png-to-pdf
Review url
https://www.adobe.com/reviews-api/dc/production/png-to-pdf
Title
Ohodnoťte svoju skúsenosť
Hide title
true
Rating verb
hlas, hlasy
Rating noun
hviezdička, hviezdičky
Comment placeholder
Podeľte sa o svoje pripomienky
Comment field label
Skontrolujte pripomienky
Submit text
Odoslať
Thank you text
Ďakujeme za pripomienky!
Tooltips
Zlá, podpriemerná, dobrá, veľmi dobrá, vynikajúca
Tooltip delay
5
Initial Value
0

https://main--dc--adobecom.hlx.page/dc-shared/fragments/shared-fragments/frictionless/verb-footer/verb-footer-shell