https://main--cc--adobecom.hlx.page/cc-shared/fragments/merch/products/illustrator/sticky-banner/default

{{generative-ai}} vám umožňuje vytvárať v aplikácii {{illustrator}} nádherné grafiky

Prebuďte svoju predstavivosť, obmieňajte dizajnové koncepty a rýchlo vytvárajte plne upravovateľné ilustrácie pomocou funkcie {{text-to-vector-graphic}}. Stačí zadať jednoduchý opis a vygenerovať škálovateľné a prispôsobiteľné ikony, scény či vzory. Okrem toho môžete používať vlastné predlohy ako referenciu pri vytváraní značkových dátových zdrojov pre webové lokality, plagáty a ďalší obsah.

Upravujte a prispôsobujte

Ilustrácie vygenerované pomocou funkcie {{text-to-vector-graphic}} sú plne upravovateľné, donekonečna škálovateľné a vytvorené vo vlastnej novej vrstve. Pomocou presných nástrojov na úpravu v aplikácii {{illustrator}} môžete upraviť každú časť grafiky a vytvárať tak jedinečné dizajny, ktoré sa dajú použiť kdekoľvek.

Pomocou funkcie {{text-to-vector-graphic}} môžete výsledky prispôsobiť konkrétnym dizajnovým výstupom. Vyberte si ako výstup scénu, objekt, ikonu alebo vzor a vytvorte presne takú vektorovú grafiku, akú potrebujete – či už ide o jednoduchú ilustráciu vhodnú do loga, alebo pútavý motív na ozdobenie obalov.

Vytvárajte návrhy vo vlastnom štýle

Používajte vlastné predlohy ako referenčné obrázky na generovanie nových vektorov v podobnom štýle. Rýchlo vytvárajte doplnkové obrázky (nielen) na sociálne siete – vysokokvalitné a rýchlo dostupné marketingové grafiky získate len niekoľkými ťuknutiami.

Vymýšľajte a hľadajte inšpiráciu

Začínate nový projekt? Vytvorte koláž z obrázkov vygenerovaných funkciou Prevod textu na vektorovú grafiku, či už pre seba, alebo na zdieľanie s tímom. Vďaka funkcii {{text-to-vector-graphic}} si jednoducho pozriete podobné grafiky vytvorené v rôznych štýloch, motívoch a farebných kombináciách.

Používanie funkcie {{text-to-vector-graphic}}

 • Otvorte {{illustrator}}.
  Ak nemáte predplatné aplikácie {{illustrator}}, zaregistrujte si bezplatnú skúšobnú verziu. Ak {{illustrator}} už máte, nezabudnite si aktualizovať aplikáciu, aby ste získali všetky novinky vrátane funkcie {{text-to-vector-graphic}}.
 • Nájdite nástroje funkcie {{text-to-vector-graphic}}.
  V aplikácii {{illustrator}} vytvorte nový projekt alebo otvorte niektorý z existujúcich. V spodnej časti pracovného priestoru sa zobrazí panel úloh funkcie {{text-to-vector-graphic}} a na paneli Properties (Vlastnosti) sa zobrazia nastavenia. Panel funkcie {{text-to-vector-graphic}} otvoríte pomocou položiek Window (Okno) > Text to Vector Graphic ({{text-to-vector-graphic}}).
 • Vygenerujte grafiku.
  Do príkazového poľa na paneli úloh zadajte opis, napríklad „hmlisté ranné hory“. Kliknite na Generate (Generovať). Na paneli Properties (Vlastnosti) sa zobrazia miniatúry grafických možností. Výberom možnosť zobrazíte na plátne. Prečítajte si viac o písaní príkazov pre umenie AI, ktoré prinášajú dobré výsledky.
 • Dolaďte výsledky.
  Ak chcete dosiahnuť konkrétny výstup, pred generovaním upravte nastavenia. Typ vyberte podľa toho, či chcete vygenerovať objekt, scénu, ikonu alebo vzor. Ak nekliknete na ozubené koliesko a nevypnete možnosť Match active artboard style (Podľa aktívneho štýlu kresliacej plochy), funkcia {{text-to-vector-graphic}} automaticky vygeneruje dátové zdroje v štýle grafiky na kresliacej ploche. Prípadne môžete kliknutím na ikonu kvapkadla aktivovať nástroj na výber štýlu a potom výberom referenčných obrázkov vytvoriť grafiku v danom štýle. Na generovanie vektorov len na základe textového príkazu použite prázdnu kresliacu plochu.
 • Upravte vektor.
  Po vygenerovaní obrázka, ktorý sa vám páči, môžete na paneli úloh kliknúť na Done (Hotovo) a potom vykonať rýchle úpravy, napríklad zoskupenie alebo zrušenie zoskupenia obrázkov, duplikovanie objektov alebo prefarbenie. Výberom položky Recolor (Prefarbiť) otvoríte panel Recolor (Prefarbenie), na ktorom môžete manuálne upraviť odtiene, alebo môžete použiť funkciu Generatívne prefarbenie a prostredníctvom textových príkazov vyskúšať nové palety farieb.
 • Vyhrajte sa s obrázkom ďalej.
  Otvorte panel Layers (Vrstvy) a vyberte a upravte jednotlivé časti grafiky. Vygenerovaný vektor je len začiatok – pomocou mnohých nástrojov na presné úpravy v aplikácii Illustrator si môžete obrázok prispôsobiť presne podľa seba.

{{questions-we-have-answers}}

Čo je {{text-to-vector-graphic}} v aplikácii {{adobe-illustrator}}?

{{text-to-vector-graphic}} je nová prevratná funkcia. Poháňa ju {{generative-ai}} {{adobe-firefly}}, ktorá používateľom aplikácie Illustrator umožňuje vytvárať plne upravovateľnú vektorovú grafiku pomocou jednoduchých textových príkazov. Toto je prvá verzia funkcie {{text-to-vector-graphic}} a bude sa ďalej vyvíjať na základe pripomienok komunity.

Ako môžem používať generatívnu umelú inteligenciu na generovanie vektorových obrázkov?

Pomocou nástroja {{text-to-vector-graphic}} v aplikácii Illustrator môžete generovať plne upravovateľné a škálovateľné vektorové obrázky prostredníctvom jednoduchých textových príkazov. Zadaním opisu do príkazového poľa a kliknutím na Generate (Generovať) môžete vytvárať ikony, vzory, scény a ďalšie prvky. Okrem toho môžete na základe referenčných obrázkov generovať vektory v podobnom štýle.

https://main--cc--adobecom.hlx.page/cc-shared/fragments/products/illustrator/do-more-with-adobe-illustrator

Získajte ďalšie informácie o aplikáciách {{adobe-illustrator}} a {{firefly}}

https://main--cc--adobecom.hlx.page/cc-shared/assets/img/product-icons/svg/illustrator.svg | Illustrator

Zistite, čo všetko môžete robiť s aplikáciou {{illustrator}}

--- linear-gradient(90deg, rgba(241,155,58, 0.8) 0%, rgba(237,211,11, 0.8) 100%)

Vytvárajte vektorové predlohy, logá, návrhy obalov, webovú grafiku a ďalšie súbory.

Ďalšie informácie o aplikácii {{illustrator}}

https://main--cc--adobecom.hlx.page/cc-shared/assets/img/product-icons/svg/firefly-appicon-256.svg | Adobe Firefly

Vyskúšajte {{firefly}} na webe

--- linear-gradient(90deg, rgba(255,0,0,1) 0%, rgba(255,154,0,1) 10%, rgba(208,222,33,1) 20%, rgba(79,220,74,1) 30%, rgba(63,218,216,1) 40%, rgba(47,201,226,1) 50%, rgba(28,127,238,1) 60%, rgba(95,21,242,1) 70%, rgba(186,12,248,1) 80%, rgba(251,7,217,1) 90%, rgba(255,0,0,1) 100%)

Vyskúšajte, aké možnosti ponúka {{generative-ai}} priamo v prehliadači vďaka modelom Prevod textu na obrázok a Generatívna výplň.

Preskúmať {{firefly}}

{{you-may-also-like}}

Získajte komplexný nástroj na navrhovanie log

Ďalšie informácie o navrhovaní log

Vyvíjajte nové dizajny svojich obľúbených písiem

Ďalšie informácie o navrhovaní písiem

Vytvárajte inšpiratívne vysokokvalitné ikony

Ďalšie informácie o navrhovaní ikon

Vytvárajte pútavé dizajny infografiky

Ďalšie informácie o návrhoch infografiky