Nie próżnujemy.

Program After Effects CC zapewnia natychmiastowy dostęp do nowo wydawanych funkcji.

After Effects CC

Eksport w formacie Apple ProRes w systemie Windows

Produkcja wideo przebiega sprawniej, a generowanie danych wyjściowych jest łatwiejsze dzięki nowym ustawieniom predefiniowanym eksportu w formacie Apple ProRes — między innymi ProRes 4444 i ProRes 422 — dostępnym w systemach macOS i Windows 10.

After Effects CC

Zaawansowane narzędzia do pracy z marionetkami — modyfikowanie siatek

Nowe punkty Zaawansowane i Wygięcie pozwalają precyzyjnie skręcać, wyginać, wykrzywiać oraz skalować animacje.

Natywne przejścia głębokości 3D

Renderer Classic 3D lub CINEMA 4D w programie After Effects umożliwia wygenerowanie przejść głębokości. Przestrzeń 3D usprawnia i przyspiesza łączenie obiektów. Stosując efekty takie jak Głębia pola, Trójwymiarowa mgła czy Otoczka głębi, można nadać obiektom naturalny wygląd. Dane głębi pozwalają też symulować wygląd 3D.

Szybsza i łatwiejsza obsługa wyrażeń

Nowy mechanizm obsługi wyrażeń JavaScript dodatkowo ułatwia pracę nad animacjami dzięki nawet sześciokrotnie szybszemu przetwarzaniu wyrazów twarzy. Do pisania wyrażeń służy nowy, wyjątkowo funkcjonalny edytor.

Projektowanie elastycznych układów — czas

Program pozwala tworzyć animacje dostosowujące się do zmian długości z zachowaniem chronionych klatek kluczowych. Projekty można eksportować jako szablony animacji, co ułatwia ich przenoszenie w procesie edycji.

Selektywne stopniowanie kolorów Lumetri

Nowatorskie narzędzia Lumetri do pracy z kolorami umożliwiają selektywne korygowanie kolorów, co ułatwia dostosowywanie krzywych kolorów. Każda krzywa ma dwie osie wartości w parach, dzięki czemu można precyzyjnie dopasować kolorystykę.

Zarządzanie kolorami wyświetlaczy

Podczas przenoszenia materiałów w obiegu pracy z programu After Effects do Adobe Premiere Pro kolory pozostają dokładnie takie same (i tak samo wyświetlane) na ekranach rec709, rec202 i P3.

Ulepszona wymiana plików szablonów animacji z programem Premiere Pro

Dane arkuszy kalkulacyjnych CSV i TSV można otwierać, modyfikować i zastępować w programie Premiere Pro CC, co ułatwia tworzenie dynamicznych szablonów opartych na danych. Opcje są zgrupowane w celu ułatwiania znajdowania tych właściwości szablonów animacji, które można edytować. Aby umożliwić osobom edytującym modyfikowanie czcionek, wystarczy odblokować ustawienia czcionek.

Natywna wtyczka Mocha AE do programu After Effects

Wtyczka Mocha AE oferująca przyspieszanie GPU zapewnia szybkie i dokładne śledzenie oparte na płaszczyznach. Teraz uprościliśmy interfejs tej wtyczki, dodaliśmy obsługę wyświetlaczy Retina i o wysokich rozdzielczościach oraz wprowadziliśmy natywną integrację z programem After Effects.

Tworzenie w rzucie 180 stopni VR, podgląd na zestawie VR

Obsługa zaawansowanych materiałów wideo pozwala pracować z zawartością VR 180 stopni. Dodawane efekty VR mogą współpracować na przemian z materiałami 180 i 360 stopni. Gotowe wideo można publikować w formacie VR 180 stopni Google — w serwisie YouTube lub na innych platformach. Nowa opcja Tryb kinowy zapewnia podgląd zawartości rzutowanej na sześcianie przy użyciu zestawu VR.

Optymalizacja użycia GPU i wydajności

Do nowych efektów oferujących optymalizacje oparte na GPU należą Wypełnienie, Krzywe, Ekspozycja, Szum, Trichromia, Ustawianie maski i Balans kolorów. Efekt Wypaczenie faliste jest teraz realizowany w wielu wątkach i renderowany dwa–trzy razy szybciej przy użyciu wielu rdzeni procesora. W najnowszych systemach macOS zwiększyliśmy wydajność dekodowania formatów H.264 i HEVC.

Rozbudowane właściwości wzorcowe

Właściwości wzorcowe pozwalają stosować bardziej zaawansowane obiegi pracy, które obsługują przekształcenia zwijania, zmiany czasu, efekty dźwiękowe, rozmycie ruchu, wyrażenia sterujące ścieżkami masek i kształtów, kamery 3D oraz światła.

Panel Nauka

Dopiero zaczynasz korzystać z programu After Effects? Nowy panel Materiały do nauki pomaga w zapoznaniu się z osią czasu i innymi opcjami. Oferuje on interaktywne samouczki, które pozwalają szybko rozpocząć tworzenie kompozycji.

Ściślejsza integracja z programami Animate i XC

Pliki FLA z programu Animate można importować jako kompozycje z warstwami wprost do programu After Effects. Aby dodać do projektu z programu XC zaawansowaną animację lub wprowadzić go do złożonego projektu grafiki ruchomej, wystarczy wysłać ten projekt — z zachowaniem wysokiej jakości — do programu After Effects.

Zapraszanie grup w usłudze Projekt zespołu

Komunikację usprawnia opcja zapraszania grup i członków zespołu z książki adresowej przedsiębiorstwa, bez potrzeby wpisywania adresów.

Udoskonalona obsługa formatów

Najnowszy mechanizm obsługi kamer Panasonic, RED i Sony oferuje wyższą wydajność.

Ulepszenia Bibliotek Creative Cloud

Zasoby takie jak pliki programów Adobe Illustrator i Photoshop można przeciągać do panelu Biblioteki CC, aby szybko korzystać z kompozycji programu After Effects. Biblioteki i zasoby można udostępniać członkom zespołu, a także eksportować i przechowywać w projekcie.

To jeszcze nie wszystko

Dodatkowe elementy oferty: łatwiejsze znajdowanie efektów z przyspieszaniem GPU, skrypty instalacji, szybkie włączanie i wyłączanie wyrażeń.

After Effects CC

Usprawnione tworzenie grafiki dzięki właściwościom wzorcowym

Właściwości wzorcowe umożliwiają tworzenie wielu wariantów jednej kompozycji. Właściwości tekstu, położenia i kolorów mogą być modyfikowane w kontekście — bez potrzeby otwierania kompozycji wstępnej.

Zaawansowany mechanizm obsługi marionetek

Skręcanie i wyginanie warstw odbywa się z większą precyzją, a zmiany są płynniejsze. Do każdego kształtu można dodać punkty, aby mechanizm przetwarzania marionetek uzupełnił szczegóły siatki w odpowiednim miejscu.

Ulepszenia panelu Podstawowa obróbka grafiki

Większość właściwości z osi czasu, takich jak położenie, obrót i skala 2D, można dodać do panelu Podstawowa obróbka grafiki. Parametry te można eksportować jako opcje szablonu animacji w celu dostosowania projektu w programie Premiere Pro.

Udoskonalona obsługa animacji w oparciu o dane

Program pozwala łatwiej importować natywne pliki danych (na przykład JSON, CSV i TSV) i wyświetlać je wprost na osi czasu. Publiczny interfejs API umożliwia innym firmom implementowanie obsługi dodatkowych formatów plików danych. Wskaźnik zaznaczania pozwala w prosty sposób łączyć właściwości z danymi bez uprzedniego włączania wyrażeń.

Optymalizacja użycia GPU i wydajności

Efekty dodawania, usuwania i dopasowywania ziarna działają teraz w wielu wątkach, dzięki czemu są realizowane nawet pięć razy szybciej. Program skuteczniej korzysta z GPU. Umożliwia pracę przy większych rozmiarach klatek bez błędów pamięci.

Otwieranie szablonów animacji w programie After Effects

Szablony animacji można otwierać jako projekty w programie After Effects z zachowaniem kompozycji oraz zasobów. Po wprowadzeniu zmian można zapisać je jako projekt lub wyeksportować jako nowy szablon animacji dla użytkowników programu Premiere Pro.

Obsługa środowiska wirtualnego Adobe i udoskonalony efekt przekształcenia płaszczyzny w kulę VR

Kompozycje rzeczywistości wirtualnej można sprawdzać w ich formie docelowej — na zestawie VR. Środowisko wirtualne Adobe obsługuje urządzenia HTC Vive i Oculus Rift w systemach macOS i Windows. Przeprojektowany efekt przekształcenia płaszczyzny w kulę VR oferuje wyższą jakość modyfikacji.

Efekt ograniczania sygnału wideo

Wartości chrominancji i luminancji można ograniczyć zgodnie z parametrami audycji. Ograniczenia można stosować do poszczególnych warstw lub do warstwy dopasowania (w celu objęcia nimi całej kompozycji).

Udoskonalona obsługa rozwiązania Projekty zespołu

Ulepszyliśmy śledzenie osób współpracujących, mechanizm zarządzania projektami i inne elementy programu.

To jeszcze nie wszystko

Dodatkowe elementy oferty: skrót do przełączania trybów maskowania, automatyczne środkowanie punktów kotwiczenia warstwy kształtu, efektywniejsze zarządzanie buforem dyskowym, usprawniona organizacja projektów.
Pełne uwagi na temat wersji ›

After Effects CC

Animacje oparte na danych

Do animowania wykresów i schematów można używać importowanych danych. Obsługa własnych schematów umożliwia partnerom zewnętrznym generowanie danych, na podstawie których inne podmioty tworzą animacje.
Jak to działa ›

Zaawansowane efekty rzeczywistości wirtualnej

Podczas dodawania efektów w wideo 360 stopni i wirtualnej rzeczywistości nie powstają zniekształcenia na biegunach ani artefakty na linii połączenia. Efekty rzeczywistości wirtualnej obejmują między innymi rozmycia, aberracje chromatyczne, gradienty kolorów, usuwanie szumów, usterki cyfrowe, szum fraktalowy, poświatę i wyostrzanie.
Więcej informacji ›

Efekty pochylania wideo i grafiki

Grafikę, tekst, obrazy lub inne klipy wideo można formatować tak, aby wyglądały prawidłowo na filmie w technologii 360 stopni.

Edytor kompozycji rzeczywistości wirtualnej

Okno widoku zastępuje bezpośrednią pracę z nagraniami 360 stopni i rzeczywistości wirtualnej. Umożliwia ono edytowanie z tej samej perspektywy, która jest widoczna przy odtwarzaniu wideo na zestawie VR lub za pośrednictwem smartfona.

Wydzielanie mapy sześciennej

Nagrania 360 stopni można konwertować na mapę trójwymiarowego sześcianu, która między innymi ułatwia śledzenie ruchu, usuwanie obiektów, a także dodawanie animacji i efektów.

Tworzenie środowiska rzeczywistości wirtualnej

Automatyczne procesy tworzące kompozycje i relacje między kamerami oferują środowisko pracy z materiałami 360 stopni i rzeczywistości wirtualnej — przydatne podczas tworzenia infografik, sekwencji animowanych czy streszczeń.

Konwerter materiałów VR

Oprogramowanie pozwala łatwo przełączać między formatami edycji i eksportowania, takimi jak: Fisheye, Cube-Map Facebook 3:2, Cube-Map Pano 2VR 3:2, Cube-Map GearVR 6:1, Equirectangular 16:9, Cube-Map 4:3, Sphere Map i Equirectangular 2:1.

Kula obrotu rzeczywistości wirtualnej

Materiały 360 stopni można łatwo modyfikować i obracać w celu wyrównania linii poziomych czy dostosowania punktów widzenia.

Rzutowanie kuli VR na płaszczyznę

Obejrzyj swoje nagrania w widoku perspektywy symulującym używanie okularów VR.

Wyrażenia zapewniające dostęp do masek i punktów kształtów

Przedstawiamy nową metodę animowania. Maski i punkty kształtów można łączyć z innymi maskami, kształtami i warstwami przy użyciu wyrażeń, zamiast edytować każdą klatkę. Program umożliwia stosowanie funkcji opartych na danych do wielu punktów i uchwytów opcji.

Udoskonalone przetwarzanie grafiki 3D dzięki rozwiązaniu Cinema 4D Lite R19

Program After Effects obsługuje rozwiązanie Cinema 4D Lite R19 do pracy z grafiką 3D. Udoskonalenia widoków obejmują ulepszoną obsługę formatu OpenGL, zaktualizowany mechanizm Cinema 4D Take System, obsługę modułu cieniowania paralaksy, kolorów wierzchołków i oprogramowania BodyPaint OpenGL, a także funkcje importowania formatów FBX 2017 i Alembic 1.6.

Ulepszenia wydajności

Do renderowania przekształceń warstw i rozmycia ruchu można używać procesora graficznego.

Odwzorowanie skrótów klawiaturowych

Wizualna mapa ułatwia znajdowanie i dostosowywanie skrótów klawiaturowych.

Pomocny ekran początkowy

Nowy, intuicyjny ekran początkowy umożliwia błyskawiczne skonfigurowanie projektu i rozpoczęcie pracy. Udostępnia również samouczki ułatwiające naukę obsługi programu After Effects.

Automatyczne zapisywanie projektów zespołu

Program pozwala sprawdzić, kiedy automatycznie zapisano efekty pracy. Umożliwia przywracanie automatycznie zapisanych wersji, a także tworzenie nowych projektów zespołu z automatycznie zapisanych plików.

Nowe menu czcionek

Program wyświetla podgląd czcionek i oferuje opcje filtrowania oraz wyszukiwania ułatwiające wybieranie ulubionych.

Szablony animacji w usłudze Adobe Stock

Szablony animacji można teraz sprzedawać w usłudze Adobe Stock i udostępniać użytkownikom programu Premiere Pro CC, którzy mogą ich używać bez konieczności instalowania programu After Effects.

To jeszcze nie wszystko

Dodatkowe elementy oferty: eksportowanie animowanych plików GIF w systemie macOS przy użyciu oprogramowania Adobe Media Encoder, ulepszenia tekstu MENA i indyjskiego.
Pełne uwagi na temat wersji ›

After Effects CC (2017.2)

Panel Podstawowa obróbka grafiki

Często zmieniane parametry są łatwo dostępne, a styl kompozycji stabilizuje się podczas pakowania ich jako szablonów animacji przy użyciu tego panelu. Redaktorzy mogą modyfikować zmienne — na przykład tekst i kolory — bez wpływu na ogólny styl, a zespół może udostępniać szablony za pośrednictwem Bibliotek Adobe Creative Cloud.
Jak to działa ›

Usuwanie rozmycia spowodowanego potrząśnięciami kamery

Usuwając artefakty pochodzące od poruszeń kamerą, takie jak rozmycie ruchu, można uratować nagrania niskiej jakości.

Panel Zakresy Lumetri

Wideoskopy Lumetri — między innymi Wektoroskop, Histogram, Parada i Kształt fali — pozwalają badać i precyzyjnie dopasowywać kolorystykę kompozycji.

Efekty i wydajność oparte na przyspieszaniu GPU

Szybkie rozmycie kwadratowe i inne efekty są błyskawicznie renderowane, co pozwala natychmiast sprawdzać skutki decyzji artystycznych oraz gwarantuje wyższą wydajność w całej aplikacji.

Uproszczone porządkowanie efektów

Efekty odwołujące się do warstw uwzględniają teraz źródłowe maski i efekty.

Obsługa nagrań o wysokiej płynności odtwarzania

Program After Effects oferuje natywną obsługę nagrań mających ponad 99 klatek na sekundę.

Usługa Projekty zespołu z technologią Dynamic Link

Usługa Projekty zespołu udostępnia połączenie Dynamic Link, które pozwala błyskawicznie przenosić kompozycje z powrotem do programu After Effects.
Więcej informacji ›

Rozszerzona obsługa tekstu

Program After Effects obsługuje teraz skrypty języków hinduskich oraz innych czytanych od prawej do lewej, na przykład arabskiego i hebrajskiego.

To jeszcze nie wszystko

Dodatkowe elementy oferty: możliwość rozszerzenia wtapiania masek na nagrania w wyższa rozdzielczość, przypisywanie kolorowych etykiet to markerów kompozycji i warstw.
Pełne uwagi na temat wersji ›

After Effects CC (2017)

Mechanizm renderowania 3D

Nowy mechanizm renderowania 3D oparty na technologii Cinema 4D pozwala lepiej wykorzystać moc procesora i tworzyć elementy takie jak wytłoczony tekst czy warstwy kształtów bezpośrednio w programie After Effects.
Jak to działa ›

Łatwiejsza współpraca dzięki usłudze Projekty zespołu

Usługa Projekty zespołu (beta) ułatwia współpracę i udostępnianie sekwencji oraz kompozycji w czasie rzeczywistym. Programy Adobe Premiere Pro, After Effects i Prelude zawierają między innymi funkcje kontroli wersji i rozwiązywania konfliktów, które ułatwiają pracę zespołową. Ta funkcja jest już dostępna w usłudze Creative Cloud dla zespołów i klientów korporacyjnych.
Jak to działa ›

Odtwarzanie w czasie rzeczywistym

Przyśpiesz obieg pracy, odtwarzając nieprzetworzony materiał w czasie rzeczywistym — bez wcześniejszego renderowania ani buforowania.

Szybsze efekty i wydajność interakcji

Praca przebiega szybciej dzięki efektom obsługującym przyspieszanie przy użyciu karty graficznej. Usprawnienia funkcji Dynamic Link eliminują renderowanie pośrednie między programami Premiere Pro i After Effects.

Ulepszenia aktywnych szablonów tekstu

Kompozycje można pakować jako pojedyncze pliki, aby ułatwić użytkownikom udostępnianie aktywnych szablonów tekstu przy użyciu programu Premiere Pro.

Ulepszenia dotyczące animacji postaci

Po zmodyfikowaniu marionetek w programach Photoshop i Illustrator można szybko je zaktualizować dzięki większej wydajności programu Adobe Character Animator CC (beta). Łatwe przełączanie między programami Character Animator, After Effects i Premiere Pro dzięki funkcji Dynamic Link.
Jak to działa ›

Aktualizacje usługi Typekit

Teraz na giełdzie Adobe Typekit można kupować czcionki najważniejszych dostawców i stosować je w projektach programu After Effects. Natychmiastowe synchronizowanie kupionych czcionek z urządzeniami i wykorzystanie w kompozycjach.

Ulepszenia w usłudze Creative Cloud Assets

Wszystkie zasoby można archiwizować i przywracać za pomocą usługi Creative Cloud. Obejmuje to Biblioteki Creative Cloud, zasoby tworzone w programach na komputery, a także projekty na urządzenia przenośne.

Szablony udostępnione

Aby upewnić się, że zespół i wykonawcy niezależni zawsze mają te same informacje, utwórz własny nowy szablon projektu zawierający wzorniki kolorów i strukturę plików, a następnie udostępnij go w folderach usługi Creative Cloud.

Tokeny daty i godziny

Aby śledzić wiele rezultatów wygenerowanych na podstawie tego samego pliku, dodaj tokeny daty i godziny do szablonu wyjściowego nazwy pliku.

To jeszcze nie wszystko

Dodatkowe elementy oferty: lepsza obsługa interfejsu użytkownika w rozdzielczości Retina, lepsze znaczniki, usprawnienia skryptów, usprawnienia eksportowania z programu Adobe Media Encoder, rozszerzona zmiana czasu, predefiniowane ustawienie 360 stopni na potrzeby monoskopowego, sferycznego wyświetlania wideo.
Pełne uwagi na temat wersji ›

After Effects CC (2015.3)

Płynniejsze odtwarzanie

Nowa architektura odsłuchu plików audio i podglądu plików wideo umożliwia odtwarzanie buforowanych klatek w czasie rzeczywistym z synchronizacją dźwięku.

Zwiększona wydajność aplikacji

Szybciej pracuj w panelu kompozycji i przewijaj na osi czasu.

Przyspieszone efekty

Efekty korzystające z przyspieszenia sprzętowego GPU, takie jak Rozmycie gaussowskie i kolory Lumetri, umożliwiają szybsze renderowanie.

Dodatkowe kreatywne narzędzia do pracy z kolorami

Rozbudowane narzędzia Lumetri do obsługi kolorów umożliwiają oddzielanie i dostosowywanie kolorów, regulowanie balansu bieli oraz dokonywanie drobnych korekt odcieni. Tworzenie i stosowanie nowych predefiniowanych funkcji SpeedLooks wymaga tylko jednego kliknięcia.

Uproszczona aplikacja Adobe Character Animator

Szybko oznaczaj warstwy marionetek i nagrywaj wiele ujęć ruchu postaci. Nowa funkcja Dynamic Link umożliwia szybsze eksportowanie do programu Adobe Media Encoder. Używając nowych załączników marionetek, możesz sterować ruchem każdego elementu macierzystego wraz z jego elementem potomnym.
Jak to działa ›

Zachowania wyzwalaczy ruchu i automatycznego migania

Aplikacja Character Animator pozwala przeciągać postacie na ekranie i automatycznie animuje ich ruchy.
Jak to działa ›

Szybsze importowanie

Importuj sekwencje obrazów nawet 10 razy szybciej, używając sieci lokalnej lub magazynu udostępnionego.

Ulepszony aktywny potok 3D

Eksportuj animowane warstwy tekstu i kształtów 3D do formatu CINEMA 4D w celu uzyskania bardziej efektywnego obiegu pracy. Dostosuj elementy i zobacz ich natychmiastową aktualizację w programie CINEWARE.
Jak to działa ›

Skuteczniejsza współpraca dzięki bibliotekom

Biblioteki Creative Cloud pozwalają udostępniać zasoby wyłącznie do odczytu, tak aby członkowie zespołu mieli do nich dostęp, ale nie mogli ich zmieniać ani usuwać.

Ulepszony panel Biblioteki

Znalezienie odpowiedniej treści zajmuje mniej czasu dzięki większemu panelowi Biblioteki i wyszukiwaniu filtrowanemu w usłudze Adobe Stock, a także dzięki nowym ikonom ułatwiającym identyfikację licencjonowanych zasobów Adobe Stock. Można wyświetlić długość i format każdego pliku wideo znajdującego się w bibliotekach, a także uzyskać łącza do podglądów wideo.

To jeszcze nie wszystko

Dodatkowe elementy oferty: tworzenie kompozycji z natywnymi materiałami w formatach 8K i 6K, kodowanie za pomocą niestandardowych ustawień renderowania, zmienianie stron gestami w otwartych panelach za pomocą narzędzia Rączka.
Pełne uwagi na temat wersji ›

After Effects CC (2015.2)

Funkcjonalna integracja z oprogramowaniem CINEMA 4D

Funkcja Live Link umożliwia synchronizowanie osi czasu programów After Effects i CINEMA 4D (R17 SP2) oraz korzystanie z modułu CINEMA 4D Take System.

Szybsze, bardziej elastyczne renderowanie

Pliki CINEMA 4D zapisane przy użyciu modułów renderowania Sketch and Toon lub Physical i Hardware można teraz renderować w programie CINEWARE.

After Effects CC (2015.1)

Optymalne działanie na małych ekranach i urządzeniach dotykowych

Nad kompozycjami programu After Effects można pracować przy użyciu gestów dotykowych na urządzeniach takich jak Microsoft Surface Pro. Obsługiwane jest wybieranie i zmienianie paneli oraz przestrzeni roboczych, przechodzenie między panelami w grupie, a także panoramowanie i przewijanie w przeglądarkach na mniejszych ekranach.
Jak to działa ›

Nowość — obsługa wideo w bibliotece Adobe Stock

Do projektów programu After Effects można wybrać klipy wideo z biblioteki zawierającej ponad milion pozycji niewymagających opłat licencyjnych. Kompozycje można tworzyć przy użyciu zasobów ze znakami wodnymi, które są automatycznie aktualizowane po uzyskaniu licencji z poziomu panelu Biblioteki Creative Cloud.

Udoskonalone obiegi pracy z kolorami

Efekty stopniowania kolorów Lumetri można wysyłać z programu Adobe Premiere Pro do programu After Effects. Do zarządzania złożonymi obiegami pracy z kolorami służą profile formatów ARRIRAW i UHD/HDR.

Adobe Character Animator (zapowiedź) — teraz z obsługą gestów wielodotykowych

Kończyny postaci można animować, dotykając palcami ekranu dotykowego i rejestrując ruchy. Interfejs aplikacji Character Animator jest również dostępny w językach francuskim, japońskim i niemieckim.
Jak to działa ›

Łatwy dostęp do zasobów z Bibliotek Creative Cloud

Zasoby można przeciągać wprost z panelu Biblioteki do kompozycji programu After Effects do panelu Oś czasu.
Jak to działa ›

Integracja z aplikacją Adobe Capture CC

Na tablecie iPad, telefonie iPhone lub telefonie z systemem Android można przekształcić dowolny obraz w zasób o jakości produkcyjnej. Oprogramowanie pozwala wydzielić motyw kolorystyczny lub karnację, także utworzyć kształt lub grafikę wektorową, a następnie zapisać zasób w Bibliotekach Creative Cloud do użytku w programie After Effects.
Jak to działa ›

To jeszcze nie wszystko

Dodatkowe elementy oferty: udoskonalona obsługa podglądu, nowe opcje podglądu.
Więcej informacji ›

After Effects CC (2015)

Integracja z usługą Adobe Stock na potrzeby licencjonowania obrazów

Zintegrowanie nowej usługi Adobe Stock z programem After Effects pozwala oszczędzić czas dotąd potrzebny na wyszukiwanie i licencjonowanie bezpłatnych obrazów i grafik oraz zarządzanie nimi. Obraz zapisany w Bibliotekach Creative Cloud jest natychmiast dostępny do użytku w kompozycjach i innych projektach artystycznych.
Jak to działa ›

Twoje zasoby — dostępne z każdego miejsca

Biblioteki Creative Cloud pozwalają otwierać i udostępniać ważne zasoby projektowe, na przykład karnacje i grafiki, a przy tym są dostępne w aplikacjach After Effects, Adobe Premiere Pro, Photoshop i Illustrator, aplikacjach na urządzenia przenośne (między innymi Adobe Shape) i usługach takich jak Adobe Stock.
Jak to działa ›

Nieprzerwany podgląd

Teraz możesz zmieniać właściwości kompozycji, a nawet rozmiary paneli, bez przerywania odtwarzania. Nieprzerwany podgląd dotrzymuje kroku Twojej kreatywności.
Jak to działa ›

Dokładniejsze śledzenie twarzy

Funkcja śledzenia twarzy bardzo ułatwia stosowanie efektów do wybranych obszarów twarzy. Proste śledzenie pozwala skorygować kolor lub zastosować rozmycie twarzy, za pomocą śledzenia konkretnych punktów można zmieniać kolor oczu lub ruchy ust, a śledzenie pomiarów umożliwia na przykład kontrolowanie otwarcia oczu. Można nawet eksportować dane do aplikacji Character Animator.
Jak to działa ›

Łatwe animowanie postaci 2D

Oprogramowanie umożliwia animowanie postaci przygotowanych w programach Illustrator i Photoshop przez wykonywanie ruchów przed kamerą internetową. Aplikacja Adobe Character Animator (zapowiedź) śledzi ruchy twarzy, umożliwia nagrywanie dialogów oraz głosu, a także pozwala wywoływać działania za pomocą klawiatury.
Jak to działa ›

Indywidualnie dostosowane podglądy

Wyświetlaj podglądy kompozycji, warstw i nagrań w sposób odpowiadający Twojemu doświadczeniu i preferencjom. Wybieraj intuicyjne zachowania domyślne, twórz niestandardowe podglądy dla różnych wyzwalaczy lub powróć kilkoma kliknięciami do starszych zachowań domyślnych.

Możliwość dostosowania interfejsu

Zoptymalizowane grupy paneli przyspieszają nawigowanie po panelach. Ustaw jasność interaktywnych elementów sterujących, aby dobrać idealny kontrast.

Interfejs przystosowany do obsługi dotykowej

Aplikacja After Effects jest teraz wygodniejsza w obsłudze dotykowej. Opcja wybierania i uaktywniania paneli dotykowo ułatwia nawigację między panelami w grupie.

To jeszcze nie wszystko

Poza tym również: ulepszenia przyspieszające pracę z wyrażeniami, możliwość importowania plików JPEG2000 i znacznie więcej.
Więcej informacji ›

After Effects CC (2014.1)

Poprawiony interfejs użytkownika z obsługą wyświetlaczy o wysokich rozdzielczościach

Uproszczony interfejs użytkownika pozwala skupić się na projektowaniu i zapewnia bardziej spójne działanie na różnych urządzeniach, również w systemie Windows 8.1 na wyświetlaczach o wysokiej rozdzielczości.

Ulepszony potok 3D

Praca z elementami 3D jest teraz szybsza. Program After Effects zawiera wtyczkę CINEWARE 2.0 i zapewnia zgodność ze standardem CINEMA 4D R16, a dodatkowo oferuje usprawnioną obsługę warstw.

To jeszcze nie wszystko

Dodatkowe elementy oferty: Więcej widocznych punktów kontrolnych na warstwach, ulepszenia mechanizmu śledzenia zachowania.
Pełne uwagi na temat wersji ›

After Effects CC (2014)

Wypełnianie przezroczystości wizualnych

Program pozwala zachować najdrobniejsze szczegóły podczas wypełniania przezroczystości w skompresowanych lub źle wykonanych materiałach wideo z niebieskim lub zielonym tłem. Zaawansowany eliminator wycieków ułatwia kontrolowanie ilości rozlanej zieleni pozostałej w materiale wideo z zielonym tłem.
Jak to działa ›

Aktywne szablony tekstu programu Adobe Premiere Pro

Kompozycje programu After Effects można spakować jako aktywne szablony tekstu, aby montażyści pracujący w programie Premiere Pro mogli zmieniać tekst bez zmieniania koloru i ruchu tekstu oraz tła w dolnej części ekranu.
Jak to działa ›

Elastyczne opcje maskowania i format wymiany programu Premiere Pro

Maski ułatwiają stosowanie efektów do określonych obszarów kompozycji — bez potrzeby dodatkowego dostosowywania czy śledzenia warstw otoczki — oraz mieszanie poszczególnych efektów osobno z warstwą pierwotną. Maski można importować z programu Premiere Pro za pomocą łącza dynamicznego w celu wprowadzania dalszych poprawek.
Jak to działa ›

Integracja z motywami Adobe Color

Motywy kolorystyczne utworzone przy użyciu aplikacji Adobe Color Themes na telefonie iPhone lub w przeglądarce można następnie synchronizować jako próbki z programem After Effects w celu użycia w kompozycjach.

Mercury Transmit

To narzędzie pozwala wyświetlać pełnoekranowe podglądy kompozycji na oddzielnym monitorze. Podglądy można wysyłać przy użyciu interfejsów takich jak złącze HDMI karty graficznej, bez dodatkowego sprzętu.

Ulepszenia przeglądarki multimediów

Program pozwala nawigować między elementami multimedialnymi lokalnie lub za pośrednictwem sieci — przy użyciu oprogramowania Adobe Anywhere — i uzyskiwać dostęp do złożonych typów multimediów, na przykład w formatach P2 i XDCAM, jako do elementów multimedialnych, a nie jako do zagnieżdżonych folderów.

Integracja biblioteki Typekit

Oprogramowanie zapewnia dostęp do różnorodnych czcionek z biblioteki Adobe Typekit, których można natychmiast użyć w projektach programu After Effects.
Jak to działa ›

Obsługa integracji z panelami

Program pozwala znajdować i instalować wtyczki, rozszerzenia, multimedia szkoleniowe i inną zawartość przy użyciu paneli programu After Effects utworzonych przez społeczność programistów.

To jeszcze nie wszystko

Dodatkowe elementy oferty: Szybsze działanie efektu stabilizacji zniekształceń; importowanie nagrań w formacie Sony RAW z kamer F5, F55 i F65; ustawienia renderowania i modułów wyjściowych dostępne dla skryptów.
Pełne uwagi na temat wersji ›

After Effects CC (12.2)

Szybsze funkcje tworzenia danych wyjściowych, które można dostosowywać

Nowe funkcje dostosowywania szablonów nazw plików wyjściowych oraz ścieżek ułatwiają porządkowanie plików i obrazów.

Ulepszone przyciąganie

Funkcje przyciągania warstw i masek umożliwiają wyrównywanie obiektów 2D oraz 3D bez konieczności obliczania i wpisywania wartości. Teraz można przyciągać elementy do ścieżek kształtów, obwiedni, kamer i oświetlenia oraz w obrębie warstw kształtów.
Jak to działa ›

Udoskonalona obsługa skryptów

Wprowadzone ulepszenia obsługi skryptów umożliwiają automatyzację tworzenia danych wyjściowych w różnych formatach za pośrednictwem skryptów zmieniających moduły renderowania i generowania.

Migracja ustawień

Oprogramowanie umożliwia migrację ustawień, na przykład przestrzeni roboczej, preferencji i skrótów klawiaturowych, z poprzednich wersji programu After Effects CC do bieżącej wersji.

To jeszcze nie wszystko

Dodatkowe elementy oferty: ścieżki Beziera dla warstw kształtów, polecenie ponownego wczytania nagrania dostępne przy brakującym nagraniu, nowa wartość maksymalna 200 dla właściwości rozmiaru pędzla efektów pociągnięcia i pisania na obiektach.
Pełne uwagi na temat wersji ›

After Effects CC (12.1)

Moduł śledzenia masek

Program pozwala szybko tworzyć maski i dodawać efekty, które są stosowane w obrębie całej sceny — bez poświęcania godzin pracy na ręczne dostosowywanie. Po obrysowaniu obiektu maską przemieszcza się ona razem z nim w kolejnych klatkach. Oprogramowanie automatycznie dopasowuje położenie, obrót, skalę, pochylenie i perspektywę.
Jak to działa ›

Bogate opcje skalowania

Każdy piksel uzyska idealnie dobrany wygląd dzięki ponownemu próbkowaniu w trybach dwuliniowym i dwusześciennym. Efekt zwiększania skali zachowuje szczegóły, gwarantując wyraźny obraz o wysokiej jakości przy konwersji materiałów SD na HD oraz HD na 4K (jakość kina cyfrowego).
Jak to działa ›

Łącza właściwości

Efekt, maskę lub inną właściwość można skopiować między warstwami. Wklejone wystąpienie zachowa aktywne łącze do elementu pierwotnego. Późniejsze zmiany wprowadzone w pierwotnej właściwości zostaną odzwierciedlone w połączonym wystąpieniu.
Jak to działa ›

Przyspieszone śledzenie kamery 3D i stabilizowanie zniekształceń

Analiza nagrań przebiega nawet o 80% szybciej dzięki udoskonaleniom efektu stabilizacji zniekształceń i funkcji śledzenia kamery 3D.
Jak to działa ›

Przeglądarki zawartości w wysokich rozdzielczościach dla wyświetlaczy Retina na komputerach Mac

Program After Effects pozwala w pełni wykorzystać możliwości wyświetlaczy Retina na komputerach Mac przez odzwierciedlanie w przeglądarce każdego piksela zawartości jako rzeczywistego piksela wyświetlacza.

Ulepszone przyciąganie

Funkcje przyciągania warstw i masek umożliwiają wyrównywanie obiektów 2D oraz 3D bez konieczności obliczania i wpisywania wartości. Elementy mogą być przyciągane — nawet poza samą warstwą — do oddzielnych warstw oraz linii zdefiniowanych przez obramowanie warstwy podczas układania wstępnego.

Optymalizacja użycia GPU

Optymalne przyspieszanie GPU usprawnia pracę. Ulepszenia modułu renderowania 3D ze śledzeniem promieni pozwalają błyskawicznie modyfikować wytłoczone teksty i kształty. Dzięki bibliotece NVIDIA OptiX 3.0 osiągnięto jeszcze wyższą wydajność i stabilność tego modułu.

Przeglądarka materiałów

Ten wygodny panel z opcją dokowania ułatwia używanie i porządkowanie materiałów. Pozwala szybko przeglądać, otwierać i tworzyć wideo w praktycznie każdym formacie. Są dostępne połączenia z tradycyjnymi plikami filmów, obrazów i dźwięków, jak również standardowymi w branży nośnikami pamięci masowej, takimi jak karty P2 oraz formaty RED, XDCAM i ARRIRAW.

To jeszcze nie wszystko

Dodatkowe elementy oferty: Nowe właściwości menu języka wyrażeń, udoskonalone kształty fal dźwiękowych, ulepszenia w zakresie obsługi warstw i masek oraz rysowania ścieżek masek.
Pełne uwagi na temat wersji ›

After Effects CC (12)

Aktywny potok 3D

Obiekty i sceny z popularnego oprogramowania do pracy z modelami i animacjami 3D CINEMA 4D można edytować jako nagrania w programie After Effects bez uprzedniego renderowania. Ułatwia to przenoszenie materiałów między tymi programami i otwiera nowe możliwości realizacji artystycznych wizji.
Jak to działa ›

Narzędzie do poprawiania krawędzi

Koniec z twardymi liniami otoczki. Program zachowuje szczegóły podczas oddzielania od tła złożonych elementów pierwszego planu, na przykład rozwianych włosów czy krawędzi z rozmyciem ruchu. Mechanizm ten umożliwia tworzenie naturalnych obrazów złożonych bez uciekania się do specjalnych nagrań i techniki wypełniania przezroczystości.
Jak to działa ›

Optymalizacja śledzenia kamery 3D

Ulepszony moduł śledzenia kamery w programie After Effects wyposażono w zoptymalizowany algorytm, dzięki któremu można dostosować punkty śledzenia w czasie w celu skuteczniejszego odwzorowania ścieżki 3D w przestrzeni 2D.
Jak to działa ›

Efekt stabilizacji zniekształceń

Narzędzie Stabilizacja zniekształceń zostało zmodernizowane. Jako efekt wizualny pozwala wybrać na scenie obiekty do stabilizacji, odwrócenia stabilizacji i zachowania oryginalnej skali sceny, co ułatwia utrzymanie charakteru nietypowych ujęć, na przykład nagrań lotniczych.
Jak to działa ›

Funkcja wyszukiwania brakujących czcionek, efektów i materiałów wideo

Już nigdy nie będzie trzeba ręcznie poszukiwać czcionek, efektów czy nagrań użytych w kompozycjach. Dzięki nowej funkcji wyszukiwania można szybko zidentyfikować i znaleźć brakujące czcionki, efekty oraz inne materiały w kompozycjach, aby błyskawicznie ponownie je połączyć.
Jak to działa ›

Przyciąganie

Korzystając z nowej funkcji przyciągania do warstw i masek, można w prosty sposób wyrównywać krawędzie, punkty kotwiczenia i ścieżki masek między warstwami, co ułatwia opracowywanie złożonych obiektów.
Jak to działa ›

Dwusześcienne ponowne próbkowanie

Program pozwala wybrać próbkowanie dwusześcienne lub dwuliniowe dla zaznaczonej warstwy w celu określenia liczby pikseli próbkowanych na potrzeby przekształceń takich jak skalowanie.
Jak to działa ›

Poruszenie pikseli

Poruszające się obiekty w nagraniach i renderowanych scenach mogą uzyskać dodatkowe lub ulepszone rozmycie. Efekt ten pozwala utworzyć realistyczne nagranie, podkreślić akcję, dopasować ujęcia, a także przystosować poruszone nagranie do oglądania.
Jak to działa ›

Synchronizacja ustawień

Wszystkie ustawienia przestrzeni roboczej można zsynchronizować z usługą Creative Cloud, aby łatwo pracować na wielu komputerach lub przyspieszyć konfigurowanie nowego komputera.

To jeszcze nie wszystko

Dodatkowe elementy oferty: nowe polecenia wysyłania do kolejki programu Adobe Media Encoder, kolejka programu Adobe Media Encoder dla formatów H.264, MPEG-2 i WMV, możliwość czyszczenia buforów w pamięci RAM i na dysku, inne ulepszenia.
Pełne uwagi na temat wersji ›