Plány a cenník služby elektronického podpisovania Adobe

Spoločnosti Adobe dôveruje viac ako 300 000 firiem. Objavte naše plány a nájdite si ten svoj.

Acrobat Standard

Ročné predplatné, pri zrušení do 14 dní získate úplnú refundáciu. Ak predplatné zrušíte po uplynutí 14 dní, zaúčtuje sa poplatok.

Ikona Informácie

Fakturuje sa ročne za   . Pri zrušení do 14 dní získate úplnú refundáciu. Ak zrušenie vykonáte po uplynutí 14 dní, nebudete mať nárok na refundáciu.

Ikona Informácie

Nevyžaduje sa ročná viazanosť. Pri zrušení do 14 dní získate úplnú refundáciu. Zrušenie je možné kedykoľvek a bez poplatku.

Ikona Informácie

Zabezpečená transakcia

Nástroje na konvertovanie, upravovanie, elektronické podpisovanie a ochranu PDF súborov.

Obľúbené funkcie:

 • Podpisovanie dokumentov a zhromažďovanie či sledovanie neobmedzeného počtu podpisov
 • Úprava, zdieľanie a konverzia PDF súborov
 • Zabezpečenie PDF súborov heslom

Obľúbené funkcie:

 • Podpisovanie dokumentov a zhromažďovanie či sledovanie neobmedzeného počtu podpisov
 • Úprava, zdieľanie a konverzia PDF súborov
 • Zabezpečenie PDF súborov heslom

Najobľúbenejšie

Acrobat Pro

Ročné predplatné, pri zrušení do 14 dní získate úplnú refundáciu. Ak predplatné zrušíte po uplynutí 14 dní, zaúčtuje sa poplatok.

Ikona Informácie

Fakturuje sa ročne za   . Pri zrušení do 14 dní získate úplnú refundáciu. Ak zrušenie vykonáte po uplynutí 14 dní, nebudete mať nárok na refundáciu.

Ikona Informácie

Nevyžaduje sa ročná viazanosť. Pri zrušení do 14 dní získate úplnú refundáciu. Zrušenie je možné kedykoľvek a bez poplatku.

Ikona Informácie

Zabezpečená transakcia

Naše komplexné riešenie pre PDF súbory s úplnými možnosťami na konvertovanie a úpravu dokumentov, rozšírenou ochranou a výkonnými funkciami na elektronické podpisovanie.

Zahŕňa všetky funkcie aplikácie Acrobat Standard a aj:

 • Pridávanie vlastnej značky do zmlúv
 • Vytváranie webových formulárov z PDF súborov
 • Vyberanie platieb pomocou služby Braintree, ak je k dispozícii
 • Odosielanie dokumentov na podpis viacerým príjemcom naraz pomocou funkcie hromadného odosielania
 • Porovnávanie PDF súborov na jednoduchú kontrolu rozdielov
 • Trvalé odstránenie citlivých informácií pomocou redigovania
 • Konverzia takmer všetkých formátov súborov na PDF vrátane kreatívnych a technických súborov

Zahŕňa všetky funkcie aplikácie Acrobat Standard a aj:

 • Pridávanie vlastnej značky do zmlúv
 • Vytváranie webových formulárov z PDF súborov
 • Vyberanie platieb pomocou služby Braintree, ak je k dispozícii
 • Odosielanie dokumentov na podpis viacerým príjemcom naraz pomocou funkcie hromadného odosielania
 • Porovnávanie PDF súborov na jednoduchú kontrolu rozdielov
 • Trvalé odstránenie citlivých informácií pomocou redigovania
 • Konverzia takmer všetkých formátov súborov na PDF vrátane kreatívnych a technických súborov

Možnosti elektronického podpisovania v aplikáciách Acrobat Standard a Acrobat Pro neponúkajú rovnakú úroveň súladu s predpismi ako Acrobat Sign Solutions.

Porovnať všetky funkcie

Funkcie zahrnuté vo vašom podnikovom pláne:

Získavajte prehľad o všetkých používateľských profiloch a nastaveniach kont v reálnom čase z jediného miesta.

Pridávajte jedinečné nastavenia pre rôzne skupiny vďaka prístupu k správcovskej konzole Admin Console

Delegujte práva na zobrazovanie, odosielanie alebo upravovanie kont inej osobe, keď je napríklad niekto na dovolenke alebo ak opustí spoločnosť

Funkcie zahrnuté vo vašom podnikovom pláne:

Správa používateľov a skupín

Delegácia kont

Nepretržitá podpora

Ochrana dátových zdrojov spoločnosti

Vyberte si spôsob platby:

Acrobat Standard pre tímy

Ročné predplatné, pri zrušení do 14 dní získate úplnú refundáciu. Ak predplatné zrušíte po uplynutí 14 dní, zaúčtuje sa poplatok.

Ikona Informácie

   

Fakturuje sa ročne za   . Pri zrušení do 14 dní získate úplnú refundáciu. Ak zrušenie vykonáte po uplynutí 14 dní, nebudete mať nárok na refundáciu.

Ikona Informácie

Počet licencií

Počet licencií

Zabezpečená transakcia

Jednoduchá aplikácia na prácu s PDF súbormi s funkciami na úpravu, konvertovanie a elektronické podpisovanie.

Obľúbené funkcie:

 • Podpisovanie a získavanie podpisov
 • Sledovanie a odosielanie pripomenutí k zmluvám
 • Elektronické podpisovanie v počítači a mobilných zariadeniach
 • Integrácia s aplikáciami Microsoft 365
 • Správcovské nástroje na spravovanie tímov a nepretržitá podpora
 • PDF nástroje na vytváranie, úpravu, konvertovanie, porovnávanie, redigovanie a ďalšie činnosti

Obľúbené funkcie:

 • Podpisovanie a získavanie podpisov
 • Sledovanie a odosielanie pripomenutí k zmluvám
 • Elektronické podpisovanie v počítači a mobilných zariadeniach
 • Integrácia s aplikáciami Microsoft 365
 • Správcovské nástroje na spravovanie tímov a nepretržitá podpora
 • PDF nástroje na vytváranie, úpravu, konvertovanie, porovnávanie, redigovanie a ďalšie činnosti

Najobľúbenejšie

Acrobat Pro pre tímy

Ročné predplatné, pri zrušení do 14 dní získate úplnú refundáciu. Ak predplatné zrušíte po uplynutí 14 dní, zaúčtuje sa poplatok.

Ikona Informácie

  

Fakturuje sa ročne za   . Pri zrušení do 14 dní získate úplnú refundáciu. Ak zrušenie vykonáte po uplynutí 14 dní, nebudete mať nárok na refundáciu.

Ikona Informácie

Počet licencií

Ušetrite 7,5 % na každom balíku 5 licencií počas prvého roka. Získať ponuku

Počet licencií

Ušetrite 7,5 % na každom balíku 5 licencií počas prvého roka. Získať ponuku

Zabezpečená transakcia

Komplexné riešenie na prácu s PDF súbormi poskytujúce všetky funkcie na konvertovanie a úpravu, vylepšené funkcie elektronického podpisovania a mnoho ďalších možností.

 

Obľúbené funkcie:

 • Podpisovanie a získavanie podpisov
 • Sledovanie a odosielanie pripomenutí k zmluvám
 • Elektronické podpisovanie v počítači a mobilných zariadeniach
 • Integrácia s aplikáciami Microsoft 365
 • Správcovské nástroje na spravovanie tímov a nepretržitá podpora
 • PDF nástroje na vytváranie, úpravu, konvertovanie, porovnávanie, redigovanie a ďalšie činnosti
 • Odosielanie hromadných žiadostí o elektronické podpisy
 • Pridávanie vlastnej značky do zmlúv
 • Zhromažďovanie elektronických podpisov od kohokoľvek, kto vyplní webový formulár
 • Vyberanie platieb pomocou služby Braintree 
 • Ochrana dátových zdrojov spoločnosti a delegácií kont aj po odchode zamestnanca

Obľúbené funkcie:

 • Podpisovanie a získavanie podpisov
 • Sledovanie a odosielanie pripomenutí k zmluvám
 • Elektronické podpisovanie v počítači a mobilných zariadeniach
 • Integrácia s aplikáciami Microsoft 365
 • Správcovské nástroje na spravovanie tímov a nepretržitá podpora
 • PDF nástroje na vytváranie, úpravu, konvertovanie, porovnávanie, redigovanie a ďalšie činnosti
 • Odosielanie hromadných žiadostí o elektronické podpisy
 • Pridávanie vlastnej značky do zmlúv
 • Zhromažďovanie elektronických podpisov od kohokoľvek, kto vyplní webový formulár
 • Vyberanie platieb pomocou služby Braintree 
 • Ochrana dátových zdrojov spoločnosti a delegácií kont aj po odchode zamestnanca

Acrobat Sign Solutions

Zabezpečená transakcia

Samostatné riešenie na elektronické podpisovanie pre tímy, ktoré chcú škálovať svoju organizáciu, s vopred pripravenými integráciami, rozhraniami API a inými inováciami.

Obľúbené funkcie:

 • Podpisovanie a získavanie podpisov
 • Sledovanie a odosielanie pripomenutí k zmluvám
 • Elektronické podpisovanie v počítači a mobilných zariadeniach
 • Integrácia s aplikáciami Microsoft 365
 • Správcovské nástroje na spravovanie tímov a nepretržitá podpora
 • Odosielanie hromadných žiadostí o elektronické podpisy
 • Pridávanie vlastnej značky do zmlúv
 • Zhromažďovanie elektronických podpisov od kohokoľvek, kto vyplní webový formulár
 • Vyberanie platieb pomocou služby Braintree 
 • Integrácia so službami Salesforce, Workday, ServiceNow a ďalšími produktmi 
 • Prístup k rozhraniu API pre vlastné integrácie 
 • Pokročilé overovanie 
 • Súlad s predpismi špecifickými pre dané odvetvie (napr. HIPAA, FEDRAMP, FERPA, GLBA a FDA 21 CFR časť 11)

Obľúbené funkcie:

 • Podpisovanie a získavanie podpisov
 • Sledovanie a odosielanie pripomenutí k zmluvám
 • Elektronické podpisovanie v počítači a mobilných zariadeniach
 • Integrácia s aplikáciami Microsoft 365
 • Správcovské nástroje na spravovanie tímov a nepretržitá podpora
 • Odosielanie hromadných žiadostí o elektronické podpisy
 • Pridávanie vlastnej značky do zmlúv
 • Zhromažďovanie elektronických podpisov od kohokoľvek, kto vyplní webový formulár
 • Vyberanie platieb pomocou služby Braintree 
 • Integrácia so službami Salesforce, Workday, ServiceNow a ďalšími produktmi 
 • Prístup k rozhraniu API pre vlastné integrácie 
 • Pokročilé overovanie 
 • Súlad s predpismi špecifickými pre dané odvetvie (napr. HIPAA, FEDRAMP, FERPA, GLBA a FDA 21 CFR časť 11)

Možnosti elektronického podpisovania v aplikáciách Acrobat Standard a Acrobat Pro neponúkajú rovnakú úroveň súladu s predpismi ako Acrobat Sign Solutions.

Porovnať všetky funkcie

Najčastejšie otázky

Acrobat je riešenie na efektívnu spoluprácu a prácu s PDF súbormi, ktoré zahŕňa počítačový softvér Acrobat, online nástroje Acrobat, mobilnú aplikáciu Acrobat Reader a aplikáciu Adobe Scan, takže môžete bezpečne a efektívne pracovať v ľubovoľnom zariadení, nech už ste kdekoľvek.

Acrobat Standard zahŕňa základné funkcie na prácu s PDF súbormi, ako napríklad:

– Úpravy a usporadúvanie PDF súborov
– Konvertovanie dokumentov na formát PDF a z neho
– Vypĺňanie formulárov, podpisovanie dokumentov  a vyžadovanie elektronických podpisov
– Ochrana súborov heslom

Acrobat Pro zahŕňa všetko, čo ponúka aplikácia Acrobat Standard, a k tomu navyše pokročilé funkcie PDF súborov a elektronických podpisov, ako napríklad:

– Zmena naskenovaných dokumentov na upraviteľné a prehľadávateľné PDF súbory
– Porovnávanie PDF súborov a následná kontrola rozdielov
– Redigovanie citlivých informácií v PDF súboroch
– Branding zmlúv v podobe pridania loga a vlastnej URL adresy
– Vytváranie webových formulárov a opakovane použiteľných šablón elektronických podpisov
– Vyberanie platieb pomocou služby Braintree, ak je k dispozícii
– Hromadné žiadanie o elektronické podpisy a ich následné zhromažďovanie a sledovanie

Vaše predplatné Acrobat zahŕňa počítačový softvér, online prístup a mobilné aplikácie:

Počítačový softvér Acrobat Standard a Acrobat Pro: Používajte nástroje Acrobat na počítači a využívajte aktualizácie funkcií a štvrťročné vylepšenia zabezpečenia, aby ste mali neustále prístup k najnovším a najlepším zlepšeniam.

Online nástroje Acrobat:  Nástroje na prácu s PDF súbormi a elektronické podpisovanie môžete používať v ľubovoľnom webovom prehliadači. Vďaka našim predpripraveným integráciám pre Microsoft OneDrive, Disk Google a ďalšie služby môžete jednoducho ukladať a zdieľať súbory online. Môžete dokonca odosielať dokumenty na elektronický podpis a sledovať odpovede v reálnom čase.

Mobilná aplikácia Acrobat Reader: Pracujte s PDF súbormi aj na cestách – upravovať môžete v telefóne či tablete.

Mobilná aplikácia Adobe Scan: Naskenujte mobilným zariadením ľubovoľný objekt a zmeňte ho na PDF súbor.

Adobe Acrobat Sign Solutions (predtým Adobe Sign) je cloudová služba elektronického podpisovania, ktorá vám umožňuje nahradiť papier a pero, aby ste mohli jednoducho odosielať, podpisovať, sledovať a spravovať proces podpisovania z ľubovoľného zariadenia. Vaša licencia obsahuje automatizáciu pracovných postupov, jediné prihlasovanie (SSO), pokročilé overovanie a preddefinované integrácie s produktmi Microsoft, Salesforce, Workday, ServiceNow a ďalšími. Ďalšie informácie

Elektronické podpisy sú právne záväzné, dôveryhodné a vymáhateľné v mnohých krajinách po celom svete. Zákony sa môžu líšiť, ale Acrobat v rámci potrieb súvisiacich s elektronickým podpisovaním ponúka maximálnu flexibilitu. Acrobat Standard a Acrobat Pro podporujú jednoduché elektronické podpisy a elektronické podpisy so silnou identifikáciou, zatiaľ čo Acrobat Sign Solutions podporuje vysokobezpečné regulované digitálne podpisy v cloude. Môžete si vybrať ten správny typ elektronického podpisu pre každý scenár použitia a každého podpisovateľa.

Individuálne a tímové plány Acrobat Standard a Acrobat Pro zakúpené cez stránku Adobe.com platia na neobmedzený počet transakcií na používateľa za rok.

Ceny riešení Acrobat Sign Solutions sú založené na počte používateľov alebo počte predpokladaných transakcií. Viac informácií nájdete v časti o obmedzeniach transakcií. Uvedomujeme si, že môže byť náročné odhadnúť presný počet potrebných transakcií. Kontaktujte náš tím oddelenia predaja na telefónnom čísle 800-685-4192 a my vám pripravíme plán na mieru.

Fakturácia pri individuálnych a tímových plánoch vychádza z počtu používateľov. Plány pre stredné a veľké podniky môžu vychádzať z počtu používateľov alebo z počtu predpokladaných transakcií.

Plány pre jednotlivcov sú navrhnuté pre malé podniky s jedným používateľom. Naše podmienky používania nepovoľujú viacero kont jednotlivcov v rámci organizácie. Plány pre tímy sú navrhnuté pre 2 až 9 používateľov. Naše plány pre stredné a veľké podniky sú navrhnuté pre 10 a viac používateľov.