sa malaman mo kung paano magsulat ng mga ganito na nagdadala sa AI sa mga natatanging direksyon.

Maging mapili.

Magaling ang mga image generator sa pagbibigay ng maraming variation. Hindi nangangahulugang panalo silang lahat. Kapag sinanay mo ang mata mo na matukoy ang mga matatagumpay na composition, contrast, at kumbinasyon ng kulay, matutukoy mo kung aling mga variation ang maganda.

Maging mapagmalasakit.

Kung gusto mong mapansin ka ng isang partikular na uri ng tao, kakailanganin mong magsaliksik. Ano ang mahalaga para sa kanila? Nauunawaan mo ba ang kultural na konteksto nila? Maghatid ng malasakit ng audience sa mga gawa mo at magiging kapansin-pansin ka.

Maging mabusisi.

Hindi pa luma ang mga mas tradisyonal na kakayahan sa software. Kadalasang panimula ang generative AI imagery, hindi pangwakas. Halos gugustuhin mo itong pagandahin sa software tulad ng Photoshop o Illustrator.

Pinakamataas na bundok sa mundo sa gabi na may mga northern light.
Pinakamataas na bundok sa mundo sa gabi na may mga northern light.
Pinakamataas na bundok sa mundo sa gabi na may mga northern light.

Text-to-image prompt: Pinakamataas na bundok sa mundo sa gabi na may mga northern light.

Sulitin ang mga pagkakataong ibinibigay ng AI.

Ang generative AI ay isang pagkakataon para magpalago sa creative na paraan. Hindi limitado ang mga image generator sa mga flat na drawing. Pwedeng gumawa ang mga text prompt ng mga 3D rendering pati video.

 

Posibleng matuklasan mo ang lahat ng hindi inaasahang paggamit para sa teknolohiya. Sabihin nating gusto mong gumawa ng meme na nagpapahiwatig ng “kawalang-katiyakan.” Para sa iyo, malinaw na image ang isang pusang kinakabahang nagbabalanse sa isang bisikleta, pero ilagay ang text prompt sa isang image generator at tingnan kung ano ang mangyayari. Kung hindi masyadong tumutugma ang image sa iniisip mo, maglagay ng bagong text prompt — posibleng makatulong ang kinakabahang kabayo.

 

Ang isa sa mga pinakaastig na bahagi ng generative AI ay hindi mo kailangang manatili sa una mong opsyon. Subukang baguhin ang text prompt mo at baguhin ang mga kontrol ng AI generator na ginagamit mo hanggang sa makakuha ka ng bagay na handa nang i-share — o mas malamang, na handa na para sa pinal na pagpapaganda nang manual.

Pusang kinakabahang nagbabalanse sa isang bisikleta
Kabayong kinakabahang nagbabalanse sa bisikleta

Text-to-image prompt: Pusa at kabayong kinakabahang nagbabalanse sa isang bisikleta.

Mag-ingat sa mga kahinaan ng AI.

Tulad ng anumang bagong teknolohiya, may mga bagay na kailangang pahusayin, at may ilang mahahalagang bagay na dapat pang pahusayin ang generative AI.

 

Hindi lahat ng image generator ay ginawa nang pantay-pantay — basahin ang fine print ng anumang serbisyong ginagamit mo para maunawaan kung saan kinukuha ng mga ito ang data ng mga ito. Ang kasalukuyang modelo ng generative AI ng Firefly ay sinanay gamit ang dataset ng Adobe Stock, pati na ang gawang may open license at content mula sa pampublikong domain na nag-expire na ang copyright.Maaaring gumamit ng iba't ibang available na soures ang ibang mga generative AI tool katulad ng Stable Diffusion.

 

Alamin ang mga posibleng bias. Maraming image generator ang nagbibigay-daan sa iyong mag-flag ng binuong image kung nagpapakita ito ng bias sa kasarian, lahi, gender, kakayahan, at iba pang katangian. Huwag matakot na mag-flag ng anumang image na hindi mo gusto.

 

Hindi pa rin ganoon kaperpekto ang generative AI, pero makakatulong sa teknolohiya ang kagustuhan mong magsalita tungkol sa mga posibleng isyu at mapakinggan na mag-develop nang tama.

Harapin ang mga pagbabago.

Karamihan sa atin ay posibleng hindi pa nakapag-paint gamit ang mga oil o nag-develop ng film nang manual kamakailan. Sa halip, gumagamit kami ng mga teknolohiya tulad ng design software at mga digital na camera para tulungan kaming ipahayag ang mga ideya namin. Bagama't posibleng matagalan bago masanay sa bagong teknolohiya, karaniwang sulit ang mga resulta.

 

Ang generative AI ang susunod na pagbabago ng creative na teknolohiya para sa enterprise solutions. Nagbubukas ito ng bagong mundo ng visual creation sa sinumang pwedeng magsulat ng text prompt — at nagbibigay ito ng iba't ibang pagkakataon na nakakatipid ng oras at nakakapagbigay ng imahinasyon para sa mga taong gumagawa ng creative work araw-araw.

Kaya kung hindi mo pa ito nagagawa, mag-eksperimento sa generative AI para makita kung ano ang kaya nitong gawin.

I-share ang artikulong ito

Ipinapakilala ang Adobe Firefly.

Ang kapangyarihan ng generative AI ay paparating na sa mga paborito mong produkto ng Adobe.

Posibleng magustuhan mo rin ang

  Alamin ang tungkol sa Adobe Firefly

Alamin ang tungkol sa Adobe Firefly.

 firefly vs midjourney

Adobe Firefly vs. Midjourney: Paano makakatulong ang Firefly na pabilisin ang creative workflow.

 Firefly vs Dall-e

Adobe Firefly vs. DALL-E: Mas marami pang magawa sa pamamagitan ng pagbibigay ng kalayaan sa imahinasyon mo sa Firefly.

 Firefly vs Stable Diffusion

Adobe Firefly vs. Stable Diffusion: Magbigay ng mas maraming ideya sa mga workflow mo nang mabilis gamit ang Firefly.