text to vector

FUNKCIE APLIKÁCIE ILLUSTRATOR

Premieňajte nápady na ilustrácie pomocou funkcie Text na vektorovú grafiku

Používajte jednoduché textové príkazy na generovanie škálovateľnej a plne upravovateľnej vektorovej grafiky v aplikácii Adobe Illustrator za pomoci generatívnej umelej inteligencie Adobe Firefly.

Vytvárajte v aplikácii Illustrator nádherné grafiky pomocou generatívnej umelej inteligencie

Prebuďte svoju predstavivosť, obmieňajte dizajnové koncepty a rýchlo vytvárajte plne upravovateľné ilustrácie pomocou funkcie Text na vektorovú grafiku. Stačí zadať jednoduchý opis a vygenerovať škálovateľné a prispôsobiteľné ikony, scény či vzory. Okrem toho môžete používať vlastné predlohy ako referenciu pri vytváraní značkových dátových zdrojov pre webové lokality, plagáty a ďalšie.

Grafika hamburgera vytvorená pomocou nástroja Text na vektorovú grafiku

Upravujte a prispôsobujte

Ilustrácie vygenerované pomocou funkcie Text na vektorovú grafiku sú plne upravovateľné, donekonečna škálovateľné a vytvorené vo vlastnej novej vrstve. Pomocou presných nástrojov na úpravu v aplikácii Illustrator môžete upraviť každú časť grafiky a vytvárať tak jedinečné dizajny, ktoré sa dajú použiť kdekoľvek.

Tiger vytvorený funkciou Text na vektorovú grafiku

Navrhujte pútavé ikony a ďalšie prvky

Pomocou funkcie Text na vektorovú grafiku môžete výsledky prispôsobiť konkrétnym dizajnovým výstupom. Vyberte si ako výstup scénu, objekt, ikonu alebo vzor a vytvorte presne takú vektorovú grafiku, akú potrebujete – či už ide o jednoduchú ilustráciu vhodnú do loga, alebo pútavý motív na ozdobenie obalov.

Štylizovaná vlna rozbíjajúca sa o pláž vytvorená funkciou Text na vektorovú grafiku

Vytvárajte návrhy vo vlastnom štýle

Používajte vlastné predlohy ako referenčné obrázky na generovanie nových vektorov v podobnom štýle. Rýchlo vytvárajte doplnkové obrázky (nielen) na sociálne siete – vysokokvalitné a rýchlo dostupné marketingové grafiky získate len niekoľkými ťuknutiami.

Teplovzdušný balón vznášajúci sa nad zemou vytvorený funkciou Text na vektorovú grafiku

Vymýšľajte a hľadajte inšpiráciu

Začínate nový projekt? Vytvorte koláž z obrázkov vygenerovaných funkciou Text na vektorovú grafiku, či už pre seba, alebo na zdieľanie s tímom. Vďaka funkcii Text na vektorovú grafiku si jednoducho pozriete podobné grafiky vytvorené v rôznych štýloch, motívoch a farebných kombináciách.

Používanie funkcie Text na vektorovú grafiku

Používanie funkcie Text na vektorovú grafiku

1. Otvorte Illustrator.

Ak nemáte predplatné aplikácie Illustrator, zaregistrujte si bezplatnú skúšobnú verziu. Ak Illustrator už máte, nezabudnite si aktualizovať aplikáciu, aby ste získali všetky novinky vrátane funkcie Text na vektorovú grafiku.


2. Nájdite nástroje funkcie Text na vektorovú grafiku.

V aplikácii Illustrator vytvorte nový projekt alebo otvorte niektorý z existujúcich. V spodnej časti pracovného priestoru sa zobrazí panel úloh funkcie Text na vektorovú grafiku a na paneli Properties (Vlastnosti) sa zobrazia nastavenia. Panel funkcie Text na vektorovú grafiku otvoríte pomocou položiek Window (Okno) > Text to Vector Graphic (Text na vektorovú grafiku).


3. Vygenerujte grafiku.

Do príkazového poľa na paneli úloh zadajte opis, napríklad „hmlisté ranné hory“. Kliknite na Generate (Generovať). Na paneli Properties (Vlastnosti) sa zobrazia miniatúry grafických možností. Výberom možnosť zobrazíte na plátne. Prečítajte si viac o písaní efektívnych príkazov pre umenie AI, ktoré prinášajú dobré výsledky.


4. Dolaďte výsledky.

Ak chcete dosiahnuť konkrétny výstup, pred generovaním upravte nastavenia. Typ vyberte podľa toho, či chcete vygenerovať objekt, scénu, ikonu alebo vzor. Ak nekliknete na ozubené koliesko a nevypnete možnosť Match active artboard style (Podľa aktívneho štýlu kresliacej plochy), funkcia Text na vektorovú grafiku automaticky vygeneruje dátové zdroje v štýle grafiky na kresliacej ploche. Prípadne môžete kliknutím na ikonu kvapkadla aktivovať nástroj na výber štýlu a potom výberom referenčných obrázkov vytvoriť grafiku v danom štýle. Na generovanie vektorov len na základe textového príkazu použite prázdnu kresliacu plochu.


5. Upravte vektor.

Po vygenerovaní obrázka, ktorý sa vám páči, môžete na paneli úloh kliknúť na Done (Hotovo) a potom vykonať rýchle úpravy, napríklad zoskupenie alebo zrušenie zoskupenia obrázkov, duplikovanie objektov alebo prefarbenie. Výberom položky Recolor (Prefarbiť) otvoríte panel Recolor (Prefarbenie), na ktorom môžete manuálne upraviť odtiene, alebo môžete použiť funkciu Generative Recolor a prostredníctvom textových príkazov vyskúšať nové palety farieb.


6. Vyhrajte sa s obrázkom ďalej.

Otvorte panel Layers (Vrstvy) a vyberte a upravte jednotlivé časti grafiky. Vygenerovaný vektor je len začiatok – pomocou mnohých nástrojov na presné úpravy v aplikácii Illustrator si môžete obrázok prispôsobiť presne podľa seba.


Máte otázky? Máme na ne odpovede.

Text na vektorovú grafiku je nová prevratná funkcia využívajúca generatívnu umelú inteligenciu Adobe Firefly, ktorá používateľom aplikácie Illustrator umožňuje vytvárať plne upravovateľnú vektorovú grafiku pomocou jednoduchých textových príkazov. Toto je prvá verzia funkcie Text na vektorovú grafiku a bude sa ďalej vyvíjať na základe pripomienok komunity.

Pomocou nástroja Text na vektorovú grafiku v aplikácii Illustrator môžete generovať plne upravovateľné a škálovateľné vektorové obrázky prostredníctvom jednoduchých textových príkazov. Zadaním opisu do príkazového poľa a kliknutím na Generate (Generovať) môžete vytvárať ikony, vzory, scény a ďalšie prvky. Okrem toho môžete na základe referenčných obrázkov generovať vektory v podobnom štýle.

Adobe Illustrator

S aplikáciou Adobe Illustrator dokážete viac

Zdieľať tento článok