Navrhovanie obalov produktov v aplikácii Adobe Dimension

FUNKCIE APLIKÁCIE ADOBE DIMENSION

Nový rozmer navrhovania obalov produktov

Adobe Dimension postrčí váš dizajn obalov tým správnym smerom. Umožňuje rýchlo a jednoducho navrhovať v 3D, vytvárať modely produktov a vyvíjať vizualizácie značky.

Pútanie pozornosti pomocou 3D

Pomôžte obalom vyniknúť. Navrhujte svoje produkty v aplikácii Dimension. Stačí niekoľko krokov a budete mať realistické vykreslenie, ktoré vždy zaujme.

Pridanie hĺbky obalom produktov

Pridanie hĺbky

Chcete navrhnúť jednoduchú škatuľu s cereáliami alebo štylizovanú fľašu vína? Oživte prototyp svojho produktu vytvorením, úpravou a vykreslením 3D fotorealistických obrázkov v aplikácii Dimension.

Rýchle a efektívne navrhovanie obalov produktov

Rýchla a efektívna práca

Nestrácajte čas približovaním 3D obrázkov v iných softvéroch na dizajn, ale jednoducho vytvárajte modely škatúľ a obalov od jedla v niekoľkých krokoch.

Prispôsobovanie obalov 2D obtlačami a grafikou

Prispôsobovanie obalov

Prekryte 3D objekty 2D obtlačami či grafikou a model obalu produktu máte hotový za okamih. Takto môžete o dizajne rýchlo komunikovať s klientmi i kolegami.

Synchronizácia dizajnu obalu produktu s ostatnými projektmi Creative Cloud

Bez fotografovania

Zabudnite na drahé fotografovanie obalov produktov. Dimension vám umožňuje vytvárať rozloženia scén a fotorealistické vykresľovanie, vďaka čomu môžete uviesť na trh akýkoľvek produkt.

Jedinečný dizajn

Odlíšte svoje dizajny obalov od ostatných pomocou všestranných šablón a nástrojov v aplikácii Dimension.

Realistické vykresľovanie dizajnov obalov pomocou nástrojov na osvetlenie v aplikácii Dimension

Rozjasnenie každého záberu

Nástroje na osvetlenie v aplikácii Dimension sú navrhnuté podľa skutočného fyzického osvetlenia, aby ste získali čo najrealistickejšie vykreslenie akéhokoľvek obalu.

Integrácia ostatných projektov Creative Cloud s projektmi Dimension

Spojenie s cloudom

Integrácia so službou Adobe Creative Cloud vám umožňuje synchronizovať všetky ostatné projekty. Svoj dizajn tak môžete vylepšovať prispôsobiteľnými 3D zdrojmi služby Adobe Stock.

Ako navrhnúť obal produktu

Pomocou týchto jasných krokov môžete rýchlo vytvárať prispôsobené dizajny obalov do akýchkoľvek projektov.


1. Začiatok:

Stiahnite si potrebné dátové zdroje.


2. Rozmiestnenie:

3D dátové zdroje usporiadajte a umiestnite.


3. Vytvorenie dizajnu:

Vyberte, ktoré grafické prvky chcete v zábere.


4. Prispôsobenie:

Importujte obtlače a použite ich na obal. 


5. Fotografovanie:

Upravte rozostrenie a perspektívu fotoaparátu, aby ste dosiahli perfektný záber. 


6. Dokončenie:

Vykreslite scénu s rôznymi záložkami fotoaparátu.


Ovládnutie tretieho rozmeru

Pomocou týchto kurzov sa naučíte vytvárať a vykresľovať úžasné zábery obalov produktov.

Pridávanie a importovanie 3D modelov do projektov Dimension

Začatie od základov

Zistite, ako môžete do aplikácie Dimension pridávať a importovať 3D modely a následne ich používať ako šablóny pre prispôsobené obaly produktov.

Zvládnutie procesu vytvárania 3D modelov obalov

Postupovanie po jednotlivých krokoch

Prejdite si proces vytvárania rýchlych a krásnych 3D modelov obalov v aplikácii Dimension a objavte niekoľko tipov a trikov.

Ako vytvoriť portfólio obalov produktov

Rozšírenie portfólia

Pozrite sa, ako tento umelec využil Dimension na vytvorenie vlastných záberov produktov hodných akéhokoľvek dizajnového portfólia.

Ako hľadať, importovať a využívať zdroje služby Adobe Stock vo vlastnom dizajne obalu

Začatie vyhľadávaním

Zistite, ako sa vyhľadávajú, importujú a využívajú dátové zdroje služby Stock v aplikácii Dimension. Tieto prispôsobiteľné objekty sú jednoduchou štartovacou čiarou pre dizajny obalov akýchkoľvek produktov.