#2c2c2c

Artykuły na temat animacji

Co to jest morfing? Kompletny przewodnik po animacji z morfingiem.

Animacja z morfingiem przeobraziła filmowe efekty specjalne pod koniec XX wieku w filmach takich jak „Terminator 2: Dzień sądu”. O co jednak chodzi w morfingu? Gdzie to się zaczęło i na czym to polega? Przeczytaj ten przewodnik, aby się dowiedzieć.

Zapoznanie z animacją

Man at desk drawing on design pad in front of two computer monitors.

Co to jest animacja z morfingiem?

Morfing to efekt polegający na przekształcaniu jednego kształtu lub obiektu w inny w ramach płynnego przejścia. Istnieją różne podejścia do tego efektu, ale podstawowe znaczenie morfingu pozostaje takie samo.

Morfing był pierwotnie używany przez hollywoodzkich reżyserów i zespoły ds. efektów specjalnych pod koniec lat 80. i na początku lat 90. XX wieku. Efekty te generowano za pomocą potężnych komputerów i pionierskiego oprogramowania, takiego jak Gryphon Software Morph i Image Master.

Typowym przykładem tego efektu jest przekształcenie twarzy w starszą, a nawet zwierzęcia lub kosmity. Technika ta pozwoliła stworzyć kultowe momenty popkultury, jak na przykład postać z ciekłego metalu T-1000 w filmie „Terminator 2: Dzień Sądu” (1991 r.).

Jednak wraz z rozwojem technologii morfing stał się bardziej dostępny i został rozszerzony jako technika. Dziś można tworzyć efekty w stylu morfingu w domu, korzystając z oprogramowania dla twórców.

Morfing a animowanie klatkami pośrednimi.

O morfingu i animowaniu klatkami pośrednimi często mówi się, jakby były tym samym, ale tak nie jest. Animowanie klatkami pośrednimi to bardziej animacja i dodawanie ruchu, natomiast morfing to z definicji technika filmowa używana do tworzenia efektów specjalnych.

Technika
Definicja
Morfing
Technika efektów wizualnych polegająca na przekształceniu jednego kształtu w drugi w ramach płynnego przejścia.
Animowanie klatkami pośrednimi
Efekt animacji polegający na wstawianiu obrazów między klatkami kluczowymi, aby wytworzyć efekt ruchu.
Wrapping
Technika postprodukcyjna, która wyostrza obiekt przez otaczanie go (ang. „wrapping”) światłem tła.
Szybkie panoramowanie
Typ przejścia służący do łączenia dwóch ujęć w jedno.

Typy morfingu

Morfing jest znany jako technika efektów wizualnych przede wszystkim w przemyśle filmowym. Jest również używany w innych mediach, takich jak animacja i modelowanie 3D. Istnieją różne podejścia do morfingu.

Morfing z maksymalną prędkością.

Ten typ morfingu często występuje w filmach. Obiekty są przekształcane podczas ruchu. Jednym z przykładów jest statek kosmiczny w filmie „Ucieczka nawigatora”. Poddając morfingowi obiekty będące w ruchu, łatwiej jest ukryć wszelkie drobne niespójności, ponieważ gdy obiekty poruszają się z dużą prędkością, zauważenie błędów jest mniej prawdopodobne.

Morfing bezpośredni.

Morfingu można też używać w prostszych animacjach. Na przykład, aby przekształcić prosty kształt liniowy w inny kształt. W programie Adobe Animate można za pomocą funkcji animowanie klatkami pośrednimi przekształcić kwadrat w animowany okrąg.

Morfing 3D.

Innym podejściem jest morfing 3D. Nie jest to technika przemysłu filmowego — jest ona używana do modelowania 3D. Ten typ animacji z morfingiem służy do przechodzenia między różnymi ruchami. Każdy ruch lub pozycja jest zdefiniowana przez obiekt docelowy przekształcenia. Używa się go do animowania obiektów, które nie mają struktury szkieletowej.

Historia animacji z morfingiem

Silhouette image of film crew lit by neon light.
Początki animacji z morfingiem sięgają Hollywoodu końca lat 80. i początku lat 90. XX wieku. Technika ta rozwinęła się, gdy technologia cyfrowa zaczęła zmieniać sposób kręcenia, edytowania i robienia filmów.
  • 1986 r. W filmie „Ucieczka nawigatora” wykorzystano wczesne techniki morfingu cyfrowego, aby stworzyć specjalny efekt statku kosmicznego zmieniającego się w miarę przyspieszania z masywnego w aerodynamiczny. Efekt ten opracował zespół Omnibus Computer Animation, do którego należeli Bob Hoffman i Bill Creber.
  • 1988 r. Opowieść fantasy „Willow” wyznaczyła nowy poziom w efektach wizualnych dzięki sekwencji morfingu, w ramach której kozioł stanął na tylnych kończynach, po czym płynnie przemienił się w emu, pawia, żółwia, tygrysa i wreszcie ludzką czarodziejkę Fin Raziel.
  • 1991 r. W przebojowym sequelu „Terminator 2: Dzień Sądu” wykorzystano morfing do stworzenia jednej z najbardziej kultowych scen współczesnego kina. T-1000, czarny charakter filmu, zmienia się w ludzi, przedmioty i podłoże.
  • 1992 r. Firma Gryphon Software wprowadziła MORPH, program udostępniający zaawansowane oprogramowanie do efektów wizualnych na komputerze domowym Apple Macintosh. Magazyny „The New York Times”, „The Washington Post” i „PC World” opublikowały artykuły na ten temat, przybliżając technologię morfingu szerokiemu gronu odbiorców.

Jak działa morfing?

Morfing polega na przekształcaniu jednego obrazu w drugi. To złożony proces obejmujący precyzyjne pomiary i zliczanie pikseli. Oto kilka kluczowych kwestii:


Obraz źródłowy i obraz docelowy

Każde przekształcenie, czyli morfing, animacji obejmuje obraz źródłowy i obiekt docelowy. Obraz źródłowy to nowy element, zwierzę czy też ciekły metal, który ma zostać wysłany do oryginalnego obiektu — twarzy Roberta Patricka w filmie „Terminator 2”.


Określenie cech

Należy odwzorować dokładny kształt oryginalnego materiału źródłowego, na przykład głowy aktora, w celu ustalenia dokładnych pomiarów. Są one następnie wykorzystywane do utworzenia modeli lub znalezienia materiału filmowego będącego obiektem docelowym przekształcenia.


Basic animation of a person’s head tilted upwards.

Wyrównane punkty cech

Specjalistyczne oprogramowanie zidentyfikuje serię punktów zarówno w oryginalnym obiekcie, jak i w obiekcie przekształconym. Zapewnia to zgodność kluczowych obszarów, takich jak oko osoby. Po ustaleniu tych punktów, za pomocą klatek pośrednich przekształca się piksele z oryginalnego obiektu w piksele nowego obiektu.


https://main--cc--adobecom.hlx.page/cc-shared/fragments/seo-articles/animation-software-blade/centered-text

Przykłady morfingu w animacji.

„Ucieczka nawigatora”

W tym filmie Disneya z 1986 roku zespół zajmujący się efektami cyfrowymi wykorzystał morfing, aby zmienić kształt statku kosmicznego podczas lotu. Jeff Kleiser, specjalista ds. efektów, eksperymentował z technologią i oprogramowaniem do odwzorowywania odbić.
Kierował zespołem, który zdigitalizował dwa modele statku kosmicznego, zmieniając kolejność wielokątów, tak aby oba miały identyczną topografię. Dzięki temu byli oni w stanie płynnie przechodzić między tymi dwoma modelami, wytwarzając efekt przemiany statku kosmicznego z masywnego w opływowy.

„Terminator 2: Dzień Sądu”

Reżyser James Cameron dzięki morfingowi zmienił to, co można osiągnąć za pomocą filmowych efektów specjalnych. Morfing był najbardziej godną uwagi techniką wdrożoną przez Camerona w tym filmie z 1991 roku.
Industrial Light and Magic, pionierska firma George'a Lucasa zajmująca się efektami wizualnymi, wykorzystała technologię morfingu, aby pokazać „płynną” konstrukcję postaci T-1000. Zeskanowali oni laserowo głowę aktora Roberta Patricka (który grał na T-1000) i stworzyli modele komputerowe odpowiadające różnym stanom T-1000 — od postaci chromowanej po topiącą się bryłę.
Wynik tych prac nagrodzono Oscarem za efekty wizualne w 1992 roku.

Stosowanie morfingu w programie After Effects

Dzisiaj można łatwo utworzyć animację z morfingiem w domu, korzystając z programu Adobe After Effects. Wykonaj poniższe czynności, aby zmienić jeden obiekt w inny.
Close up of person drawing on design pad with editing software on computer monitor.

1. Dzielenie warstw

Najpierw przygotuj klip, w którym przedstawiono dwa obiekty — obiekt oryginalny (np. smartfon) i obiekt, w który ten obiekt oryginalny ma zostać przekształcony (np. poduszkę). Następnie podziel ten klip na dwie warstwy — aby każdy obiekt miał własną. Po prostu powiel warstwę, aby otrzymać dwie.


2. Przycinanie klipów

Masz teraz dwa klipy, po jednym z każdym obiektem. Musisz teraz przyciąć każdy z nich dokładnie do momentu, w którym nastąpi przejście z morfingiem. Aby zapewnić płynność ruchów między dwiema warstwami, może być konieczne wprowadzenie pewnych edycji.


3. Maskowanie obiektów

Następnie trzeba skonfigurować morfing między tymi dwoma kształtami. Za pomocą narzędzia Pióro narysuj maskę wokół smartfona — jeśli występuje ruch, musisz go również animować. Zmień nazwę maski na „maska telefonu” lub coś podobnego. Powtórz ten proces dla poduszki. Włącz klatki kluczowe dla ścieżki maski.


4. Dodawanie efektu morfingu

Wróć do początku przejścia, wybierz maskę drugiego obiektu i wklej ją na warstwie pierwszego obiektu. Ustawienie maski powinno teraz wskazywać dwie maski na tej warstwie. Następnie ustaw tryb maski dla poduszki na „brak”. Wybierz smartfon i wklej go na warstwie morfingu poduszki.


5. Ustawianie masek źródłowej i docelowej

Przekształć smartfon w kształt poduszki, korzystając z „efektu zmiany kształtu” z panelu narzędzi. Wybierz maskę urządzenia jako maskę źródłową i ustaw maskę docelową jako kształt poduszki.


6. Tworzenie przejść obiektów

Następnie przekształcisz zawartość maski smartfona w kształt maski poduszki za pomocą odpowiadających sobie punktów. Określają one, która część pierwszego obiektu zostanie przekształcona daną część drugiego. Dodanie większej liczby odpowiadających sobie punktów w programie After Effects zwiększa dokładność efektu.


7. Stosowanie niewidzialności

Przejście nadające smartfonowi kształt poduszki jest już gotowe. Używając narzędzi programu After Effects, spowodujesz teraz zniknięcie smartfona, tak aby znikał w miarę wypełniania przez niego kształtu poduszki. Teraz powtórz kroki od 5 do 7 dla poduszki.


8. Odtwarzanie przejścia

Podczas odtwarzania zobaczysz teraz, jak smartfon zmienia się w kształt poduszki. Konieczne jest teraz poprawienie krycia i poeksperymentowanie z efektem formowania, aby wygładzić przejście między tymi dwoma obiektami.


Woman using animation software on computer.

https://main--cc--adobecom.hlx.page/cc-shared/fragments/seo-articles/animation-software-blade/centered-text1

Często zadawane pytania dotyczące morfingu

Czym różni się morfing od animowania klatkami pośrednimi?

Animowanie klatkami pośrednimi, ang. „tweening”, to technika animacji polegająca na tworzeniu ruchu przez dodawanie obrazów między klatkami kluczowymi (stąd nazwa „tweening” — „wstawianie pomiędzy”). Morfing to technika efektów wizualnych w branży filmowej, która polega na przekształcaniu jednego obiektu w drugi.

Jakie są zastosowania morfingu?

Morfing kojarzy się najbardziej z wysokobudżetowymi filmami hollywoodzkimi i efektami specjalnymi. Wykorzystano go w filmach, w tym w produkcjach „Ucieczka nawigatora” i „Willow”, do stworzenia efektów wizualnych, których wcześniej nie widziano. Jest również wykorzystywany w animacji, reklamie, teledyskach i przez hobbystów.

Jak nauczyć się morfingu?

Efekty morfingu można tworzyć we własnych filmach za pomocą oprogramowania dla twórców, takiego jak Adobe After Effects. Jest to jednak złożony proces, który wymaga umiejętności i wiedzy. Aby rozpocząć, najlepiej zacząć od samouczków online w serwisie YouTube lub pomocy online.