Plány a cenník služby elektronického podpisovania Adobe

Spoločnosti Adobe dôveruje viac ako 300 000 firiem. Objavte naše plány a nájdite si ten svoj.

Acrobat Standard

Vyžaduje sa ročná viazanosť. Windows a Mac.

Fakturuje sa ročne za   . Windows a Mac.

Nevyžaduje sa ročná viazanosť. Windows a Mac.

Zabezpečená transakcia

Nástroje na konvertovanie, upravovanie, elektronické podpisovanie a ochranu PDF súborov.

Obľúbené funkcie:

 • Podpisovanie dokumentov a zhromažďovanie či sledovanie neobmedzeného počtu podpisov
 • Úprava, zdieľanie a konverzia PDF súborov
 • Zabezpečenie PDF súborov heslom

Obľúbené funkcie:

 • Podpisovanie dokumentov a zhromažďovanie či sledovanie neobmedzeného počtu podpisov
 • Úprava, zdieľanie a konverzia PDF súborov
 • Zabezpečenie PDF súborov heslom

Najobľúbenejšie

Acrobat Pro

Vyžaduje sa ročná viazanosť. Windows a Mac.

Fakturuje sa ročne za   . Windows a Mac.

Nevyžaduje sa ročná viazanosť. Windows a Mac.

Zabezpečená transakcia

Naše komplexné riešenie pre PDF súbory s úplnými možnosťami na konvertovanie a úpravu dokumentov, rozšírenou ochranou a výkonnými funkciami na elektronické podpisovanie.

Zahŕňa všetky funkcie aplikácie Acrobat Standard a aj:

 • Pridávanie vlastnej značky do zmlúv
 • Vytváranie webových formulárov z PDF súborov
 • Vyberanie platieb pomocou služby Braintree, ak je k dispozícii
 • Odosielanie dokumentov na podpis viacerým príjemcom naraz pomocou funkcie hromadného odosielania
 • Porovnávanie PDF súborov na jednoduchú kontrolu rozdielov
 • Trvalé odstránenie citlivých informácií pomocou redigovania
 • Konverzia takmer všetkých formátov súborov na PDF vrátane kreatívnych a technických súborov

Zahŕňa všetky funkcie aplikácie Acrobat Standard a aj:

 • Pridávanie vlastnej značky do zmlúv
 • Vytváranie webových formulárov z PDF súborov
 • Vyberanie platieb pomocou služby Braintree, ak je k dispozícii
 • Odosielanie dokumentov na podpis viacerým príjemcom naraz pomocou funkcie hromadného odosielania
 • Porovnávanie PDF súborov na jednoduchú kontrolu rozdielov
 • Trvalé odstránenie citlivých informácií pomocou redigovania
 • Konverzia takmer všetkých formátov súborov na PDF vrátane kreatívnych a technických súborov

Možnosti elektronického podpisovania v aplikáciách Acrobat Standard a Acrobat Pro neponúkajú rovnakú úroveň súladu s predpismi ako Acrobat Sign Solutions.

Porovnať všetky funkcie

Funkcie zahrnuté vo vašom pláne pre tímy:

Spravovanie používateľov

Spravovanie skupín

Delegácia kont

Funkcie zahrnuté vo vašom pláne pre tímy:

Získavajte prehľad o všetkých používateľských profiloch a nastaveniach kont v reálnom čase z jediného miesta.

Pridávajte jedinečné nastavenia pre rôzne skupiny vďaka prístupu k správcovskej konzole Admin Console

Delegujte práva na zobrazovanie, odosielanie alebo upravovanie kont inej osobe, keď je napríklad niekto na dovolenke alebo ak opustí spoločnosť

Acrobat Standard pre tímy

Vyžaduje sa ročná viazanosť. Windows a Mac.

Fakturuje sa ročne za   . Windows a Mac.

Zabezpečená transakcia

Nástroje na konvertovanie, upravovanie, elektronické podpisovanie a ochranu PDF súborov.

Obľúbené funkcie:

 • Podpisovanie dokumentov a zhromažďovanie neobmedzeného počtu podpisov
 • Sledovanie a odosielanie pripomenutí k zmluvám
 • Elektronické podpisovanie v počítači a mobilných zariadeniach
 • Integrácia do služby Microsoft 365
 • Prístup k správcovskej konzole Admin Console
 • Exportovanie, konvertovanie a úpravy PDF súborov

Obľúbené funkcie:

 • Podpisovanie dokumentov a zhromažďovanie neobmedzeného počtu podpisov
 • Sledovanie a odosielanie pripomenutí k zmluvám
 • Elektronické podpisovanie v počítači a mobilných zariadeniach
 • Integrácia do služby Microsoft 365
 • Prístup ku správcovskej konzole Admin Console
 • Exportovanie, konvertovanie a úpravy PDF súborov

Acrobat Pro pre tímy

Vyžaduje sa ročná viazanosť. Windows a Mac.

Fakturuje sa ročne za   . Windows a Mac.

Zabezpečená transakcia

Naše komplexné riešenie pre PDF súbory s úplnými možnosťami na konvertovanie a úpravu dokumentov, rozšírenou ochranou a výkonnými funkciami na elektronické podpisovanie.

Obľúbené funkcie:

 • Podpisovanie dokumentov a zhromažďovanie neobmedzeného počtu podpisov
 • Sledovanie a odosielanie pripomenutí k zmluvám
 • Elektronické podpisovanie v počítači a mobilných zariadeniach
 • Integrácia do služby Microsoft 365
 • Prístup k správcovskej konzole Admin Console
 • Exportovanie, konvertovanie a úpravy PDF súborov
 • Pridávanie vlastných značiek
 • Vyberanie platieb pomocou služby Braintree, ak je k dispozícii
 • Zhromažďovanie elektronických podpisov z webových lokalít
 • Hromadné odosielanie
 • Vytváranie prehľadávateľných a upravovateľných PDF súborov
 • Porovnávanie PDF súborov a permanentné redigovanie informácií

Obľúbené funkcie:

 • Podpisovanie dokumentov a zhromažďovanie neobmedzeného počtu podpisov
 • Sledovanie a odosielanie pripomenutí k zmluvám
 • Elektronické podpisovanie v počítači a mobilných zariadeniach
 • Integrácia do služby Microsoft 365
 • Prístup ku správcovskej konzole Admin Console
 • Exportovanie, konvertovanie a úpravy PDF súborov
 • Pridávanie vlastných značiek
 • Vyberanie platieb pomocou služby Braintree, ak je k dispozícii
 • Zhromažďovanie elektronických podpisov z webových lokalít
 • Hromadné odosielanie
 • Vytváranie prehľadávateľných a upravovateľných PDF súborov
 • Porovnávanie PDF súborov a permanentné redigovanie informácií

Acrobat Sign Solutions

Zabezpečená transakcia

Najlepšia možnosť pre tímy, ktoré chcú škálovať svoje podnikanie pomocou vopred pripravených integrácií, rozhraní API a iných inovácií.

Obľúbené funkcie:

 • Podpisovanie a zhromažďovanie podpisov
 • Sledovanie a odosielanie pripomenutí k zmluvám
 • Elektronické podpisovanie v počítači a mobilných zariadeniach
 • Integrácia do služby Microsoft 365
 • Prístup k správcovskej konzole Admin Console
 • PDF nástroje aplikácie Acrobat dostupné ako doplnok
 • Pridávanie vlastných značiek a zhromažďovanie platieb s podpismi
 • Zhromažďovanie elektronických podpisov z webových lokalít
 • Hromadné odosielanie
 • Integrácia so službami Salesforce, Workday, ServiceNow a ďalšími produktmi
 • Prístup k rozhraniu API pre vlastné integrácie
 • Pokročilé overovanie
 • Splnené požiadavky na špecifický súlad s predpismi pre dané odvetvie (napr. HIPAA, FERPA, GLBA a FDA 21 CFR časť 11)

Obľúbené funkcie:

 • Podpisovanie a zhromažďovanie podpisov
 • Sledovanie a odosielanie pripomenutí k zmluvám
 • Elektronické podpisovanie v počítači a mobilných zariadeniach
 • Integrácia do služby Microsoft 365
 • Prístup ku správcovskej konzole Admin Console
 • PDF nástroje aplikácie Acrobat dostupné ako doplnok
 • Pridávanie vlastných značiek a zhromažďovanie platieb s podpismi
 • Zhromažďovanie elektronických podpisov z webových lokalít
 • Hromadné odosielanie
 • Integrácia so službami Salesforce, Workday, ServiceNow a ďalšími produktmi
 • Prístup k rozhraniu API pre vlastné integrácie
 • Pokročilé overovanie
 • Splnené požiadavky na špecifický súlad s predpismi pre dané odvetvie (napr. HIPAA, FERPA, GLBA a FDA 21 CFR časť 11)

Možnosti elektronického podpisovania v aplikáciách Acrobat Standard a Acrobat Pro neponúkajú rovnakú úroveň súladu s predpismi ako Acrobat Sign Solutions.

Porovnať všetky funkcie

Najčastejšie otázky

Nástroje na elektronické podpisovanie sú v oboch aplikáciách rovnaké. Acrobat Standard umožňuje PDF súbory konvertovať a kombinovať. Acrobat Pro má tie isté funkcie, ako Acrobat Standard, a navyše aj funkcie porovnávania PDF súborov, redigovania citlivých informácií, menenia naskenovaných dokumentov na upravovateľné a prehľadávateľné PDF súbory a omnoho viac funkcií.

Acrobat Standard vám umožňuje vykonávať základné úlohy, ktoré sa týkajú PDF súborov, ako je upravovanie, konvertovanie, zabezpečenie heslom a vyžadovanie podpisov. Acrobat Pro poskytuje všetko, čo ponúka Acrobat Standard, a k tomu ďalšie funkcie PDF dokumentov a širokú škálu nástrojov na elektronické podpisovanie. Acrobat Pro umožňuje porovnávať PDF súbory a následne kontrolovať rozdiely, redigovať citlivé informácie, zhromažďovať a sledovať viacero podpisov s funkciou hromadné odosielanie, pridávať značky do zmlúv a mnoho ďalších úloh.

Pridali sme množstvo rôznych nástrojov na elektronické podpisovanie, ktoré vám okrem iného umožnia zhromažďovať platby pomocou služby Braintree všade, kde je k dispozícii, a pridávať značky do zmlúv. Acrobat Pro spája rozsiahle PDF nástroje a nástroje na elektronické podpisovanie v jednej aplikácii, takže úlohy zvládnete jednoducho a efektívne, ako aj ušetríte čas.

Adobe Acrobat Sign Solutions (predtým Acrobat Sign) je cloudová služba elektronického podpisovania, ktorá vám umožňuje nahradiť papier a pero, aby ste mohli jednoducho odosielať, podpisovať, sledovať a spravovať proces podpisovania z ľubovoľného zariadenia. Vaša licencia obsahuje automatizáciu pracovných postupov, jediné prihlasovanie (SSO), pokročilé overovanie a preddefinované integrácie s produktmi Microsoft, Salesforce, Workday, ServiceNow. Prečítajte si ďalšie informácie.

Elektronické podpisy sú právne záväzné, dôveryhodné a vymáhateľné v mnohých krajinách po celom svete. Zákony sa môžu odlišovať, ale Acrobat Sign poskytuje maximálnu flexibilitu v jedinom globálnom riešení na elektronické podpisovanie. Môžete si vybrať ten správny typ elektronického podpisu pre každý scenár použitia a každého podpisovateľa – od jednoduchých elektronických podpisov cez elektronické podpisy so silnou identifikáciou až po vysokobezpečné regulované digitálne podpisy v cloude.

Plány Acrobat Standard a Acrobat Pro zakúpené cez stránku Adobe.com platia na neobmedzený počet transakcií na používateľa za rok. Na všetky plány sa vzťahujú obmedzenia používania, ktoré bližšie opisujú podmienky a požiadavky.

Uvedomujeme si, že môže byť náročné odhadnúť presný počet potrebných transakcií. Kontaktujte náš tím oddelenia predaja na telefónnom čísle 800-685-4192 a my vám pripravíme plán na mieru.

Fakturácia pri plánoch pre jednotlivcov a tímy vychádza z počtu používateľov. Plány pre stredné a veľké podniky môžu vychádzať z počtu používateľov alebo z počtu predpokladaných transakcií.

Plány pre jednotlivcov sú navrhnuté pre malé podniky s jedným používateľom. Naše podmienky používania nepovoľujú viacero kont jednotlivcov v rámci organizácie. Plány pre tímy sú navrhnuté pre 2 až 9 používateľov. Naše plány pre stredné a veľké podniky sú navrhnuté pre 10 a viac používateľov.